Praktijkdag Privacy & Verzuim Brand er uw vingers niet aan!

Praktijkdag Privacy & Verzuim

Datum
Dinsdag 17 april 2018

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 20, Maarssen
(U kunt worden opgehaald met het hotelbusje vanaf station Maarssen)

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00
De strenge privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) hebben enorme impact op de manier waarop u met verzuim omgaat. U mag niet meer vragen naar wat uw zieke medewerker nog kan en geen verzuimoorzaken verwerken.
Daarnaast wordt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Hierdoor krijgt de AP niet alleen meer invloed, zij mag op dit punt nóg hogere boetes uitdelen.

Wat u er ook van vindt, de nieuwe privacyregels vragen om een andere inrichting van uw verzuimbeleid:

  • Wie voert regie over de casus?
  • Wat is het verschil tussen een interne – en een externe casemanager?
  • Wat mag genoteerd worden in het verzuimdossier en het personeelssysteem?
  • Waar mag u nog wel over praten?
  • En wat betekent het voor uw Plan van Aanpak?

De rol van de bedrijfsarts wordt belangrijker. Veel hangt af van de samenwerking met uw Arbodienstverlener en de afspraken in uw Arbocontract. Waar moet u op letten?

Tijdens de Praktijkdag Privacy & Verzuim gaan we in op al deze praktijkvragen. Aan de hand van actuele casuïstiek leert u in één dag een gevoel te ontwikkelen voor wat u wel en niet mag en hoe u tóch een adequaat verzuimbeleid kunt voeren.

En u ontvangt gratis het boek Privacy Proof HR! Dé handleiding om privacy binnen uw organisatie te waarborgen!

 

09.30 Ontvangst met thee en koffie

10.00 Opening en uitleg van de dag door uw moderator
Aan de hand van actuele casuïstiek behandelen we prangende vragen uit de praktijk en leert u hoe u boetes kunt voorkomen en tóch een adequaat verzuimbeleid kunt voeren.
Paul ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Andare BV, mede-auteur van het boek Privacy Proof HR

10.15 De strenge privacyregels
• Wat verandert er per 25 mei 2018 als de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming van kracht wordt?
• Wat heeft de AP tot nu toe gedaan aan controles en boetes, wat zijn hun plannen en wat kunnen we hiervan leren?
• Leren van de Abronazaak en andere jurisprudentie
Mr. Inge de Laat, Arbeidsrecht Advocaat, Rutgers en Posch Advocaten

Casus 1 Welke AVG contracten heeft u en waar moet u aan denken bij de uitvoering van de AVG?

11.15 Koffie

11.30 Poortwachter versus Privacy
• Wat is de impact van de privacywetgeving op uw verzuimbeleid?
• Liever een loonsanctie of een boete van de AP?
• Hoe voldoet u nog wel aan de Wet verbetering Poortwachter?
Paul ter Wal

Casus 2 is uw verzuimprotocol wél privacyproof?

13.00 Lunch

13.45 Het Arbocontract en taakdelegatie met oog voor privacy
• Welke harde afspraken over taakdelegatie en informatie zet u in uw Arbocontract?
• Mag u écht niet meer vragen naar de functionele mogelijkheden zonder tussenkomst van een bedrijfsarts?
• In welke fase schakelt u de bedrijfsarts in? Wat gaat de Arbodienst dan voor u doen?
• Welke rol houdt u zelf in de gemaakte afspraken?
Paul ter Wal

Casus 3 Hoe heeft u uw taakdelegatie geregeld? Quiz en oefening

15.00 Thee

15.15 Wat mag u nog wel?
• Hoe kunt u sturen op verzuimpreventie zonder de privacyregels te schaden?
• Welke werkwijzen zijn er waarbij u privacyproof werkt?
• Demedicaliseren met het huis van werkvermogen. Hoe doet u dat?
• Welke informatie mag u van uw arbodienst verwachten om het werkvermogen van uw medewerkers te vergroten?
• Hoe werkt u optimaal samen met uw Arbodienstverlener?-
Mark Droogers, Medisch Directeur, Enrgy in Business Group en Stafbedrijfsarts, Arbobutler

16.15 Conclusies en samenvatting door de dagvoorzitter

16.30 Afsluiting en borrel

 

Datum
Dinsdag 17 april 2018

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 20, Maarssen
(U kunt worden opgehaald met het hotelbusje vanaf station Maarssen)

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Inge de Laat

Inge de Laat houdt zich bezig met alle aspecten van het arbeidsrecht, waaronder collectieve en individuele ontslagzaken, fusies en overnames en outsourcings. Ook adviseert en procedeert Inge op het gebied van gezondheidsrecht en privacy/bescherming van persoonsgegevens. Inge adviseert voorts haar nationale en internationale cliënten over de werking van de Wet op de ondernemingsraden.

Inge publiceert en doceert regelmatig op haar vakgebieden en is redactielid van het tijdschrift ArbeidsRecht. Zij is bestuurslid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. en lid van de specialisatieverenigingen Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Lawyers Association (EELA). Verder is Inge bestuurslid van de Discrimination Law Committee van de International Bar Association en spreekt zij regelmatig op internationale congressen.

Inge is lid van de Raad van Toezicht van de Amsterdamse Orde van Advocaten.

Chambers Europe 2014 schrijft “Inge de Laat focuses on the privacy-related aspects of employment law. Clients value her pragmatic attitude and clear and concise advice, with one stating: “She proactively offers advice on what we should or shouldn’t be doing. She does not sit on the fence, but gives you a definite position and direction.”

Tot haar overstap naar Rutgers & Posch was Inge als partner verbonden aan Kennedy Van der Laan.