ExpertOpleiding Casemanagement Strakke regie over complex verzuim

ExpertOpleiding Casemanagement

Datum
Dinsdag 13, 20 en donderdag 29 maart 2018
Van 12.30u- 17.30u
Mocht u 1 van de 3 data niet kunnen? Geen probleem dan kunt u die middag bij de volgende editie inhalen!!

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
€ 1495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting
De casemanager wordt onafwendbaar meer en meer de spil bij verzuimaanpak. Door de nieuwe Arbowet en de nieuwe strenge privacyregels is er een strikte scheiding tussen bedrijfsarts en werkgever. De casemanager zit daar tussen. 

Van de casemanager wordt veel verwacht. Deze ExpertOpleiding is ontwikkeld om ervaren case managers* een fikse duw in de rug te geven! Het verzuim-vakgebied bestaat uit verschillende disciplines. En is daardoor uiterst complex.

Iedere discipline heeft z’n eigen rol bij verzuim:

  • Medisch: Ziek of niet ziek? En wat kunt u met de bedrijfsarts afspreken?
  • Financieel: Wat zeggen de cijfers en waar zitten de kosten nou echt?
  • Arbeidsrecht: U kunt meer dan u denkt en het UWV kijkt hier streng naar.
  • Psychologie: Hoe gaat u om met vage klachten?

En dan stokt het vaak bij de executie. Hoe voert u een 'echt' gesprek? Meelevend en toch sturend.

U kijkt in deze opleiding vanuit de verschillende disciplines naar praktijkcases. Dat gebeurt onder leiding van Paul ter Wal, onze ervaren kerndocent die de rode draad bewaakt en de expertdocenten aanstuurt.

Met deze opleiding krijgt u op een leuke indringende wijze veel kennis voorgeschoteld die u direct kunt mengen met uw eigen ervaring. Een opleiding boordevol tips om uw werk naar een hoger niveau te tillen en lastige dossiers fluitend af te ronden. 

Wat deelnemers zeggen over deze, met een 8,5 beoordeelde, ExpertOpleiding:

‘Veel praktische tips en voorbeelden die goed aansluiten bij de praktijk’

‘Echt, een compacte, intensieve, praktische opleiding van hoog niveau’

‘Ideale planning: 's-ochtends werken, 's-middags cursus en na de file naar huis!'

Na afloop ontvangt u het Certificaat Expert Casemanager: 

* verzuimcoaches/ inzetbaarheidsspecialisten/ HR adviseurs etc.

OPBOUW EXPERTOPLEIDING –

DAG 1 Dinsdag 13 maart 2018

12.30 Ontvangst

13.00 Welkom en kennismaking

13.10 DE HOGERE KUNST VAN HET CASE MANAGEMENT 
         • Case management is een veelomvattende discipline die kennis veronderstelt van
            arbeidsrecht, Sociaal Verzekeringsrecht, psychologie, zorgverlening, bedrijfsvoering,
            maar ook vaardigheden eist op het intermenselijke terrein en het voeren van gesprekken. 
         • Wat is het speelveld? Wat zijn dan die lastige gevallen? Wat is normaal?  Wanneer openbaart
            zich dat? Alarmbellen. 
         • Waarom een goede case manager een scherp observator moet zijn
            met daadkracht (eigenschappen) 
         • Case management is onderdeel van uw verzuimbeleid: 
            wat is uw beleid? (model en kernwaarden/cultuur)

13.45 SAMENWERKEN MET UW BEDRIJFSARTS
        Oplossing van een aantal praktijkcases en hoe u de regie houd  

         • Wat mag u verwachten van uw bedrijfsarts?
         • Wat wilt u weten?
         • Samen een visie ontwikkelen op het Huis van Werkvermogen
         • Samen de inzetbaarheid versterken
         • Betere regie aan beide kanten
         • Samen werken aan smart-advies

