Masterclass Poortwachter in je vingers Expert van A tot Z

Masterclass Poortwachter in je vingers

Datum
Donderdag 15 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak, Bussum (op 15 min loopafstand van het station)
(U kunt ook opgehaald worden vanaf station Naarden Bussum)

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA

Deelnemers ontavangen het Poortwachter Expert Certificaat.
 

Afgelopen 24 maart is de nieuwe Werkwijzer Poortwachter gepubliceerd door het UWV. Dit is de opvolger van de RIV-toets in de praktijk. De werkwijzer geeft duidelijk inzicht in wat het UWV van u verwacht bij de aanpak van een verzuimende medewerker. Regels en richtlijnen zijn in deze werkwijzer samengevoegd.

In de Werkwijzer zijn de eisen voor spoor 1 en 2 verzwaard. Met name de eisen voor het aanpassen van functies in grotere bedrijven. Daarnaast wordt de Werkwijzer Arbeidsconflicten expliciet genoemd als instrument om in te zetten. 

Er zijn meer wijzigingen uit de werkwijzer die u in deze Masterclass langs ziet komen. U leert in één dag de essentie van Poortwachter doorgronden. Van A tot Z. Wat wordt van uw zieke medewerker en van u verwacht in de twee jaar van de loondoorbetaling?

U leert uiteraard hoe u goed omgaat met een verzuimende medewerker. En heel belangrijk: wat moet u doen om een gunstig oordeel van het UWV te krijgen in plaats van een loonsanctie!

Het begeleiden van een zieke medewerker is vaak ingewikkeld en soms frustrerend. Des te belangrijker om precies te weten wat u wel moet doen en wat niet. En hoe gaat u met de verschillende partijen om?

Wilt u ook weten hoe te handelen? Kom dan naar deze Masterclass. Speciaal afgestemd op HR- / Arbo-professionals, case managers en leidinggevenden. 

Deze Masterclass is door uw collega's met een 8,8 beoordeeld.
'Scherp, eye openers en up-to-date!'
'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
'Leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'
'Ondanks jaren in vak werkzaam, toch weer veel nieuwe dingen gehoord'

Wist u dat:

      *  Uw alarmbellen moeten gaan rinkelen bij de opmerking ‘geen benutbare mogelijkheden’?
      *  U het loon moet stop zetten als uw medewerker niet meewerkt aan re-integratie?
      *  Een ziektedag gemiddeld €400 kost?
      *  Iemand klachten kan hebben zonder ziek te zijn? En iemand ziek kan zijn en toch kan werken?
      *  Alleen de verzekeringsarts een Functionele Mogelijkheden Lijst (FML) maakt?
      *  Frequent verzuim zelden aan ziekte gekoppeld kan worden?
      *  U het 2e spoor vrijwel direct kan en moet starten?

        

09.30 Ontvangst

10.00 De Poortwachter regelingen 
          • Wat staat er in de Wet Verbetering Poortwachter?
          • De nieuwe Werkwijzer Poortwachter van het UWV
          • Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar / 1-2-3 model
          • Omgaan met tijdschema’s en deadlines
          • Arbeidsverhouding werknemer – werkgever

10.45 Van ziekmelding tot ziektebeoordeling
          • Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet?
          • Uw verzuimprotocol
          • De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici
          • Wie neemt de regie? Wie is de case manager? Wat is Eigen Regie?
          • De problematiek van frequent verzuim
          • Het belang van de eerste twee weken verzuim

11.30 Koffie

11.45 De probleemanalyse
          • Dreigt er langdurig verzuim? 
          • Multifactoriële probleemanalyse (Bedrijfsarts)
          • Plan van Aanpak (werkgever en werknemer tezamen) 
          • Wanneer? Tijdsplanning.

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren – do’s en don’ts 
         • Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten – wees niet bang ze ook in te zetten
         • Van tijdscontingent naar procescontingent re-integreren
         • De inzet van het deskundigenoordeel (DO)
         • Medische interventies • Let op! Geen benutbare mogelijkheden (GBM)
         • Het belang van de FML (Functie mogelijkheden Lijst) en het  IZP
           (Inzetbaarheidsprofiel)
         • Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan? 
         • Procesbewaking door case manager en de bedrijfsarts
         • Het opschudmoment
         • ‘Lourdes’-momenten

15.00 Middagpauze

15.15 Arbeidsconflicten en lastige gevallen
         • Let op! Kans op medicalisering
         • Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6
         • Drie mogelijkheden:  geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

16.00 Hoe voorkomt u een loonsanctie?
         • Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)?
         • Hoe maakt u een consistent dossier?
         • Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.45 Wat u nog wilde weten, maar niet durfde te vragen

17.00 Afsluiting

Datum
Donderdag 15 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak, Bussum

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 25 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw  aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de  locatie van de masterclass te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 19 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.