Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker Rol en inbedding in uw organisatie

Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker


Datum 

Dinsdag 31 oktober 2017

Locatie 
Carlton President Hotel Utrecht


Prijs
€ 495,- excl. btw


Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
 
 

De nieuwe Arbowet, die op 1 juli jl. in werking is getreden, legt meer dan ooit nadruk op preventie. De bedrijfsarts krijgt meer mogelijkheden om op preventie te sturen, maar de belangrijkste speler is de preventiemedewerker binnen de organisatie zelf.

De nieuwe Arbowet bepaalt dat de preventiemedewerker wordt aangesteld in overleg met de OR, die instemmingsrecht heeft.

Preventie betekent niet alleen verzuim tegengaan, maar vooral ook het inzetbaar houden van uw personeel. Met name ouder personeel, zeker in de zware beroepen, heeft grote moeite om het vol te houden.

Tijdens de Praktijkdag De Nieuwe Preventiemedewerker leert u:

  • Uw bedrijfsrisico’s inventariseren, evalueren en prioriteren met oog voor uw organisatiecultuur en -vorm;
  • Het overleg tussen HR, Arbo en OR zo structureren dat er geen (verzuim)signaal wordt gemist, en alle neuzen dezelfde kant op staan;
  • Deze signalen monitoren en interpreteren, rekening houdend met de privacyregels;
  • Een deskundigheidsmatrix maken en verbindingen leggen tussen deskundigen en onderzoeksresultaten;
  • Een pakket van eisen opstellen om uw arbo-inkoop te optimaliseren.

Deze Praktijkdag wordt gegeven door de preventiespecialist van Nederland: Erwin Napjus en Babette Alberda, Coördinator Duurzame Inzetbaarheid bij Philadelphia. Liever tijdig ingrijpen en verzuimkosten drastisch verlagen? Profiteer dan van hun kennis en ervaring en meld u aan. 

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Opening en programma 
         • Wat zijn de nieuwe bevoegdheden, wat zijn de plichten? 
         • Hoe gaat u om met de wetgeving, hoe zet u de ‘harde’ lijn uit in beleid? 
         • Hoeveel uur moet de preventiemedewerker worden ingezet?

10.15 Het combineren van preventie, verzuim en re-integratie
         • Visie, beleid en samenwerking tussen HR, Arbo en OR: een integrale aanpak
         • Positionering: De preventiemedewerker als bruggenbouwer tussen alle deskundigen
         • Hoe wordt u een gedegen gesprekspartner van het management over preventie?
         • Hoe structureert u het overleg tussen OR/HR/Arbo/preventiemedewerker(s)?

Casus: Voorbeeld veilig en gezond werken bij Philadelphia

11.30 Koffie

11.45 RI&E maken met gevoel: knippen en plakken is niet genoeg
         • Omdenken: uitgaan van de cultuur en organisatievorm bij het bepalen van de risico’s
         • De risico inventarisatie en evaluatie (RI&E) als basis voor uw preventiebeleid?
         • Risico’s benoemen die er toe doen en deskundigen juist inzetten
         • Risico’s inventariseren en beheersen Psycho-Sociale Arbeidsbelasting (PSA)?

Casus: Hoe gaat Philadelphia om met de RI&E?

12.45  Lunch

13.45 Verzuimcijfers, benchmark en prioriteren
          • (Verzuim)signalen en privacy
          • Verbanden leggen tussen oorzaak en gevolg en de link met preventie
          • Hoe kunt u (als team) verzuimsignalen van de diverse afdelingen signaleren, evalueren 
             en prioriteren?

14.15 De deskundigheidsmatrix en de coördinerende rol van de preventiemedewerker
         • Wie pakt welke module in de RI&E op?
         • Doen wij het goed? Zijn er risico’s die we over het hoofd hebben gezien?
         • Plan van aanpak: Hoeveel preventiemedewerkers zijn er nodig, waar passen ze in de
            organisatie, welke opleiding is nodig?

15.00 Korte break

15.15 Casus: De visie van Philadelphia op het inzetten van deskundigen en
          preventietools

15.45 Inkoop preventietools zonder teleurstelling achteraf 
         • Hoe stelt u een goed programma van eisen op voor uw PMO, werkplek onderzoek, RI&E,
            BHV-cursus? • Differentiëren en maatwerk
         • Hoe gaat u om met vertrouwelijke informatie en met de Inspectie Methode
            Arbeidsomstandigheden (IMA)?

16.30 afsluiting

 

 

 

 

Datum
31 oktober 2017

Locatie
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Investering & korting
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 10 oktober 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

 

Erwin Napjus

Erwin Napjus werkt sinds 2002 als arbeids- en organisatieadviseur en veiligheidskundige bij Human-Invest). Daar begeleidt hij organisaties op de gebieden veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid binnen verschillende branches (van zorg en overheid tot productiebedrijven). Erwin is er vooral op gericht om de balans tussen productiviteit en werkplezier van medewerkers verder te optimaliseren.       
Naast de uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluaties, werkplekonderzoeken en gezondheidsvoorlichting verricht hij ook innovatieve diensten. Voorbeelden hiervan zijn: vitaliteitsscans, training verzuimcommunicatie, zorgcontinuïteit, ISO 9001, 14001 en VCA en leefstijl- en inzetbaarheidsprogramma’s.
Verder is Erwin verbonden aan het PHOV als docent van de opleiding tot Hogere Veiligheidskunde en is hij actief lid van de Orde van Organisatieadviseurs.
Erwin houdt ervan om complexe vraagstukken simpel te maken. Dat doet hij door een praktische insteek te kiezen met een hoge focus op toegevoegde waarde. Geen dingen doen om het doen, maar telkens nagaan wat het de organisatie opl


Babette Alberda

Babette Alberda
Als Coördinator duurzame inzetbaarheid bij Stichting Philadelphia Zorg (6.300 medewerkers), richt zij zich op de inzetbaarheid van medewerkers. Thema's als gezondheid, vitaliteit, mobiliteit, employability, bevlogenheid, werkplezier, arbeidsomstandigheden behoren tot haar portefeuille.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 10 oktober 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.