Masterclass Kerntalenten Talenten als onderdeel van duurzame inzetbaarheid

Masterclass Kerntalenten

NIEUW!

Datum
Dinsdag 16 mei 2023

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 595.00 excl. BTW
 

Het voelt goed om te zijn wie je bent. Om goede loopbaankeuzes te maken. Op de juiste plek te zitten. En energiek en duurzaam inzetbaar te zijn en te blijven.

Zo voelen mensen zich die hun kerntalenten gebruiken.

Ze zijn productiever, verzuimen minder en blijven langer. Je kunt daar als organisatie op inspelen.  Met kennis van karakter, talenten én motivatie, vermijd je geld-, tijd- en energieverlies en maak je positieve krachten los.

Iedere organisatie gaat anders met talent om. Maar het belang van talent neemt toe. Organisaties werken steeds meer resultaatgericht. Teams hebben wisselende samenstellingen, zijn vaak multidisciplinair en locatie-overstijgend.

Daardoor wordt iemands cv en ervaring minder belangrijk, en wil je vooral weten welke kerntalenten  medewerkers in huis hebben. Dat inzicht ontbreekt nog wel eens. Terwijl een goede fit tussen werk en kerntalenten essentieel is voor welbevinden en vitaliteit.

Danielle Krekels is de bevlogen docent van deze interactieve masterclass. Zij is een ervaren coach/trainer en auteur van het boek ‘Krachtig met KernTalenten’ dat iedere cursist mee krijgt.

Meld je aan voor deze Masterclass en voeg een essentiële dimensie toe aan jouw kijk op duurzame inzetbaarheid.

Deze Masterclass is bedoeld voor: Casemanagers, HR professionals en Programma managers Duurzame Inzetbaarheid.

09.30 Binnenloop

10.00 Start, kennismaking. Ervaar de impact van het thema.

10.30 De kracht van kerntalenten

  • Waarom zijn mensen die hun kerntalenten gebruiken veel productiever, verzuimen zij minder en blijven zij langer.

11.00 Pauze

11.15 Wat zijn kerntalenten en hoe ontdek je ze?

  • Kerntalenten zijn voor 50% genetisch beopaald en 50% ontwikkel je in de eerste jaren van je leven.

11.45 Hoe kun je je kerntalenten ontwikkelen?

  • Kerntalenten leggen je aard, motivatie en potentie bloot. Daarmee kun je dagelijks positieve keuzes maken. 

12.30 Lunch

13.30 Welke kerntalenten zijn nodig bij veelgevraagde skills?

  • Korte theorie en praktijkoefeningen in groep met plenaire terugkoppeling.

14.30 Wat betekenen veel voorkomende kerntalentencombinaties in de praktijk?

  • Korte theorie en praktijkoefeningen in groep met plenaire terugkoppeling.

15.30 Ervaringen met talentenprogramma’s in organisaties

16.00 Laatste vragen en afsluiting

09.30 Ontvangst

Datum
Dinsdag 16 mei 2023

Locatie
Gardens Business Centre Oudlaen

Oudlaan 4
3515 GA Utrecht

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt € 595 (ex btw) per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 

Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?

Kunnen wij u helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heeft u nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met: 06-37663274

Danielle Krekels

Hoe worden mensen hun EIGEN Human Being Manager? Hoe zet je ze in hun kracht én activeer je hun, soms nog verborgen, potentieel om meester over hun eigen ‘wellbeing’ te zijn?

Danielle Krekels heeft >30 jaar ervaring in HR en won in 2015 de Mensa Fonds Award voor haar ontdekking van de 23 universele kerntalenten, die zelfs de complexiteit en nuances van hoogbegaafden omvatten.

Ze schreef er 3 boeken over. Van haar laatste boek krijgt iedereen een exemplaar.

Wellbeing betekent iets anders voor elk van ons. Wat dat is, hangt samen met jouw eigen kerntalentenprofiel als één uit 94 miljard. Neen, jij bent geen ‘type’ en hoort zeker niet in een hokje: weg met die onzin!

Wist je dat je jouw Karakter én je Talenten én je Motivatie onbewust verraadt door je kinderspelvoorkeuren? Jouw favoriete bezigheden in je kindertijd verraden je aard, je potentieel en je intrinsieke motivatie - los van je omgeving. Ze leiden naar de 23 universele kerntalenten, die elk uit verschillende componenten bestaan. Zo weet een erkend Coretalents-analist die alles kan combineren heel precies wat jouw energiegevers en -vreters zijn, en wat JIJ nodig hebt om je goed in je vel te voelen op alle fronten.

Hoe dat werkt ontdek je zelf, want je gaat naar huis met al minstens drie van jouw eigen kerntalenten.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u de bevestiging en factuur. 

Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan de training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan deze of een vergelijkbare training. Wilt u ons voor de datum van de online training hiervan op de hoogte stellen?

Mocht de training door coronaregelgeving niet op locatie door kunnen gaan, dan verzorgen wij een online oplossing.