Opleiding Mensgericht verzuimbeleid Preventie en inzetbaarheid

Opleiding Mensgericht verzuimbeleid

Data
Vrijdag 13 september, 27 september, 11 oktober 2024
Donderdag 4 juli | 15:00-16:00 | (gratis) online introductiesessie 

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen
Oudlaan 4, 3515 GA Utrecht

Investering 
Opleiding €1895 (ex btw), inclusief catering, boeken en ander lesmateriaal.


Voor advies of meer informatie kun je ons ook bellen 06-37663274 of mailen naar info@gezondinbedrijf.com
Als toegewijde professional begrijp je ongetwijfeld het belang van een goed verzuimbeleid binnen jouw organisatie. En heb je vast ook weleens het gevoel dat er ruimte is voor verbetering. Vraag je je ook wel eens af waarom het zo lastig is om volledige grip te krijgen op verzuim?

In onze baanbrekende opleiding Mensgericht Verzuimbeleid onthullen we niet alleen de essentie van effectief verzuimbeleid, maar identificeren we ook de knelpunten die de verzuimaanpak in jouw organisatie belemmeren.

Deze opleiding is ontworpen om jou inzicht te geven in wat er nodig is om een efficiënt en waarde creërend verzuimproces te ontwikkelen. Samen brengen we in kaart welke rollen en expertise vereist zijn. Alle schakels zijn belangrijk, maar zeker ook de leidinggevende die uiteindelijk de relatie onderhoudt met zijn medewerker. 

Na deze opleiding zal jouw perspectief op verzuim nooit meer hetzelfde zijn. Je zult niet alleen begrijpen waar de knelpunten liggen, maar je zult ook de tools en kennis hebben om ze effectief aan te pakken.

Mis niet de kans om een stap te zetten in jouw professionele ontwikkeling! Ilze Groenewegen, HR adviseur Gemeente Delfland zegt over de opleiding: "Bedankt voor het organiseren van deze mooie leergang! Verrijkend en inspirerend. We zijn stappen aan het zetten."

Op 4 juli 2024 vindt van 15.00 tot 16.00 een online introductiesessie plaats met als titel: De grondslagen van mensgericht verzuimbeleid. Deze is bedoeld zowel voor cursisten als voor geïnteresseerden. Wil je als geïnteresseerde (gratis) meedoen laat dan hier je emailadres achter. Je krijgt dan een link naar de introductiesessie toegestuurd. 

Heb je je aangemeld voor de opleiding dan krijg je vanzelf een link toegestuurd.

 

Intro | De grondslagen van mensgericht verzuimbeleid (10.00 - 11.00 online)

In deze sessie behandelen we de infrastructuur van verzuimbeleid. Die is vaak complex. Wat doe je zelf en wat besteedt je uit? Wie doet wat? Hoe is de rolverdeling? En last but not last: hoe is het beleid vastgelegd?

Module 1 | Een moderne verzuimvisie en uitgangspunten van de organisatie (09.00 - 16.30)

Met deze module leg je de basis voor een up-to-date en mensgericht verzuimbeleid en maak je de beweging naar (duurzame) inzetbaarheid.

Daar hoort een positieve en constructieve visie bij. Met een streng verzuimbeleid alleen ga je het niet redden. Het gaat er om dat er een inzetbaarheidscultuur ontstaat. Dat de partijen in dit proces weten wat er van ze verwacht wordt en iedereen zijn rol pakt. Ook de werknemer zelf.

Een van de beste vragen om jezelf te stellen is: Hoe zou het verzuimproces van jouw organisatie eruit zien als er geen wettelijke voorschriften (lees Poortwachter) zouden zijn?

O.a. de volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • In hoeverre sluit het verzuimproces aan op de bedoeling van jouw organisatie?
 • Voor welk probleem is het verzuimproces een oplossing?
 • Hoe ziet de arbeidsrelatie eruit in jouw organisatie?
 • Wat betekent verminderde inzetbaarheid?
 • Wil je werken vanuit wetgeving of vanuit waardetoevoeging?
 • Hoe is jouw bedrijfssituatie op dit moment?
 • Beinvloedbaarheid van verzuim door aanpak van oorzaken en aanpak van gevolgen
 • Hoe maak je een relatie tussen de RI&E (preventie) en het proces van verzuim en inzetbaarheid?

