Praktijkcongres 'De gelukkige Medewerker' Wendbaar en betrokken

Praktijkcongres 'De gelukkige Medewerker'

Datum
Dinsdag 21 november 2017

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Prijs
€ 495 excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving €445.50
3e inschrijving €396.00
4e inschrijving €346.50
5e inschrijving en verder € 297.00

Steeds meer wetenschappelijk onderzoek toont aan dat gelukkige medewerkers beter presteren. Geluk op het werk is daarmee geen bijkomstigheid, maar het fundament van een optimaal presterende organisatie. Gelukkige medewerkers zijn namelijk wendbaar en betrokken en binden daardoor makkelijker klanten aan zich. 

Voorwaarde is wel dat u hen faciliteert in de juiste begeleiding, opleidingstrajecten en niet geheel onbelangrijk, doorgroeimogelijkheden. En dan bent u er nog niet. Want hoe zet u ze aan het roer van hun eigen ontwikkeling en werkgeluk?

Hoe ING, Radboudumc en gemeente Hollands Kroon hun medewerkers meer autonomie, vertrouwen en verantwoordelijkheid geven, vertellen zij frank en vrij op Praktijkcongres De gelukkige Medewerker op 21 november a.s. 

Op deze praktijkgerichte en ‘open’ dag leert u:

  • Waar uw medewerker gelukkig van wordt
  • Welke organisatievorm voor eigen verantwoordelijkheid en regie zorgt
  • Hoe u toekomstbestendig talent op basis van gedrag selecteert
  • En last, but not least, wat de rol is van de manager en de functie van feedback

Dagvoorzitter en expert op het gebied van strategisch HRM en HRM-innovatie Jan Tjerk Boonstra zet u aan het denken en direct aan het werk.

Mis het niet en meld u snel aan.


09.30 Ontvangst met koffie, thee en iets lekkers

10.00 Opening: Het werken van morgen: Wat komt er op ons af?
• Wendbaarheid en betrokkenheid als pure noodzaak
• Is het in de toekomst nog zinvol om aan strategische personeelsplanning te doen?
• Gelukkige medewerkers maken gelukkige klanten maken gelukkige organisaties
• Wat hebben uw medewerkers nodig om hun werk optimaal te kunnen doen en continu te leren en te verbeteren?
• Wat betekent dit voor uw HR-strategie en voor uw HR-afdeling?
Dagvoorzitter Jan Tjerk Boonstra, Principal Concultant, Human Capital Group, hoofdredacteur HR Strategie

10.40 Praktijkcase: Werken in rollen en waarderen op basis van talent
• Hoe legt u de verantwoordelijkheid voor de klant bij uw medewerkers?
• Van functies naar rollen. Naar een meer projectmatige en resultaatgerichte aanpak. 
• Hoe krijgt u medewerkers zo ver dat ze op andere afdelingen en buiten de organisatie gaan kijken?
Uitdaging: Het functiehuis de prullenbak in en waarderen op basis van talent en toegevoegde waarde. Maar hoe?
Corine Hansen, Strategisch Organisatie-adviseur, zelfsturende Gemeente Hollands Kroon

11.20 Halen en brengen van tips en tricks
Hoe gaat u hier invulling aan geven? Wat gaat u morgen als eerste veranderen?

11.35 uur koffie

11.50 Praktijkcase: Selecteren op basis van toekomstbestendig gedrag
• Hoe concretiseert u de uitdagingen van de toekomst naar een goed gesprek over gedrag en functioneren?
• Hoe maakt u dit gewenste gedrag en functioneren concreet in uw selectieproces?
• Waarom is het ‘laten beleven’ van dit gedrag daarbij belangrijk? 
• The perfect fit: van ‘what’s in it for us?’ naar ‘wat hebben we elkaar te bieden?’
Uitdaging: Wat levert dit selectieproces op voor het interne gesprek over toekomst, gedrag en functioneren?
Remko Bakker, Programma Manager Strategische Personeelsplanning, Radboudumc

12.30 Halen en brengen van tips en tricks
Hoe gaat u hier invulling aan geven? Wat gaat u morgen als eerste veranderen?

12.45 Lunch

13.45 Learning agility: wendbaarheid en betrokkenheid meten en ontwikkelen 
• Wat is Learning Agility?
• Hoe meet u het leer- en ontwikkelvermogen van uw medewerkers?
• Wat zijn de opbrengsten en toepassingen van Learning Agility voor HR?
• Onderzoeksresultaten Learning Agility, uitgesplitst naar leeftijd, opleiding en branche 
Uitdaging: Learning Agility inzetten als strategieversneller binnen uw organisatie
Koen Hofkes, Organisatiepsycholoog en CEO, HFMtalentindex

14.25 Halen en brengen van tips en tricks
Hoe gaat u hier invulling aan geven? Wat gaat u morgen als eerste veranderen?

14.40 Verfrissing

15.00 Praktijkcase: Autonomie, verantwoordelijkheid en feedback: De essentiële rol van de manager
• ‘Continuous feedback’; wat werkt en wat zijn de dilemma’s?
• Welke gedragingen zorgen ervoor dat het team beter samenwerkt?
• Hoe moet de leidinggevende het moeilijke gesprek aan gaan?
• Leidinggeven aan autonome medewerkers, kan dat wel?
Uitdaging: Hoe creëert u draagvlak vooraf?
Feikje Dunnewijk, Directeur Talent & Learning, ING

15.40 Halen en brengen van tips en tricks
Hoe gaat u hier invulling aan geven? Wat gaat u morgen als eerste veranderen?

15.55 Uitsmijter: Innovatieve HR-tools voor gelukkige medewerkers
• Hoe kunt u met games talent ontdekken? 
• Hoe kan taaltechnologie vaardigheden van medewerkers in kaart brengen? 
• Kunnen we de kwaliteit van feedback verhogen via tooling?
In zijn eigen unieke stijl laat Bas van de Haterd, professioneel bemoeial en schrijver van o.a. de 10 banen die verdwijnen en de 10 banen die verschijnen, zien met welke HR-tools van de toekomst u het geluk en innovatievermogen van uw medewerkers verhoogt.

