Masterclass Coaching in de praktijk Het goede gesprek!

Masterclass Coaching in de praktijk

Datum
Donderdag 25 januari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
€ 495,- excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00
4e inschrijving 30% korting €346.50
5e en verder 40% korting €297.00
 

Vrijwel iedereen heeft op enig moment in zijn carrière een steuntje in de rug nodig. Met goede coaching kunt u dat steuntje bieden. 

Coaching begint met de dialoog, het goede gesprek. Essentieel om verbinding te maken, te luisteren, mensen te spiegelen en verder te helpen.

Positieve coaching verhoogt de effectiviteit van uw werk en de groei en kwaliteit van uw medewerker. Onontbeerlijk voor organisaties die steeds meer sturen op eigen verantwoordelijkheid.

Gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach Watze Monsma maakt van u in 1 dag een doortastende coach met gevoel voor wat nodig is. Hij oefent met u de verschillende coachingtechnieken om mensen echt in beweging te krijgen. Hij laat u zien hoe u met de gecoachte op zoek gaat naar de ‘hoe wel’ in plaats van de ‘waarom niet’.

Een absoluut inspirerende doe-dag waarin u zelf ervaart hoe u coachinggesprekken gestructureerd opbouwt, de juiste vragen stelt en met uw gecoachte collega’s, leidinggevenden of medewerkers, resultaatgericht naar de juiste oplossing toewerkt.

Meld u aan voor deze Masterclass om positieve zakelijke coaching in één dag onder te knie te krijgen. Deze Masterclass is geschikt voor zowel HR als leidinggevenden.

09.30 Warm welkom met koffie en iets lekkers

10.00 Introductie & kennismaking

10.15 Aan de slag met: kernbegrippen en randvoorwaarden 
         Definieer en werk uit:
         • Coaching, wat is het en waar heb ik het voor nodig? 
         • Wanneer wel en wanneer niet toepassen? 
         • Hoe resultaatgericht mag het zijn?

11.00 Vragen als communicatiemiddel
         Aan de slag met:
         • Het stellen van de juiste vragen. 
         • De theorie: open vragen, sturend open vragen, gesloten vragen
         • Wanneer welke vragen gebruiken, wat is de kracht en wat de valkuil?

12.30 Heerlijk gevarieerde lunch 

13.30 Praktijkoefening: Het coachingsgesprek volgens OPA
         • De opbouw van het gesprek: Opening, presentatie, afsluiting (OPA)

13.45 Praktijkoefening: Behoeften van de gecoachte
         • De start; afstemming en behoeftenbepaling van de gecoachte

14.30 Praktijkoefening: Sturen op resultaat
         • De Presentatiefase; vragenderwijs sturen naar resultaat

15.45 Mini hapjes en verfrissing

16.00 Praktijkoefening: De output van het gesprek
         • De Afsluitfase; concrete afspraken maken 

16.45 Samenvatten en afronden

17.00 Afscheidsdrankje

Datum
Donderdag 25 januari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering & korting
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. Gids in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van haar bijeenkomsten te wijzigen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 5 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Watze Monsma

Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.