Masterclass De medische kant van verzuim Taboe? Of naar een optimale samenwerking HR en bedrijfsarts!

Masterclass De medische kant van verzuim

Datum
Donderdag 16 november 2017

Locatie 
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Prijs
€ 495,- excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00

Geacrediteerd met 5 PE punten voor bedrijfsartsen (Bureau ABSG)
Als een medewerker verzuimt gaan er veel poppetjes bewegen. De leidinggevende of de case manager komen in actie. HR wordt er bij gehaald en als het verzuim te lang duurt moet de bedrijfsarts het ‘verlossende’ woord spreken.

Er kan in dit samenspel veel fout gaan. De betrokkenen spreken elkaars taal niet, kennen de juridische en medische grenzen niet en overtreden privacyregels.

Als iemand niet ziek is, maar wel verzuimt, wat dan? Heeft u dan een arbeidsconflict? Heeft u nog de regie? Of ligt het bij de bedrijfsarts?

Hoe kunt u vanuit HR of Arbo in dit speelveld effectief handelen en de regie houden?

Deze masterclass geeft antoord op deze vragen.U maakt kennis met de 5 scenario’s van werkvermogen. Een methode die op simpele, maar doeltreffende wijze complex verzuim in beeld brengt. 

Onder leiding van Paul ter Wal krijgt u een sprankelende en intensieve dag. Waarna u op het scherpst van de snede weer aan de slag kunt om het beste te halen uit uw (verzuimende) medewerkers.

Deze Masterclass is bedoeld voor HR, Arbo en verzuimspecialisten. Maar neem vooral uw bedrijfsarts mee! De dag is geaccrediteerd met 5 punten voor Bedrijfsartsen

                             'Mooie mix tussen wetten, concepten en gedrag': Johan Dirven, Mosadex

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Opening en kennismaking

10.10 De ‘moderne’ Bedrijfsarts  en de ‘moderne’ werkgever

 • Wat wil de werkgever? (Case manager, HR)
 • Wat is een bedrijfsarts (BA) eigenlijk?
 • Verhouding met andere artsen
 • Juridische kaders en privacy
 • Positie en rol arbodienst
 • Taakdelegatie
 • Multidisciplinaire benadering
 • Samenwerking met curatieve sector

Paul ter Wal, moderator, inzetbaarheidsspecialist en directeur Andare

10.40 Koffie

 11.00 Speeddiagnoses | De leken versus de artsen!

Mark Droogers, bedrijfsarts en Medisch Directeur Enrgy in business

 12.00 Hoe maken HR en bedrijfsarts samen het verschil?

 • Wat is de achterliggende vraag van HR?
 • Samen visie ontwikkelen Huis van Werkvermogen
 • Samen inzetbaarheid versterken
 • Betere regie aan beide kanten
 • Samen werken aan smart-advies

Mark Droogers

 12.45 Lunch

 13.45 De bedrijfsarts en de Nieuwe Arbowet

 • Nieuwe rol bedrijfsarts NAW
 • Second opinion: Lust en last!
 • Preventie Advies als standaard onderdeel
 • Inzetbaarheidsprofiel
 • WKKGZ: klachtenregeling
 • Het beroepsziekten dilemma

Paul ter Wal

14.30 Start eigen cases deelnemers
         onder leiding van de docenten                    

15.00 Smoothies!

15.15 Vervolg eigen cases deelnemers

16.15 Wat u altijd al had willen vragen & tips om de relatie tussen HR en BA te optimaliseren

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 16 november 2017

Locatie
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX UTRECHTInvestering & korting
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd met 5 punten voor bedrijfsartsen (bureau ABSG)

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van haar bijeenkomsten te wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 26 oktober 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’