16.45 Afsluiting en netwerkborrel

Datum
Dinsdag 21 november 2017

Locatie
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Investering & korting
De investering voor deze Masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 31 oktober 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Jan Tjerk Boonstra

Jan Tjerk Boonstra MBA is Principal consultant bij Human Capital Group, een van de grootste HRM-adviesorganisaties in Nederland en verantwoordelijk voor de strategische HRM-proposities. Jan Tjerk heeft meer dan 30 jaar ervaring als HRM-adviseur en heeft onder meer bij Zorgverzekeraars Nederland, de Nederlandse Zorgfederatie, Hay Group, Berenschot en Manpower (Right Management) gewerkt. Hij houdt zich bezig met thema's als HR-strategie en -innovatie, strategische personeelsplanning, HR-professionalisering en organisatieontwikkeling. Jan Tjerk is lid van de hoofdredactie van het magazine HR Strategie, lid van de Advisory Board van business school TIAS, lid van de Raad van Advies van HR Academy, kerndocent van diverse HRM-leergangen, voorzitter van het Noordelijk HRM-netwerk en regelmatig dagvoorzitter en spreker op HRM-congressen.


Corine Hansen

Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei HR-instrumenten ontwikkeld. Deze HR-instrumenten vormen de basis voor de ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke ambtenaren.


Remko Bakker

Remko Bakker is hoofd Arbeidsmarkt en vanaf najaar 2017 Programma Manager Strategische Personeelsplanning bij het Radboudumc. Bij dit academisch ziekenhuis in Nijmegen dragen 10.000 collega's bij aan de ambitie om voor nu en in de toekomst de best mogelijke zorg voor patiënten te bieden; 'a significant impact on healthcare'. Remko helpt met zijn team hun collega's in zorg, onderwijs en onderzoek bij het regionaal, landelijk en internationaal werven en selecteren van 600 - 1000 talentvolle collega’s. Met als doel deze ambitie samen te realiseren.

Remko wordt geïntrigeerd door veranderingen bij mens (dus ook bij hemzelf) organisatie en maatschappij, waarover hij blogt via zijn LinkedIn profiel.


Koen Hofkes

Koen stond aan de wieg van de introductie van Learning Agility in Nederland en is mede-ontwikkelaar van de eerste valide Learning Agility meting in Europa. In nauwe samenwerking met diverse toonaangevende organisaties voerde hij Learning Agility succesvol in als sturend principe om te werken aan de wendbaarheid en het leervermogen van de totale workforce. Gedreven door voortdurende nieuwsgierigheid is Koen, samen met de afdeling Research van HFMtalentindex, continue bezig de nieuwste inzichten in learning agility te onderzoeken en de resultaten daarvan te delen.


Bas van de Haterd

Bas van de Haterd staat bekend als een Professioneel Bemoeial. Hij helpt bedrijven met het oplossen van personeelsproblemen. Dat kan door nieuwe werknemers aan te trekken, maar ook door organisaties en mensen te helpen slimmer te werken. Hij is expert op het gebied van recruitment nieuwe stijl en personeelsbeleid in de eenentwintigste eeuw, waarin nieuwe media steeds een grote rol spelen. Bas koppelt technologische ontwikkelingen aan sociaal-maatschappelijke trends en vertaalt deze naar de economie en de arbeidsmarkt. Hij helpt organisaties bewust te worden van al deze ontwikkelingen en de impact die deze zullen gaan hebben op de manier waarop de organisatie werkt en zijn geld verdient. Bas van de Haterd schreef over deze onderwerpen meerdere boeken, waaronder ‘(R)evolutie van Werk’ en ’10 banen die verdwijnen en 10 banen die verschijnen’. Dit laatste boek krijgt u in e-book vorm cadeau bij aanmelding voor dit congres.


Feikje Dunnewijk

Feikje Dunnewijk heeft 17 jaar ervaring in HR-Management, eerst bij Fabory Nederland en Olily BV en sinds 2008 bij ING. Zij gelooft dat door impact te hebben op de kern van mensen en organisaties deze tot verdere bloei kunnen komen.

Vanuit een natuurlijke focus op ontwikkeling en resultaat stuurt zij HR-teams aan en heeft zij grote veranderingen gerealiseerd, zoals een vooroplopend beleid op duurzame inzetbaarheid.

Ze werkt vanuit een intuïtieve balans tussen hoofd en hart. Met sprankelende aandacht en directe communicatie beweegt zij mensen. Graag draagt zij vanuit haar HR-rol bij aan “A great place to work” in een groeiende en innovatieve organisatie zoals ING.