Masterclass Verzuim & Arbeidsrecht Randvoorwaarden en valkuilen in de praktijk

Masterclass Verzuim & Arbeidsrecht

Datum
Donderdag 23 november 2017

Locatie 
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg  25
3542 DX Utrecht

Prijs
€ 495,- excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00

Inschrijven is uitgeschakeld.Soms is het balanceren op een smal koord. Hoe ver mag en hoe ver moet u soms gaan? Juridisch gezien zijn de opties er. Maar gebruikt u ze ook?

  • Hoe trekt u een haperende re-integratie vlot?
  • Wat als iemand passende arbeid weigert?
  • Wat doet u met een ziekmelding na een moeilijk gesprek?
  • En hoe gaat u om met ziekte en ontslag?

Moeilijk was het al, maar u heeft de Nieuwe Arbowet en de extreem strenge privacyregels er ook nog eens bij gekregen.

Arbeidsrechtadvocate Liane van de Vrugt & kerndocent Paul ter Wal gaan met u aan de slag met alle do’s & dont’s en tips & truc’s.

Maar er is ook veel ruimte voor uw eigen problematiek! Breng uw cases mee! Hiervoor is na elk onderwerp tijd ingeboekt.

Beide docenten zijn tevens betrokken bij de nieuwste STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten. Dit is de leidende werkwijzer waar het UWV, maar ook de Kantonrechters sindsdien mee beoordelen.

Na deze praktische en informatieve dag heeft u meer grip op lastige gevallen. En doet u wat het UWV van u verwacht.

09.30 Ontvangst

10.00
Inleiding: Wat u moet weten van het arbeidsrecht
‘Als u de juridische basis niet kent, kunt u ook niet coulant zijn!’
Paul ter Wal, moderator, inzetbaarheidsspecialist en directeur Andare

10.15
Inventarisatie 
Liane van de Vrugt, Arbeidsrecht Advocaat en directeur/eigenaar Védévé Legal

10.45
Vergaande gevolgen van de Nieuwe Arbowet en de strenge privacyregels
• Juridische gevolgen en actualiteiten privacywetgeving
• Aanscherping Beleidsregels privacy Autoriteit Persoonsgegevens
• Wat is de impact op verzuimbeheer?
Paul Ter Wal

11.15 Koffiepauze

11.35 Casus & eigen inbreng

12.05
Re-integratie perikelen

• Hoe houdt en krijgt u uw zieke medewerker aan de re-integratietafel?
• Hoe gaat u om met uw verplichtingen ten aanzien van 1e en 2e spoor re-integratie?
• Hoe kunt u zelf kritisch kijken naar de zieke medewerker en de adviezen?
• Wat kan een deskundigenoordeel voor u doen om uw WIA aanvraag in goede banen te leiden?
Liane van de Vrugt

12.35 Lunch

13.35 Casus & eigen inbreng

14.00
Slepende Arbeidsconflicten

• 100.000 ziekmeldingen na conflict
• Wat werkt? 3 scenario’s!
• Rollen Bedrijfsarts & Leidinggevende en HR
• Verplichtingen en sanctiemogelijkheden
• De claimbeoordeling van het UWV
Paul ter Wal/ Liane van de Vrugt

14.30 Middagpauze

15.00
Ontslag bij ziekte

• Met welke ontslaggronden kunt u iets?
• Frequent ziekteverzuim als ontslaggrond
• Het toegenomen belang van functioneringsgesprekken
• Het personeelsdossier (2), Hoe vult u het dossier? Wanneer is uw dossier voldoende? Wie doet wat?
   checklist dossieropbouw?
• De slapende arbeidsovereenkomst
Liane van de Vrugt

15.30 Casus & eigen inbreng

16.00
Samenvatting en tips & trucs

Liane van de Vrugt & Paul ter Wal

16.30 Afsluiting & borrel

Datum
Donderdag 23 november 2017

Locatie
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 2 november 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liane van de Vrugt

VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.