Masterclass Excellente Verzuimgesprekken Een wereld van verschil

Masterclass Excellente Verzuimgesprekken

Datum
Maandag 4 december 2017

Locatie
BOVAGhuis Bunnik

Prijs
€ 595.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
 

Deze Masterclass is bedoeld voor casemanagers, HR-medewerkers en leidinggevenden. 

De Masterclass leert u een echt goed gesprek te voeren. Niet zomaar een verzuimgesprek. En dát maakt alle verschil. Zowel medewerker als de organisatie profiteren hier van.

Communicatie en gedrag zijn hierbij essentieel. Door daar op in te spelen kunt u de relatie goed houden en uw doel bereiken. Want ook een verzuimende medewerker is vaak een welwillend en goedbedoelend mens, die soms gevangen zit in gedachten, processen en patronen. Zoekende naar ‘hoe nu verder?’ En soms zijn er mensen die niet willen. En hoe krijg je die toch mee?

Het is HEEL belangrijk dat u waarneemt hoe uw gesprekspartner in elkaar zit. Hoe u kunt  inspelen op dit gedrag en uw communicatie hierop kan aanpassen, zodat u het optimale resultaat uit uw gesprekken haalt!

Hoe? 
Met Watze Monsma gaat u een dag lang op hoog niveau leren en trainen. U zult verbaasd staan over wat dit met u doet en wat u na een dag kunt bereiken. Het is een diverse groep, dus u leert van deelnemers uit verschillende organisaties.

09.30  Ontvangst met koffie en thee

10.00  Opening en programma *
          • Waarom een excellent gesprek? 
          • Wat is een goede dialoog? 
          • Uitgaan van het gedrag van uw medewerker
          • Uw doel voor ogen 

10.15  Ken uw pappenheimers! Verzuimgedrag 
          • Gedrag is een belangrijke beïnvloeder van verzuim
          • Je eigen gedrag versus het gedrag van de verzuimende medewerker
          • DAS–gedrag: dominant, afstandelijk of sociaal?
          • Leren herkennen en er op inspelen

11.30  Koffie

11.45  Werken met “De Kar”
          • ‘Hoe zit iemand in de wedstrijd’?
          • Waar staat uw medewerker: op, voor of achter de kar? 
          • Wat betekent dat voor het gesprek?

12.30   Lunch 

13.30   Het compliment als welgemeende waardering
          • Het lijkt eenvoudig maar komt vaak niet goed aan
          • Hoe dan wel?
          • Dank je wel!

14.15  Richting geven aan het gesprek
          • In een stimulerende sfeer naar de juiste oplossing
          • Ruimte voor de medewerker
          • Medewerker geeft zelf antwoord op de hoe-vraag

15.15  Verfrissing

15.30  Bezwaren overwinnen en omgaan met weerstanden
          • Wees je bewust van je eigen gedrag
          • Vermijd de welles-nietes
          • Haal de echte weerstand boven water
          • En zoek samen naar een oplossing

16.30  Samenvatten en afronden

* Na ieder onderdeel wordt in groepjes geoefend. Theorie is leuk, maar het gaat om het resultaat!

Datum
Dinsdag 7 november 2017

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 595,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 7 november 2017. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Watze Monsma

Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.