15.15 Verfrissing

15.30 VERZUIMCIJFERS: GRONDSLAG VOOR UW BELEID EN KEUZES
         • Wat kost een verzuimende medewerker nou echt?
         • Ieder dossier verdient een financiële paragraaf
         • Ook na 2 jaar lopen de kosten door: maar hoe veel en hoe lang?
         • Zijn verzuimkosten te vermijden of is het collateral damage?
         • Inzicht in cijfers en kosten is cruciaal

16.30 TUSSEN BEDRIJFSARTS, HUISARTS EN UWV
         • Hoe houdt u zich staande in dit veld? UWV versus arbeidsrecht: RIV-toets 
         • Het spel met het UWV: het 1,2,3-model 
         • Claimbeoordeling bezien na 104 weken 
         • Tactiek bij aanpak moeilijke dossiers

17.00  Einde
 

DAG 2 Dinsdag 20 maart 2018

12.30 Ontvangst

13.00 Vervolg DE HOGERE KUNST VAN HET CASE MANAGEMENT
         • Vanuit het medisch kader naar het juridische; van medisch verzuim naar functioneren 
         • Goed werkgeverschap en goed werknemerschap 
         • Verantwoording en verantwoordelijkheid 
         • Dossiervorming vanaf W&S

13.30 ACTIVEREND ARBEIDSRECHT 
         Hoe het arbeidsrecht u kan helpen om de zaak vlot te trekken. Praktijkcasuïstiek met
         verschillende dimensies, waarbij onder meer aandacht wordt besteed aan:
         • Wat u altijd moet vragen aan een nieuwe werknemer
         • Ziekte en verzuim, het belang van een goed dossier
         • Het arbeidsconflict en verzuim
         • De (on)willige werknemer
         • Wordt het WGA of IVA?
         • Na de WIA beoordeling
         • Ziek uit dienst na een contract voor bepaalde tijd
         • Arbeidsongeschiktheid en ontslag

15.00 Verfrissing

15.15 PSYCHISCHE KLACHTEN; HELP! WAT NU?
        
• Het verband tussen stress en psychische klachten
         • Globaal onderscheid tussen een aantal veel voorkomende psychische klachten
         • De meest passende handelwijze
         • Do’s en don’ts bij re-integratie
         • Praktijkvoorbeelden

16.30 PSYCHISCHE KLACHTEN, DOSSIERVORMING EN HET UWV
         • Stoorzenders of slachtoffers
         • Strakke touwtjes in uw aanpak van psychische klachten
         • Vastlegging, dossiervorming en UWV: de onkunde voor zijn
         • Waar stuurt u op aan?

17.00 Einde

 

DAG 3 Donderdag 29 maart 2018 

12.30 Ontvangst

13.00 Vervolg DE HOGERE KUNST VAN HET CASE MANAGEMENT 
         • Tactiek richting de verzuimende medewerker 
         • Tactiek richting werkgever en UWV 
         • Het belang van gespreksvaardigheden 
         • Uw providers op orde? Wie bepaalt wie u inzet en wanneer.

13.30 OP HET JUISTE MOMENT DE JUISTE EXPERTISE INROEPEN
          • Ken uw providers en zet ze tijdig in!
          • Stel uw providerboog samen, passend bij uw verzuimbeleid
          • Ken uw mogelijkheden en beperkingen: financieel

14.00 GESPREK IN ACTIE
         • Gedrag als drager van het verzuimgesprek
         • Herken het gedrag van de verzuimende medewerker
         • Hoe speel je hier optimaal op in
         • Hoe voer je nu het verzuimgesprek?
         • Realiseer jouw doel op een manier die de verzuimende medewerker aanspreekt         
         • Oefenen, oefenen, oefenen

15.00 Verfrissing

15.00 GESPREK IN ACTIE vervolg

16.45 EVALUATIE
         Heeft u de touwtjes in handen?

17.00 AFSLUITING EN UITREIKING CERTIFICAAT EXPERT CASE MANAGER

Data
Dinsdag 13, 20 en 29 maart 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, € 1495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en verfrissingen. De groepskorting is van toepassing op deze opleiding.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Groepskorting (ex BTW)
2e inschrijving 10% korting
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis

Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis is hoogleraar Sociale Psychiatrie bij het dept. Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege GGZBreburg, waar zij inhoudelijk leidinggevend psychiater is van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid.
Christina van der Feltz-Cornelis probeert wetenschap en de praktijk van de klinische zorg te verbinden door innovatief onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en behandelmethoden van psychische stoornissen en comorbide lichamelijke ziekten of lichamelijk onverklaarde klachten, en werkhervatting bij psychische stoornissen. Zij leidde de taskforce voor clinical research in ROAMER, een door de EU gefinancierd project gericht op het opzetten van een onderzoeksagenda voor mental health in Europa.


Watze Monsma

Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Mr. Elise Bink

Elise is gespecialiseerd in het arbeidsrecht en alles wat daarmee samenhangt. Zij staat zowel werkgevers als werknemers bij. De zaken die Elise behandelt, hebben vaak betrekking op (collectief) ontslag, wedertewerkstelling, loonsancties (UWV) en afvloeiingsregelingen. Maar ook het opstellen en beoordelen van arbeidsovereenkomsten vormt een belangrijk deel van haar praktijk.

Daarnaast bezit Elise bijzondere expertise op het gebied van de zieke werknemer en behandelt zij veelvuldig zaken met betrekking tot ziekteverzuim, re-integratie, Wet Poortwachter en de WIA. Tenslotte behandelt ze ook regelmatig zaken op het gebied van het onderwijsrecht, waarbij zij zowel de onderwijsinstelling als de leerkracht bijstaat.


Hendrik Jan van Pelt

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht heeft hij onder andere enkele jaren gewerkt als arbeidsdeskundige bij Bureau Cunningham Boschman. Hierna was hij als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen jarenlang onder andere werkzaam voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Naast management- en business developmentfuncties adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. In de periode 2006-2010 werkte hij als senior-consultant bij Mandema & Partners. Hier gaf hij op basis van ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid adviezen zowel met betrekking tot verzuim- en reïntegratiebeleid als zorg- en inkomensverzekeringen aan o.a. grote (beursgenoteerde) bedrijven en instellingen. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 is Van Pelt werkzaam als medeoprichter en Division Director werkzaam voor Advance B.V. Advance ondersteunt werkgevers zowel op organisatieniveau als individueel niveau. Op werkgeversniveau door o.a  het formuleren van beleid, inrichting van processen, communicatie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, WGA-casemanagement en het namens de Ziektewet eigenrisicodrager uitvoeren van de Ziektewet. Tevens ondersteunt Advance grootzakelijke ondernemingen bij de besluitvorming ‘Wel of geen Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap’. Op individueel niveau verzorgt Advance dossierbegeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers, beroep en bezwaarzaken richting UWV, arbeidsdeskundige onderzoeken. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, arbodiensten, intermediairs en andere adviesbureaus. 

Van Pelt heeft diverse publicaties op zijn naam staan in onder andere vakbladen als de Beursbengel en het Verzekeringsblad en is als vaste columnist verbonden aan het onderdeel ‘Ondernemen’ van De Financiële Telegraaf. Eind 2010 is Van Pelt door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om als onafhankelijk deskundige deel te nemen aan de ronde tafelbijeenkomst met betrekking tot de vasttelling van de financieringssystematiek van de WGA. In 2010 en 2011 was Van Pelt jury-lid voor de jaarlijkse Financiële Dienstverleningsawards (‘Gouden Schilden’) en in 2011 en 2012 lid van de Kenniskring voor de STECR-richtlijn ‘WGA-Eigenrisicodragerschap’ die medio 2012 is opgeleverd. In 2013 is Van Pelt door de Kamercommissie uitgenodigd zijn mening te geven over de onderwerpen risque social en risque proffessionel.