VerzuimUpdate De harde aspecten van verzuim en re-integratie in 2022

VerzuimUpdate

Datum
Donderdag 10 maart 2022

Online
Zoomlink

Prijs
€195 (ex btw)
 

Voor jou als casemanager, verzuimspecialist of HR manager maken wij ieder jaar een Verzuim Actualiteitendag. Deze keer hebben we de dag opgedeeld in twee stukken. Afgelopen november was er aandacht voor o.a. preventie en de nieuwe Stecr Werkwijzer Arbeidsconflicten. Voor a.s. 10 maart staan er medische, juridische en SV-zaken op het programma. De harde aspecten van verzuim en re-integratie. 

Robert van den Boogard praat ons bij over Long Covid en de eerste gevallen die binnenkort bij de WIA poort komen. Maar ook besteedt hij aandacht aan de ervaringen tot nu toe met taakdelegatie en als sluitstuk laat hij zijn licht schijnen op een belangrijke ontwikkeling, de BAR: Begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid e re-integratie. 

Hendrik Jan van Pelt benoemt de trends in verzuim, WIA-problematiek en het coalitie-akkoord. Paul Lammerts tenslotte behandelt de lange wachttijden bij het UWV en het effect daarvan op loonsancties. Daarnaast belicht hij de vergrote inzet van 2e spoor activiteiten. 

Het systeem kraakt in z'n voegen maar ontwikkelt zich tegelijkertijd op allerlei vlakken. Dat zie je in bovenstaande zaken terug. En dat vraagt om vakkundige toelichting. Die geven we je graag op 10 maart online. Meld je hieronder aan. 

PROGRAMMA

10.00 Welkom en opening
          Verzuim in het coalitieakkoord
          Diederik Gallas | Directeur | Gezond in Bedrijf

10.10 De verzuimwereld in 2022 gezien vanuit de bedrijfsarts

 • Long Covid problematiek bij re-integratie
 • Het onderscheid met somatisch onverklaarbare klachten
 • De eerste gevallen komen er aan: beoordeling door UWV van het Long Covid re-integratie verslag
 • Een nieuwe afstemming tussen bedrijfsartsen en verzekeringsartsen?
 • BAR: begrippenkader voor arbeidsbelastbaarheid en re-integratie
 • De jongste ervaringen met taakdelegatie. Wat zijn voorwaarden voor succes?
 • Oog voor competenties
  Robert van den Boogard | Bedrijfs- en verzekeringsarts | ZeneZ

10.50 Korte pauze

11.00 Trends in langdurig verzuim en WIA

 • Statistische gegevens, trends en ontwikkelingen rond langdurig verzuim
 • Van 35-minners naar 15-minners?
 • Verlaging WIA en verkorte loondoorbetaling?
 • Welke gevolgen heeft Covid 19 voor HR en ondernemers?
 • Kosten quarantaine werknemers: wie betaalt?
 • De opkomst van de Regeling Vervroegd Uittreden (RVU)?
 • Verzamelwet 2022 SZW: tekort artsen UWV en aanpassing ZW recht
  Hendrik Jan van Pelt | Division Director | Advance bv

11.40 Korte pauze

11.50 Wie begrijpt het UWV nog?

 • Wat is er bij het UWV aan de hand?
 • Wat loopt nog wel goed en wat niet?
 • Tekort verzekeringsartsen doet zich voelen
 • Problemen bij beoordeling WIA-claims
 • En de effecten op loonsancties
 • Terugbetalen uitkeringsvoorschotten?
 • Tweede jaar standaard 2e spoor?
 • Knotsgekke situaties en tips in de omgang met UWV
  Paul Lammerts | Verzuimjurist | Dossiermeester

Datum
Donderdag 10 maart 2022

Online
Zoomlink

Prijs
€195 (ex btw). 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De loginlink, routebeschrijving en/of andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wil je meer weten over ons of over de programma's? Neem dan contact op met: 06-37663274

Sanne Hamers

Sanne heeft gezondheidswetenschappen gestudeerd in Maastricht en zich in de loop der jaren steeds meer verdiept in verzuim. Vanuit het perspectief van de mens, maar ook vanuit de organisatie.

Sanne is een analyticus met visie in huis. Haar intuïtie laat haar zelden in de steek, al onderbouwt zij die graag met feiten. Haar klanten noemen haar eerlijk en zeggen ‘what you see is what you get’.

Haar kennis van relevante wet- en regelgeving is bovengemiddeld. Maar ook voor het (financiële) rekenwerk rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid deinst zij niet terug.

Haar werkstijl? Warm waar het kan en zakelijk waar het moet.


Erwin Napjus

Erwin Napjus werkt sinds 2002 als arbeids- en organisatieadviseur en veiligheidskundige bij Human-Invest). Daar begeleidt hij organisaties op de gebieden veiligheid, gezondheid en duurzame inzetbaarheid binnen verschillende branches (van zorg en overheid tot productiebedrijven). Erwin is er vooral op gericht om de balans tussen productiviteit en werkplezier van medewerkers verder te optimaliseren.       
Naast de uitvoering van risico-inventarisatie en –evaluaties, werkplekonderzoeken en gezondheidsvoorlichting verricht hij ook innovatieve diensten. Voorbeelden hiervan zijn: vitaliteitsscans, training verzuimcommunicatie, zorgcontinuïteit, ISO 9001, 14001 en VCA en leefstijl- en inzetbaarheidsprogramma’s.
Verder is Erwin verbonden aan het PHOV als docent van de opleiding tot Hogere Veiligheidskunde en is hij actief lid van de Orde van Organisatieadviseurs.
Erwin houdt ervan om complexe vraagstukken simpel te maken. Dat doet hij door een praktische insteek te kiezen met een hoge focus op toegevoegde waarde. Geen dingen doen om het doen, maar telkens nagaan wat het de organisatie opl


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

 • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
 • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
 • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

Pascal Willems

Pascal Willems is als eigenaar van WVO Advocaten evenveel ondernemer als advocaat. Dat Pascal op het recht nooit is uitgekeken, is niet zo gek: zijn specialisme varieert van arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht (met de nadruk op ziekte en verzuim) tot incassozaken. Dat maakt hem bij uitstek tot een advocaat voor ondernemers én voor hun medewerkers. Ook als er bij overnames of reorganisaties complexe appeltjes zijn te schillen heeft Pascal zijn mes geslepen en al voor u klaarliggen. Verder staat Pascal beroepsbeoefenaren bij als het tuchtrecht in het geding is.
Pascal geeft lezingen en trainingen en klimt hij graag in de spreekwoordelijke pen om een artikel te schrijven. Zo publiceert hij o.a. in het vakblad ‘TBV (Tijdschrift voor Bedrijfs- en Verzekeringsgeneeskunde), voor diverse tijdschriften van Kluwer en Vakmedianet en is hij mede-auteur van het boek Arbowetgeving voor P&O’ers.
Pascal is lid van de Vereniging voor Arbeidsrecht Advocaten Resort Arnhem (VAARA) en van de Vereniging voor Arbeidsrecht (VVAR).

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Indien u onverwachts verhinderd bent kunt u doorschuiven of een vervanger laten deel nemen. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.