Masterclass Poortwachter in je vingers Verzuimbeleid binnen de nieuwe wettelijke kaders

Masterclass Poortwachter in je vingers

Datum
Donderdag 15 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak, Bussum (op 15 min loopafstand van het station)
(U kunt ook opgehaald worden vanaf station Naarden Bussum)

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA

Deelnemers ontavangen het Poortwachter Expert Certificaat.

Inschrijven is uitgeschakeld. 

Niet alleen Poortwachter dwingt u om een strak verzuimbeleid neer te zetten. De nieuwe Arbowet en de nieuwe Privacyregels doen daar nog een forse schep bovenop.

Hoe blijft u binnen de nieuwe wettelijke kaders en toch effectief?

Van de Autoriteit Persoonsgegevens mag u als werkgever vanaf 25 mei a.s. helemaal niets meer noteren dat met ziekte te maken heeft. Behalve als de bedrijfsarts het u communiceert. Dat is even wennen!

De rol van de arbodienst/bedrijfsarts wordt ook nog eens door de nieuwe Arbowet versterkt. Een goede samenwerking en de afspraken die u maakt in het basiscontract bepalen uw slagkracht.

U mag over alles praten met uw medewerker zolang het niet medisch is. Hoe krijgt u dan uw  werknemer op een verantwoorde wijze zo snel mogelijk weer terug op de werkvloer? En hoe voorkomt u een loonsanctie?

Het begeleiden van een zieke medewerker kan ingewikkeld en frustrerend zijn. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat u wanneer moet doen. En hoe u met de verschillende betrokken partijen omgaat.

Deze Masterclass is bedoeld om dure fouten te voorkomen en uw verzuimbeleid nieuwe stijl vorm te geven.

Dit is wat uw collega's zeiden van deze met een 9 beoordeelde Masterclass:

  • 'Zeer inspirerend, super interessant'
  • 'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
  • 'Echt een leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'
  • 'Ondanks jaren in vak werkzaam, toch weer veel nieuwe dingen gehoord'

Wilt u nog meer de diepte in? Dat kan. Schrijf u dan in voor de ExpertOpleiding Casemanagement, die op 13 maart a.s. van start gaat.

09.30 Ontvangst

10.00 Poortwachter, Privacy en Arbowet: verzuimbeleid nieuwe stijl
          • Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden
          • Werkwijzer Poortwachter en Regeling Procesgang eerste en tweede ziektejaar
          • Invloed van de nieuwe Arbowet en Privacy regels op Poortwachter
          • Samenwerking met uw arbodienst/bedrijfsarts
          • Hoe organiseert u dit?

10.45 Van ziekmelding tot ziektebeoordeling (binnen de nieuwe kaders)
          • Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet? Wat schrijft u op?
          • Uw verzuimprotocol nieuwe stijl
          • De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici
          • Wie neemt de regie? Wie is de case manager? Kan Eigen Regie nog?
          • De problematiek van frequent verzuim
          • Het belang van de eerste twee weken verzuim

11.30 Koffie

11.45 De probleemanalyse vertaald naar werk
          • Dreigt er langdurig verzuim? 
          • Multifactoriële probleemanalyse (Bedrijfsarts)
          • Plan van Aanpak (werkgever en werknemer tezamen)
          • Wanneer? Tijdsplanning.

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren: Afstemming met externe case manager / bedrijfsarts
         • Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten – wees niet bang ze ook in te zetten
         • Van tijdscontingent naar procescontingent re-integreren
         • De inzet van second opinion en deskundigenoordeel
         • Let op bij kreten als: Geen benutbare mogelijkheden
         • FML (Functie mogelijkheden Lijst) en IZP (Inzetbaarheidsprofiel)
         • Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan? 
         • Procesbewaking
         • Het opschudmoment
         • ‘Lourdes’-momenten

15.00 Middagpauze

15.15 Arbeidsconflicten en lastige gevallen
         • Let op! Kans op medicalisering
         • Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6
         • Drie mogelijkheden:  geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

16.00 Hoe voorkomt u een loonsanctie?
         • Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)?
         • Hoe maakt u een consistent dossier?
         • Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.45 Wat u nog wilde weten, maar niet durfde te vragen

17.00 Afsluiting

Datum
Donderdag 15 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak, Bussum

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 25 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.