Praktijkdag De Nieuwe Arbowet Versterking rol bedrijfsarts, verplichte preventiemedewerker en nog veel meer

Praktijkdag De Nieuwe Arbowet

Datum
Dinsdag 31 januari 2017

Locatie 
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg  25
3542 DX Utrecht

Prijs
€ 495,- excl. btw

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00
Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet aangenomen. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 ingaat.


De nieuwe Arbowet kent een aantal pittige wijzigingen. Er is voor bedrijven nog veel werk te verzetten. Want:

      
    1.  U moet in overleg met de OR een preventiemedewerker aanstellen;
    2.  Iedere medewerker moet te allen tijde terecht kunnen bij uw bedrijfsarts;
    3.  De medewerker krijgt het recht op een second opinion bij een
         andere onafhankelijke bedrijfsarts;
    4.  De bedrijfsarts krijgt meer preventie in z’n pakket;
    5.  Er komen minimumeisen voor het basiscontract met een arbodienst.

Beren op de weg
Deze vijf wijzigingen lijken niet zo ingewikkeld, maar hebben grote impact op uw arbobeleid. Denk daarbij aan de positie en de rol van de preventiemedewerker, problemen rondom dossieroverdracht en de hogere arbokosten per medewerker. En dan hebben we het nog niet eens over de intensievere handhaving en toezicht in het kader van de privacy wetgeving.

Tijdens deze Praktijkdag laten onze sprekers u zien wat deze wijzigingen voor u betekenen en hoe u zich daarop voorbereidt. Onlangs gingen 120 arboprofessionals u voor en waardeerden deze Praktijkdag met een 8,2.
     
Een Praktijkdag voor Arbo, HR én OR! Kom met uw collega’s en ontvang een aantrekkelijke korting!‚Äč