Bouwen aan werkvermogen De weg naar inzetbaarheid

Bouwen aan werkvermogen

Masterclass

Datum
Donderdag 30 november 2023

Locatie
Oudlaen Utrecht

Tijd
10.00-16.00

Prijs
€495 (ex btw)
Het werkvermogen van mensen fluctueert door de tijd heen. De ene keer meer, de andere keer wat minder. Soms zakt het door een ondergrens en dan is er sprake van verzuim.

We ervaren verzuim en de verzuimende medewerker vaak als ongrijpbaar. Wat speelt hier en wat hebben we (leidinggevende, collega's en HR) over het hoofd gezien? Is er sprake van ziekte? Of spelen er misschien andere factoren die inzetbaarheid belemmeren? Zijn er dingen in de familiesfeer, met vrienden, op het werk of met collega's?

Deze vragen staan centraal tijdens de Masterclass Bouwen aan werkvermogen. Mark Droogers leert je, op zeer onderhoudende wijze, regie te houden door het medische los te laten en veel meer te kijken naar het grotere plaatje. Welke invloed kun je uitoefenen op kansen maar ook op hindernissen. Dat is altijd meer dan je denkt. 

Werknemers willen vaak wel, maar weten niet hoe de knop naar herstel te vinden. Dáár zit voor casemanagers (al dan niet in taakdelegatie) maar ook voor werkgevers de ruimte om positief betrokken te blijven bij het herstel van een verzuimende werknemer.

Blijf je zelf regelmatig de vraag stellen: loopt het herstel nog op schema? Zo ja: prima! Zo nee: Waarom niet en hoe wel?

Deze masterclass is bedoeld voor casemanagers bij arbodiensten en bij werkgevers, leidinggevenden en HR.

'Deze masterclass had wel twee dagen mogen duren. Wat een inzichten!'

Programma

09.45 Inloop

10.00 Verzuim loskoppelen van ziekte

 • Werkvermogen fluctueert in een mensenleven
 • De ziekmelding en de triage (de ernst van de zaak)
 • Niet medisch? Wat dan?
 • Werkvermogen: fit for the job? 
 • Of ook: familie, vrienden, werkomstandigheden, normen en waarden?
 • Opdracht

11.00 Pauze

11.30 Eigen regie bij verzuim

 • Inzetten op duurzaam herstel
 • Grip houden met 5 scenario's van regie
 • Kansen voor herstel
 • Opdracht

12.30 Lunchpauze

13.30 Heldere blik

 • Hoe houd je een heldere blik?
 • Betrek de bedrijfsarts op tijd en stel de goede vragen
 • Belemmerende factoren beïnvloeden
 • Waar kun je beïnvloeden?
 • Casus

15.00 Uitvoering en praktijk

 • 'Wat is herstel voor jou?'
 • Blijf nadenken en zoeken naar nieuwe wegen 
 • Rol van de leidinggevende
 • Casus

16.00 Laatste vraag en afsluiting