Masterclass Controle, Correctie en Bezwaar Werkhervattingskas Grip op het 'kassabonnetje'

Masterclass Controle, Correctie en Bezwaar Werkhervattingskas

Online Masterclass

Datum
Donderdag 14 oktober 2021 | 09.30 - 12.30

Via Teams

Investering
€295 (ex btw)

2 PE punten voor arbeidsdeskundigen
 

Ben je als organisatie publiek verzekerd voor de Ziektewet of de WGA dan betaal je een gedifferentieerde premie voor de Werkhervattingskas (Wkh).

Is aandacht hiervoor belangrijk?

Ja, want de verwerking van een Ziektewet- of WGA-uitkering is foutgevoelig. Het komt helaas maar al te vaak voor dat er werknemers aan jouw organisatie worden toegeschreven die nog nooit binnen zijn geweest. En waarvan de premies niet aan jouw organisatie mogen worden doorbelast. 

In de beschikking Werkhervattingskas (het zogenaamde ‘kassabonnetje’) die je van de belastingdienst in november of december ontvangt, staat het premiepercentage voor het aankomende jaar (2022). Die premie wordt berekend aan de hand van de in 2020 uitbetaalde uitkeringen Ziektewet en WGA.

Maar het vreemde is, je weet niet voor wie je precies betaalt. Dat komt omdat de zogenaamde gevalslijsten niet worden meegestuurd. Die zul je zelf moeten opvragen. In deze Masterclass laten we zien waar je op moet letten bij het controleren van dit ‘bonnetje’. Een goede controle is geen overbodige luxe en levert geld op.

Wat leer je in deze Maststerclass?

  • Hoe de Whk-premievaststelling in elkaar steekt;
  • Waar je op moet letten bij het controleren van de premie;
  • Hoe op welke gronden je bezwaar kunt maken (of om correctie kunt vragen);
  • Hoe je het beste bezwaar kunt aantekenen.

Wil je als verzuimspecialist, HR- of financemedewerker meer grip op je verzuimlasten krijgen, dan hoort deze Masterclass er absoluut bij!