Praktijkdag Privacy en HR De nieuwe privacywet (AVG) & de consequenties voor HR & OR

Praktijkdag Privacy en HR

 

Datum
Donderdag 14 juni 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Prijs
€495.00 excl. BTW

Groepskorting ex BTW
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00

Bij deelname ontvangt u gratis het gloednieuwe boek Privacy Proof HR,
met daarin alle nieuwe regels uitgelegd en overzichtelijk op een rij!!
 

Vanaf 25 mei 2018 geldt in de gehele EU één nieuwe privacywet (AVG).

Deze nieuwe wet heeft mega impact op al uw personeelsgegevens. Want als er één afdeling is die veel gegevens van medewerkers opslaat, verwerkt, bewerkt en deelt met derden dan is het HR wel.

De tijd dringt en kennis is nodig voor een Privacy Proof HR.

  • Welke persoonsgegevens mag u bewaren? En hoe lang?
  • Wie krijgt toegang tot deze gegevens?
  • Waar zitten de risico’s? Heeft u die in beeld?
  • Moet u een Privacy Officer aanstellen?
  • Hoe gaat u om met gegevens van zieke werknemers?
  • Wat doet u als er gegevens lekken?

U moet scherpe keuzes maken. Want wat doet u met de gegevens van sollicitanten, functioneringsgesprekken, deelname aan opleidingen, persoonlijke ontwikkelplannen en zieke medewerkers?

Wij zetten het allemaal voor u op een rij op de Praktijkdag Privacy en HR op 30 januari a.s. U krijgt concrete informatie en adviezen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. Hiermee voorkomt u reputatieschade en hoge boetes van de Autoriteit Persoonsgegevens.

200 deelnemers gingen u reeds voor en beoordeelden deze dag met een 8.5!! Schrijf u in en ontvang gratis het gloednieuwe boek 'Privacy Proof HR', met daarin alle nieuwe regels uitgelegd en overzichtelijk op een rij gezet.

 

Anne Marie van den Ende, HR manager SCA Logistics BV:
'Er gaat heel wat op ons afkomen, deze dag biedt veel informatie en invalshoeken. 

Floor Verplak, Sr. HR controller, RTL Nederland:
'Boven verwachting goed congres.'

Jacqueline Meijer, Functioneel Beheerder, Stichting Spaarnesant:
'Actueel, ingewikkeld thema op een zeer boeiende wijze gepresenteerd, een aanrader!'

Hester Happel, bedrijfsjurist, RDOG (Regionale Dienst Gezondheidsorganisaties) Hollands Midden:
'Goed geheel, goede sprekers en ruim aandacht voor vragen vanuit de zaal.'

Joost Olsthoorn, OR en Europese OR voorzitter, Schindler Liften bv.: 
'Zeer leerzaam. Stemt tot nadenken. En geeft richtlijnen voor actie want de tijd dringt.'

09.15 Ontvangst met koffie en thee

09.45
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) praktisch uitgelegd
• Persoonsgegevens = HR
• Wat is verwerken, bewerken, opslaan en delen?
• Wat is een geldige grondslag voor verwerking gegevens van werknemers?
• Nieuwe verplichtingen: Accountability, Privacy Impact Assessment, Privacy by Design, Functionaris Gegevensbescherming
• Rol van de Autoriteit Persoonsgegevens: controles, boetes, reputatieschade en afbreukrisico
• Inrichting loket voor betrokkenen
Ellen Beem
Specialistisch Senior Adviseur Privacy, CDPO, Dienst Justitiële Inrichtingen

10.30 Vragen

10.45 Koffie

11.00
Praktische HR-zaken en privacy: waar moet u concreet aan denken?
• Grenzen aan recruitment screening
• Personeelsadministratie systemen en dossiers: wat mag nog?
• Functionerings- en beoordelingsgesprekken onder de loep
• Het gebruik van cameratoezicht, mobiele telefoons, auto-trackers, vitaliteitsprogramma’s, smoelenboeken en wat al niet meer zij
• Hoe verhoudt het bedrijfsbelang zich tot privacy
• Wat zijn uw risico’s als het een keer fout gaat?
Cathérine Jakimowicz,
Advocaat SteensmaEven, Bestuurslid Vereniging Privacy Recht, Co-auteur Tekstuitgave Privacyverordening

11.45 Vragen

12.00 Lunch

13.00
Pas op bij verzuim en privacy!
• Actualiteiten rondom privacy en zieke werknemers (De zaak Abrona)
• Wat mag u nog wel vragen, registeren, verwerken?
• Afspraken maken met arbo-dienstverleners
• Werken in taakdelegatie: wie wel, wie niet?
• Poortwachter richtlijnen versus privacybescherming
Pascal Willems
Advocaat Arbeidsrecht en Sociaal Verzekeringsrecht WVO Advocaten

14.15 Theepauze

14.30
Privacy-rechten van de medewerker en rol OR
• De OR heeft met instemmingsrecht een grote vinger in de pap
• Nieuw! Recht op vergetelheid, inzage, aanpassing en een afschrift.
• Controle op internetgebruik, e-mail en social media
• Arbeidsrechtelijke gevolgen van overtredingen door de werknemer
• Tijd voor een nieuw HR-privacy-portal systeem?
Ester Damen
Advocaat Arbeids- en medezeggenschapsrecht, Kennedy Van der Laan

15.15 Vragen

15.30
Uit de Praktijk: Rol HR bij security en privacy-bewustzijn in de organisatie
• Menselijke fouten, HR en de meldplicht datalekken (1 januari 2016)
• Creëren van awareness, een cultuur waarin incidenten worden gemeld
• Gerichte voorlichting aan medewerkers per gebruikersgroep; o.a. fishingmails, cyber attacks, devices
• Implementatie en communicatieplan meldplicht datalekken
Pauline Recourt
Privacy Officer, Randstad Groep Nederland bv

16.10 Vragen en discussie

16.30 Afronding

Datum
Donderdag 14 juni 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze praktijkdag bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. Bij deelname ontvangt u gratis het boekje Privacy Proof HR, met daarin alle regels overzichtelijk op een rij!!Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 24 mei 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.


Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Hester de Vries

Hester de Vries is een van de vooraanstaande Nederlandse deskundigen op het gebied van de wetgeving ter bescherming van persoonsgegevens.

Voorafgaand aan haar indiensttreding bij Kennedy Van der Laan in 2000 werkte Hester als onderzoeker bij het Instituut voor Informatietechnologie en Recht van de Vrije Universiteit van Amsterdam waar zij haar dissertatie voorbereidde over de juridische aspecten van telewerken en elektronische consumentendiensten. Na haar doctoraat werkte ze bij de Universiteit van Amsterdam waar zij een deskundig lid was van de SER-commissie die de Nederlandse regering adviseerde over personeelsinformatiesystemen. Daarna werd ze senior beleidsmedewerker bij – toen nog – de Registratiekamer, nu de Autoriteit Persoonsgegevens, waar zij o.a. een groot project begeleidde met betrekking tot gegevensverwerking in de financiële sector.

De praktijk van Hester richt zich op de vele aspecten van gegevens-beschermingsrecht en technologie in diverse sectoren, waaronder bijv. de gezondheidszorg en de financiële sector. Recent trad Hester op voor de Vereniging van Zorgaanbieders voor Zorgcommunicatie (VZVZ) in de civiele bodemprocedure die werd aangespannen door de Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen tegen het Landelijk Schakelpunt (LSP), de private doorstart van het landelijk EPD. Hester adviseert veel bedrijven over privacycompliance projecten en de implementatie van de Algemene verordening gegevensbescherming. Daarbij gaat het vaak om de rechtmatigheid van gegevensverwerking, waaronder de rechtmatigheid van personeelsvolgsystemen, biometrische toepassingen, waarschuwingsregisters, bewaartermijnen, maar ook om klantenprofilering en internationale doorgifte van persoons-gegevens.

Hester spreekt en schrijft regelmatig over het onderwerp. Zij is redacteur van het tijdschrift Privacy & Informatie en van Tekst&Commentaar Privacy- en telecommunicatierecht. Daarnaast is zij voorzitter van de Vereniging Privacy Recht.


Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).


Pauline Recourt

Pauline Recourt studeerde rechten aan de Universiteit van Leiden.

Na tien jaar allround als bedrijfsjuriste in de uitzendbranche te hebben gewerkt, heeft zij zich in de afgelopen 2 jaar bij Randstad Groep Nederland gespecialiseerd in de actuele en op handen zijnde privacywetgeving.

Pauline vindt het een uitdaging om HR, OR en organisaties te adviseren over de mogelijkheden van het gebruik van persoonsgegevens zonder de privacywetgeving te overtreden. Met haar praktische en "out of the box" aanpak zal zij u tijdens dit congres pro-actief door de nieuwe wet en regelgeving heen loodsen.

Pauline is altijd breed inzetbaar geweest op verschillende rechtsgebieden waaronder arbeidsrecht, contractenrecht (w.o. aanbestedingen), Cross border staffing, gelijke behandeling, ICT-gerelateerde zaken en privacy. Als bedrijfsjuriste werkte zij voor Randstad ondermeer bij Adecco Group Nederland, Vedior Uitzendbureau en Tempo-Team.


Ellen Beem

Dr. Ellen Beem CDPO is werkzaam als Specialistisch Senior Adviseur Privacy bij de Dienst Justitiële Inrichtingen, Ministerie Veiligheid en Justitie. Ze heeft een ruime ervaring binnen het P-domein, onder andere als bedrijfspsycholoog en als senior consultant. Ze is directeur geweest van een adviesbureau met een specialisatie in het implementeren van IT in domein van HR. Daarna is haar aandachtsgebied langzaam verschoven naar “het leren omgaan” met persoonsgegevens. Bescherming van privacy is niet nieuw. Toch zullen de nieuwe ontwikkelingen binnen privacywetgeving een uitdaging vormen voor elke (HR) manager.


Cathérine Jakimowicz

Cathérine is advocaat bij SteensmaEven en bestuurslid van Vereniging van Privacy. Zij heeft zich naast het arbeidsrecht, gespecialiseerd in het privacyrecht. Daarbij heeft zij veel ervaring opgedaan in de financiële sector. Zo heeft zij onder meer gewerkt aan het opstellen van de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingenen het Protocol Incidentenwaarschuwings-systeem Financiële Instellingen.

Zij heeft omvangrijke internationale projecten begeleid op het gebied van het privacyrecht en was binnen een groot internationaal advocatenkantoor verantwoordelijk voor de internationale privacy law practice group. Catherine heeft voor een periode van 4 jaar op detacheringbasis werkzaamheden verricht voor ABN AMRO Bank, waarbij zij heeft geholpen bij juridische, risk- en compliance gerelateerde projecten.

Catherine is medeoprichter en bestuurslid (secretaris) van de Nederlandse vereniging voor privacyrecht.  Zij publiceert over het arbeids- en privacyrecht en geeft regelmatig lezingen over deze onderwerpen