Verzuim Update 2018 Nooit meer een loonsanctie!

Verzuim Update 2018

Datum
Dinsdag 7 november 2017

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
€ 495,- excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00
4e inschrijving 30% korting €346.50
5e en verder 40% korting €297.00
Nieuws
Met uiteraard op deze dag ook alle voorgenomen kabintesplannen! 

Maar zoals u van ons gewend bent krijgt u ook in één dag een overzicht van alle relevante thema’s waar u in 2018 mee te maken heeft. Alle actualiteiten vanuit belangrijke vakgebieden voor verzuimbeleid.  Van het UWV tot de bedrijfsarts, de advocaat en de verzekeraar. 

We lossen praktische problemen voor u op:

  • Hoe gaat u de second opinion goed implementeren?
  • Werken met case managers in taakdelegatie
  • Hoe ziet uw nieuwe basiscontract er uit?
  • Risico’s rond ziekte en ontslag
  • Wat mag u nog wel binnen de grenzen van de privacyregels?
  • Wanneer doet u genoeg aan preventie?

Door de nieuwe Arbowet is er bovendien een nieuw perspectief ontstaan. Met meer aandacht voor preventie en inzetbaarheid. Maar ook een versterking van de positie van medewerker en bedrijfsarts.

Het is veel en niet makkelijk voor u. Daarom deze dag zodat u klaar bent voor 2018. Meld u snel aan!

09.30 Ontvangst met koffie

10.00 Introductie, dagindeling en overzicht
         • Een nieuw kabinet: nieuwe plannen!
         • Het veranderde landschap van de Nieuwe Arbowet: het Preventie-model
         • Hoe bevalt de nieuwe regelgeving tot nu toe?
         • Regels UWV en Autoriteit Persoonsgegevens nog in conflict met elkaar?
         • Nooit meer een loonsanctie
         Uw moderator:
         Mr Paul E. ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Adviseur, Spreker en Directeur Andare

10.30 Nieuws vanuit het UWV
         • Hoofdpunten uit de Werkwijzer Poortwachter: wanneer doet u het goed?
         • Aandachtspunten UWV in 2018: Ontwikkeling in loonsancties? 
         • Stijgende Verzuimcijfers en gevolgen voor de poortwachter
         • Effecten verhoogde AOW leeftijd? 
         • Visie UWV op privacy en Autoriteit Persoonsgegevens
         André Fenneman, Adviseur AD UWV

11.00 Koffiepauze

11.20 Actualiteiten vanuit de Nieuwe Arbowet
         • Meer nadruk op preventie, dwingender rol van de bedrijfsarts, inloopspreekuur
         • Versterking rol werknemer en OR
         • Perikelen rond de ‘second opinion’
         • Nieuw basiscontract, nieuwe kans? 
         • Met welke criteria richt u uw providerboog in?
         • De Verzuimcoördinator of Adviseur Inzetbaarheid als serieuze spin in het web
        Mr Paul E. ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Adviseur, Spreker en Directeur Andare

12.00 Ziekte & ontslag
         • Juridische mogelijkheden bij verzuim, nieuwe jurisprudentie
         • Ontslag bij verzuim & verzuim bij ontslag 
         • Na twee jaar? Transitievergoedingen en billijke vergoedingen. 
         • Wat als medewerker ontslag neemt?
         • Ontwikkelingen binnen bezwaar en beroep?
         Liane van de Vrugt, Arbeidsrechtadvocate VédéVé Legal

12.45 Lunch

13.45 Nieuwe rol en positie van de bedrijfsarts
         • Invloed op de samenwerking met de casemanager/verzuimspecialist
         • Grenzen aan werken met taakdelegatie?
         • De Second opinion-regeling: tikkende tijdbom?
         • Samenwerken en tegelijkertijd privacy waarborgen
         Guus Wieringa, Bedrijfsarts, AcQ Arbo BV

14.30 Verfrissing

14.45 Zorgconsumptie en gerichte preventie
         • Inrichting preventie aan de hand van zorgconsumptie
         • Waarom uw verzekeraar u hierbij graag helpt
         • ‘Evidence based’ interventies 
         Karel Stolper, Senior Manager Zakelijke Markt, CZ

15.30 Van verzuim naar inzetbaarheid
         • Is het een kip-ei- verhaal? Of gaat de focus op inzetbaarheid u echt wat brengen?
         • De STECR Werkwijzer Duurzame inzetbaarheid 
         • Hoe overtuig ik het management? Inzet van KoBaDi-tool van TNO
         • Wat is inzetbaarheid verhogen?
         • En het allerbelangrijkste: Hoe doet u het?
         Mr Paul E. ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Adviseur, Spreker en Directeur Andare

16.15 Kernpunten  van de dag: 
         • Wat ligt er in 2018 op uw bord?
         • Hoe gaat u dat aanpakken?

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 7 november 2017 

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en verfrissingen. De groepskorting is van toepassing op deze opleiding.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Groepskorting (ex BTW)
2e inschrijving 10% korting
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liane van de Vrugt

VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.


Guus Wieringa

Guus Wieringa is bedrijfsarts en eigenaar van arbodienst AcQ Arbo. AcQ Arbo helpt organisaties om het verzuim te reduceren en optimaal te managen. De insteek is om te sturen op gedrag en productiviteit en het verzuim te reduceren tot in ieder geval 3%, ongeacht de aard van de organisatie.

De bedrijfsartsen van AcQ Arbo zijn de beste bedrijfsartsen van Nederland. Zij hebben naast hun specialistische kennis ook aanvullende specifieke kennis van bedrijfsvoering, gedragssturing en resultaatsturing. De professionals staan voor korte lijnen, uitmuntende dienstverlening, flexibiliteit, kennis van de organisatie en resultaat.


André Fenneman

André Fenneman is een communicatief zeer sterke stafarbeidsdeskundige bij het UWV. Hij heeft grote kennis van verzuim, re-integratie, de WIA, het deskundigenoordeel en de toetsing daarvan. André staat altijd open voor feedback en geeft op open en humorvolle wijze inzicht in de mechanismen van het UWV.

 


Karel Stolper

Karel Stolper heeft economie (bachelor) en filosofie (master) gestudeerd in Amsterdam en Utrecht.

Zijn loopbaan startte hij in 2004 bij ING Wholesale Banking. In 2008 heeft hij de overstap gemaakt naar IG&H consulting en heeft hij als (managing) consultant vrijwel alle zorgverzekeraars en diverse arbodiensten geadviseerd over marktstrategische vraagstukken. Vanaf 2013 is hij werkzaam bij CZ Zorgverzekeraar, waar hij als manager eerst verantwoordelijk was voor de intermediaire markt en tegenwoordig voor de hele zakelijke markt.

De afdeling waar Karel verantwoordelijk voor is ontwikkelt en vermarkt inhoudelijke dienstverlening voor zakelijke klanten en onderhoudt de contacten deze relaties. Het grootste deel van deze relaties zijn werkgevers die hun collectieve verzekerden onderbrengen bij CZ en in het verlengde daarvan samen met CZ aan de slag gaan met bedrijfszorg.

Karel heeft niet zo lang geleden een executive masters degree Health Economics, Management and Policy aan de London School of Economics an Political Science (LSE) in Londen afgerond.