Masterclass Taakdelegatie in de praktijk 'Ik vertrouw mijn Casemanager in Taakdelegatie'

Masterclass Taakdelegatie in de praktijk

Masterclass

Datum
Donderdag 14 december 2023
09.30 - 12.30

Online Teams

Investering
€395.00 (ex btw)
Wat betekent het in de praktijk om te werken als casemanager in taakdelegatie? Voor zowel bedrijfsarts als casemanager? Bedrijfsarts Robert van den Boogard is bij uitstek een voorstander van het werken in taakdelegatie: ‘Het als team kijken naar casuïstiek is verrijkend. Juist als leden van dat team verschillende achtergronden hebben.’

‘Casemanagers in taakdelegatie, ook wel Praktijkondersteuners Bedrijfsarts genoemd, kunnen heel goed delen van het werk van een bedrijfsarts overnemen’, zegt Boogard. ‘Wel is het van belang om een gedeelde visie te hebben en duidelijke afspraken te maken over de werkwijze.’

Een belangrijk onderdeel is de intake. Tot hoever gaat de eerste beoordeling (triage)? Wat verwacht de bedrijfsarts van jou als  casemanager? Hoe noteer je jouw bevindingen, zodat jouw oordeel toetsbaar is voor de bedrijfsarts.

Het is duidelijk dat vertrouwen een cruciaal onderdeel is van deze samenwerking. Van casemanager naar bedrijfsarts en omgekeerd. Met Robert ga je profiteren van zijn jarenlange ervaring met taakdelegatie. Het is een intensieve online training bedoeld voor casemanagers die willen leren hoe het is om te werken in taakdelegatie.

Profiteer van de kans om te leren van één van de beste bedrijfsartsen van Nederland.  

09.45 Inloggen en start

10.00 Werken onder taakdelegatie van de bedrijfsarts

 • Waarom werkt het zo goed?
 • Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen
 • Procesgericht of medisch inhoudelijk gericht
 • Waarom werkt toch niet iedere bedrijfsarts met taakgedelegeerden
 • Wat zijn (de) randvoorwaarden?

10.45 Pauze

11.00 Inrichting van taakdelegatie

 • Hoe ziet de samenwerking er concreet uit?
 • De spelregels in de praktijk brengen: verantwoordelijkheid, regie, speelruimte
 • Vertrouwen over en weer
 • Toetsingskader

11.45 Pauze

12.00 Triage

 • waar komt de ziekmelding binnen?
 • Indicaties voor betrokkenheid bedrijfsarts?
 • Vervolg, rapportage en/of overleg

12.15 Do’s & do’nts
Aan de hand van een aantal casussen kijk je naar de voor- en nadelen en mogelijke risico’s

12.45 Puntjes op de i

13.00 Afronding

Datum
Donderdag 14 december 2023

Online Teams

Investering
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €395 per deelnemer. 

Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. Je krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van jouw aanmelding ontvang je de bevestiging en factuur. 

Wij verzoeken je de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Annulering
Annulering is (per mail) mogelijk tot 21 dagen voor de Masterclass. Na deze datum kun je wel iemand anders in jouw plaats laten deelnemen of kun je switchen naar een andere masterclass op een ander moment. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Kunnen wij je helpen met vragen over de inhoud van dit programma? Of heb je nog andere vragen over de andere bijeenkomsten of opleidingen? Neem dan gerust contact op met ons: 06-37663274

Robert van den Boogard

“Ik streef naar perfectie maar hoop het nooit te bereiken.“

“Je bent als mens en zeker als organisatie nooit af. In feite ben je permanent in revisie en dat maakt het duidelijk dat je je moet blijven ontwikkelen en bijscholen. Andere mensen inzichten geven, leren van elkaar, betekenisvol zijn voor elkaar is voor mij de ‘meaning of life’. Dat is ook de reden geweest om ZeneZ op te richten. Dienstverlening die bijdraagt aan het herstellen en versterken van inzetbaarheid van mensen en organisaties. Niet je consult doen en een rapport typen… maar trachten echt iets te betekenen voor mensen, dat is wat mij voldoening geeft. Ik zie dat mensen vaak meer dan medicijnen en therapie nodig hebben. Zelfvertrouwen, veiligheid en succeservaringen in re-integratie zorgen ervoor dat er weer groei en verbinding ontstaat. Als we door goede analyses en slimme keuzes ook nog bijdragen aan een lonkend perspectief voor mensen, is het herstellen meer dan het ‘niet meer hebben van ziekte’.”

Robert is directeur, bedrijfsarts en verzekeringsarts bij ZeneZ.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief btw, €395 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief materiaal, oefeningen en opdrachten.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 

Mocht u onverhoopt niet deel kunnen nemen aan deze training dan behoudt u het recht om deel te nemen aan een volgende of vergelijkbare training. Ook kunt u zich uiteraard laten vervangen door een collega. Wilt u ons voor de datum van de training hiervan op de hoogte stellen?