Masterclass Verzuimcijfers Grip op cijfers betekent grip op keuzes

Masterclass Verzuimcijfers

Masterclass

Datum
Donderdag 13 oktober 2022
10.00 - 16.00

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 (ex btw)

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten

De financiële gevolgen van verzuim zijn immens, voor de werkgever maar ook voor de medewerker.

De werkgever heeft simpel gezegd te maken met twee jaar loondoorbetaling, met almaar oplopende re-integratiekosten maar ook 10 jaar met een verhoogde premie of uitkeringslasten als iemand de WGA in gaat.

Weet jij wat een verzuimende medewerker kost? En hoe je de kosten berekent voor het verzuim in jouw organisatie?

De werknemer realiseert zich vaak niet wat er met zijn portemonnee gebeurt als hij door de WIA Poort gaat. Weet jij wat een medewerker krijgt na de twee jaar loondoorbetaling?

Financieel inzicht ontstaat als je de regels kent. Maar ook als je verzuimcijfers kunt lezen en begrijpen. En dat is handig want cijfers laten zien wat er gebeurt in jouw organisatie. 

En wat zegt het eigenlijk als jouw organisatie een verzuimpercentage van 3.5, 4.2 of 7.6 heeft? Doe je het dan goed of juist niet? Hoe bepaal je dat? En is dat kort of langdurig verzuim? Geeft dat een reëel beeld? Of gaat het uiteindelijk om de concrete kosten die er mee gemoeid zijn?

Het totaal aan kosten en cijfers geeft inzicht in hoe jouw bedrijf er qua verzuim voor staat. En aan welke knoppen je moet draaien om verzuim te verminderen en (financiële) ruimte te maken voor inzetbaarheid.

De harde pegels, onmisbaar inzicht voor casemanagers, re-integratie adviseurs en verzuimspecialisten.

Jouw docent Sanne Hamers is sociaal bedrijfskundig adviseur en dat merk je. Warm voor de mens en hard op de cijfers. Zij leidt je op onderhoudende, interactieve maar glasheldere wijze door deze materie. Meld je snel aan!