Crash Course Nieuwe Arbowetgeving In één middag up-to-date

Crash Course Nieuwe Arbowetgeving

Datum
Donderdag 28 september 2017

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Prijs
€ 350 excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving €300 
3e inschrijving en verder €250
Wilt u in korte tijd de nieuwe Arbo-regelgeving doorgronden? Kom dan naar deze spoedcursus. Helder verwoord, praktisch ingestoken en met humor gebracht.

De Nieuwe Arbowet is sinds 1 juli in werking getreden. Het inloopspreekuur, de second opinion en de preventieve rol van de bedrijfsarts kunnen nu reeds ingeroepen worden. En vanaf 1 januari a.s. moet uw nieuwe Arbo contract voldoen aan de eisen van het basiscontract uit de wet. Simpelweg verlengen is niet voldoende, tenzij uw contract nog doorloopt, maar dan is 1 juli 2018 de grens.

En dan speelt aan de zijlijn de privacy discussie. Aangezien die essentieel is in dit veranderende arbo-landschap, nemen we die uiteraard ook mee.

De positie en rol van de medewerker en bedrijfsarts zijn versterkt. U, als werkgever, moet meer, maar mag minder.

Bent u getriggerd? Meld u dan snel aan voor deze interactieve Crash Course!

De docent van deze Crashcourse is Mr Paul ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Adviseur, Spreker en Directeur Andare.

12.30    
Inloop met broodje

13.00    
Overzicht en doel van de middag
Wijzigingen met impact: naar een totaal nieuwe Arbo aanpak?

13.30    
De pittige veranderingen in de Nieuwe Arbowet op een rij (vanaf 1 juli 2017)
Een nieuw perspectief: meer preventie, second opinion, veranderde rol bedrijfsarts, het  inloopspreekuur en het                         basiscontract

14.45     Pauze

15.00    
Het basiscontract: minimumeisen, omgaan met de bedrijfsarts en andere deskundigen in de praktijk (vanaf 1             januari 2018

  • Hoe vindt u die arbodienstverlener die met uw organisatie meedenkt?
  • Welke gevolgen hebben de nieuwe basisafspraken voor het eigen regiemodel?
  • Hoe zet u deskundigen en preventietools optimaal in? 

16.00     Pauze

16.15    
Randverschijnselen met impact

  • Hoe kan taakdelegatie (de verlengde armconstructie) nog werken?
  • En hoe gaat u om met de nieuwe beleidsregels ‘privacy en de zieke medewerker’?
  • Hoe kunt voldoen aan de Poortwachter verplichtingen en tegelijkertijd de Privacyregels respecteren?

17.15    
Wat gaat u morgen als eerste doen?

17.30     Afsluiting met verfrissing!

Datum
Donderdag 28 september 2017

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze Crash Course, exclusief BTW, €350 per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. De tweede deelnemer betaalt €300 en vanaf de derde deelnemer is het €250.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 7 september 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.