Masterclass Werken met Veerkracht Veerkracht versterken bij mens en organisatie!

Masterclass Werken met Veerkracht

Datum
Donderdag 19 september 2017

Locatie
NH Hotel Jan Tabak, Bussum 
Goed bereikbaar met trein en auto.

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
Michael Portzky is door onze deelnemers met gemiddeld een 9 beoordeeld!!

De gevolgen van langdurige stress zijn desastreus en worden vaak onderschat. Daardoor spelen overspannenheid, burn-out en depressies meer en meer in rol in uw directe omgeving. Zeker ook in uw werkomgeving. Meer dan 50% van alle verzuim in 2017 wordt veroorzaakt door stressgerelateerde klachten (bron UWV).
Veerkracht bepaalt in hoge mate hoe iemand met werkdruk en stress omgaat. ‘Veerkracht bepaalt of ù of een collega het slachtoffer wordt van langdurige stress’ zegt Michael Portzky, de auteur van het succesvolle boek Veerkracht (2015).

Portzky is onze docent van de Masterclass Werken met Veerkracht. Hij is neuropsycholoog en legt op humorvolle en begrijpelijke wijze uit wat er gebeurt in het lichaam en het brein wanneer u langdurig onder te hoge spanning leeft.

Maar nog belangrijker hij laat in deze Masterclass zien wat veerkracht is, wat het doet, hoe u het versterkt en wat u er mee kunt in uw organisatie. Hij gebruikt hiervoor onder andere gevalideerde vragenlijsten over veerkracht en palliatieve activiteiten. De uitkomsten van deze testen zijn belangrijke voorspellers van uitval.

Doet u mee aan deze Masterclass dan gaat u zelf meemaken wat veerkracht is. U gaat zelf aan de slag. U meet uw eigen veerkrachtscore of die van een zelf gekozen case uit uw organisatie.

Michael Portzky werd onlangs door onze deelnemers beoordeeld met de onwaarschijnlijk hoge gemiddelde waardering van een 9. Dus, wij staan garant voor een absolute topervaring. 

Iedere deelnemer ontvangt voor aanvang van de Masterclass een exemplaar van het boek Veerkracht.

09.30 Welkom met koffie en thee

10.00 
Start, kennismaking en uitleg van het programma

10.15 
Stress!!
Wat is stress en wat doet het? Welke schade berokkent langdurige stress aan het brein en het lichaam.

10.45 
Wat is veerkracht?
Back to the basics. Zit het in uw DNA of komt het van buiten?

11.30 
Veerkracht als voorspeller
Correlaties met overspannenheid, burn-out en andere psychische aandoeningen.

12.00 
Het palliatief palet 
Hoe versterk je veerkracht?

12.30 Lunch 

13.30 
Het meten van veerkracht
De veerkrachtschaal. Hoe werkt het en wat zijn uw eigen resultaten? (VK+ en P3)

15.00 Korte break

15.15  
Evaluatie
Inzicht in risico’s en interpretatie van de scores

15.45 
Hoe kun je hier binnen de organisatie mee aan de slag

16.15 
Tips voor HR
Niemand is onkwetsbaar, bewaak het palliatief palet, ‘coping stijl’ en als de score laag is (at risk) handel daar naar.

16.30  Afsluiting

Datum
Dinsdag 19 september 2017

Locatie
Omgeving Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 29 augustus 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Michael Portzky

Michael Portzky studeerde af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met een dubbele maior binnen de richting Psychoanalyse en Experiëntiële Psychologie, doch ging daarna verder als diagnosticus en neuropsycholoog. Voor zijn toenmalige werkzaamheden in Nederland verwierf hij tevens de erkenning als Gezondheidszorgpsycholoog.
Hij is hoofd Diagnostiek van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge campus Gent, werkt deeltijds als psycholoog van het Palliatief Dagcentrum De Kust te Oostende, is vrij docent diagnostiek aan meerdere Hoge Scholen alsook binnen het Postgraduaat Psychodiagnostiek bij Volwassenen, en is een  ‘Op de Rol Erkend’ Gerechtsexpert voor Psychodiagnostiek.
Hij is tevens gekend als auteur van het boek Veerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde vragenlijsten om mentale veerkracht te meten en/of het ‘palliatieve palet’.

Extra aanmeldingen


Factuurgegevens
Wilt u dat wij de factuur ook naar uw financiële afdeling mailen?

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 29 augustus 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.