Module 2 | Een mensgericht verzuim- en preventieproces (09.00 - 16.30)

Een mensgerichte verzuimaanpak gaat van verzuim, via activering naar inzetbaarheid. Natuurlijk kan dat niet in één keer, maar geleidelijk groei je naar een aanpak die menselijk en waarde creërend is. In bedrijfskundige termen werk je dan efficiënt en effectief.

Wat is het resultaat dat je wilt nastreven? Is het haalbaar en hoe ga je dat bijhouden? Je zult kengetallen en data willen hebben. Op basis van data kun je het interne proces vorm geven. Met heldere verantwoordelijkheden, rollen en afspraken. Datzelfde doe je richting jouw externe providers.

De volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • Is jouw personeelsbeleid ingericht op een beweging van verzuim, via activering naar inzetbaarheid.
 • Welke kengetallen passen bij inzetbaarheid, heb je een 0-meting?
 • Beinvloedbaarheid van verzuim door aanpak van oorzaken en aanpak van gevolgen
 • Hoe maak je een relatie tussen de RI&E (preventie) en het proces van verzuim en inzetbaarheid?
 • Rolverdeling en verantwoordelijkheden van alle betrokkenen, zoals medewerkers, leidinggevenden, HR adviseurs, case managers
 • Welke afspraken maak je met externe providers?

Module 3 | De inzetbaarheidscultuur vormgeven (09.00 - 16.30)

Een verandering van verzuim naar activering en inzetbaarheid gaat in stapjes. De visie en doelstelling zijn sleutel-elementen. Ieder bedrijf vraagt om een eigen aanpak. Jij bent hierin de regisseur die als professional de touwtjes in handen houdt.

Dat betekent ook draagvlak creëren en mens en afdeling meenemen naar een toekomst waarin werknemers zelf zo veel mogelijk sturing gaan geven aan hun inzetbaarheid.

O.a. de volgende punten komen in deze module aan de orde:

 • Welke route past bij jouw bedrijf?
 • Het is altijd maatwerk: wat heb jij als veranderaar nodig?
 • Hoe ga je de gewenste ontwikkeling in gang zetten én houden?
 • Welke mindset hoort hier bij?
 • Inzetbaarheids-/verzuimprotocollen
 • Hoe zet je de medewerker aan het stuur van zijn inzetbaarheid

Dagindeling per module:
08.45   Ontvangst met koffie en thee

09.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
15.00   Plan van aanpak
16.30   Afronding

Wil je meer weten of advies over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Diederik Gallas 06-37663274 of via de mail gallas@gezondinbedrijf.com.

Gaston Dollevoet

Als partner van DEXIS Arbeid is Gaston al zo'n dertig jaar bezig om werken prettiger, leuker én effectiever te maken. Werk is immers een manier om ertoe te doen en van waarde te zijn voor anderen. Rode draad hierin is zelfregie van medewerkers, werken vanuit vertrouwen en vooral ook dat (samen) werken zin geeft aan het leven van mensen. Om te komen tot waardetoevoeging in werk, hecht ik groot belang aan wederkerigheid in arbeidsrelaties, bijvoorbeeld door naast werk ook inzetbaarheid te contracteren. Maar ook om bedrijfskundige concepten als Lean toe te passen op inzetbaarheid. Hij heeft meerdere boeken en artikelen over dit thema gepubliceerd. Daarnaast is hij al jarenlang als kerndocent verbonden aan Avans+.


Herman Evers

Herman is  sinds 1992 werkzaam in de wereld van verzuim, activering, re-integratie en inzetbaarheid. En heeft ruime ervaring in de inkomensverzekeringen, arbodienstverlening en casemanagement. Hij ontwikkelde de methodiek 'De Sociaal Accountant' waarmee de vraagstukken altijd vanuit de sociale en zakelijk kant worden belicht. Herman is docent aan meerdere opleidingen en auteur van diverse boeken zoals 'verzuim is uit, activering is in', 'Activeringsgesprekken' en 'Inzetbaarheid als service'. Herman heeft veel gewerkt voor organisaties waar met Lean wordt gewerkt en deze werkwijze ook vertaald naar verzuim en arbodienstverlening.

Vanaf 1998 is Herman als zelfstandige werkzaam vanuit zijn bedrijf Evident bv.

Aanmelden voor Opleiding Mensgericht verzuimbeleid

Voer uw naam en e-mailadres in. Hierna ontvangt u een e-mail waarmee u uw aanmelding definitief kan maken.