Praktijkdag Privacy & Verzuim Brand er uw vingers niet aan!

Praktijkdag Privacy & Verzuim

Datum
Donderdag 18 januari 2018

Locatie 
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs 
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting
De verwerking van persoonsgegevens over de gezondheid van zieke werknemers wordt aan banden gelegd.

Aan de ene kant zijn er de strenge privacyregels van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP), maar daarbovenop komt vanaf 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Hierdoor krijgt de AP niet alleen meer invloed, zij mag ook nog  hogere boetes uitdelen (oplopend tot 4% van de wereldomzet).

Als u bijna niks meer mag vragen en geen diagnoses mag opschrijven, wat kunt u dan nog wel?

De nieuwe regels roepen veel praktische vragen op:

      • Wat betekent deze wet- en regelgeving voor uw verzuimprotocol en -begeleiding?
      • Mag u écht niet meer vragen naar de functionele mogelijkheden zonder tussenkomst van een bedrijfsarts?
      • Hoe stelt u dan een Plan van Aanpak op en voldoet u tóch aan de Wet verbetering Poortwachter?
      • Hoe houdt u regie op verzuim, preventie en inzetbaarheid als u bijna niets mag vragen?
      • Wanneer komt de Autoriteit Persoonsgegevens langs? Waar gaan ze dan op controleren? Welke risico´s loopt u nog meer?

Alles hangt af van een optimale samenwerking met uw Arbodienstverlener en de glasharde afspraken in uw Arbocontract. Maar waar moet u op letten?

Tijdens de Praktijkdag Privacy & Verzuim gaan we in op al deze knelpunten en praktijkvragen
. Aan de hand van actuele casuïstiek leert u in één dag wat u wel en niet mag en hoe u tóch een adequaat verzuimbeleid kunt voeren.

 

09.30 Ontvangst met thee en koffie

10.00
Opening en uitleg van de dag door uw moderator: Paul ter Wal
Aan de hand van actuele casuïstiek behandelen we prangende vragen uit de praktijk en leert u hoe u boetes kunt voorkomen en tóch een adequaat verzuimbeleid kunt voeren.

10.15
Leren van de Abrona zaak en andere jurisprudentie
• Wat verandert er per 25 mei 2018 als de (Europese) Algemene verordening gegevensbescherming van kracht wordt?
• Wat heeft de AP tot nu toe gedaan aan controles en boetes, wat zijn hun plannen en wat kunnen we hiervan leren?
Paul ter Wal, Inzetbaarheidsspecialist, Andare BV

Casus 1 Is uw verzuimprotocol wél privacyproof?
Uw afdeling heeft een AP conform intakeformulier ontwikkeld voor leidinggevende eigen regie. Toch blijft het lastig voor leidinggevenden bij verzuimbegeleiding om te gaan met ‘bijzondere persoonsgegevens’. Wat zijn de voorwaarden waar uw verzuimsysteem aan moet voldoen? Wanneer gaat het fout en hoe voorkomt u boetes?

11.15 Koffie

11.30
Poortwachter versus Privacy
• Wat is de impact van de privacywetgeving op uw verzuimbeleid?
• Liever een loonsanctie of een boete van de AP?
• Hoe voldoet u nog wel aan de Wet verbetering Poortwachter?
• Wat gaat u doen met de registratie van de zogenaamde ‘vangnetters’ zodat u de voordelen van de no-riskpolis niet misloopt?
Jurgen van der Baan
Casemanager, TriageExpert

Casus 2 Eigen regie nemen zonder privacyregels te schenden
Volgens de nieuwe Werkwijzer Poortwachter moet u er alles aan doen om verzuim te voorkomen. Maar u mag niet meer vragen naar de beperkingen en mogelijkheden van uw medewerker? Hoe kunt u dan toch afspraken maken met uw medewerker volgens het Eigen Regiemodel?

13.00 Lunch

13.45
Het Arbocontract en taakdelegatie met oog voor privacy
• Welke harde afspraken over taakdelegatie en informatie zet u in uw Arbocontract?
• Mag u écht niet meer vragen naar de functionele mogelijkheden zonder tussenkomst van een bedrijfsarts?
• In welke fase schakelt u de bedrijfsarts in? Wat gaat de Arbodienst dan voor u doen?
• Welke rol houdt u zelf in de gemaakte afspraken?
Paul ter Wal

Casus 3 Geen benutbare mogelijkheden?
Uw externe casemanager zegt dat uw medewerker geen benutbare mogelijkheden heeft. Wat doet u? Vertrouwt u op uw het oordeel van uw bedrijfsarts? Wanneer mag u geen genoegen nemen met dat oordeel?

15.00 Thee

15.15
Optimaal samenwerken met uw Arbodienstverlener
• Heeft u al een Arbocontract met uw Arbodienstverlener (verplicht per 1-7-2018)?
• Hoe komt u tot een werkbaar (en betaalbaar) model zonder de privacyregels te schenden?
• Welke privacyrisico’s zijn er en hoe maakt u afspraken over aansprakelijkheid?
• Doet uw Arbodienst het wel goed? Wat mag u verwachten?
Mark Droogers, Medisch Directeur, Enrgy in Business Group en Stafbedrijfsarts, Arbobutler

Casus 4 Sturen op cijfers om verzuim te voorkomen en duurzame inzetbaarheid te vergroten
U mag geen medische verzuimgegevens en –oorzaken verwerken, maar u wilt wel graag kunnen sturen op verzuimcijfers. Bij kort verzuim, maar vooral bij het voorkomen ervan. Hoe doet u dat met de bestaande restricties? Welke informatie mag u van uw arbodienst verwachten om het werkvermogen van uw medewerkers te vergroten?

16.30 Afsluiting en borrel

 

Data
Donderdag 18 januari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en verfrissingen. De groepskorting is van toepassing op deze praktijkdag.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Groepskorting (ex BTW) 
2e inschrijving 10% korting
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Jurgen van der Baan

Bij de invoering van de Wet verbetering Poortwachter in 2002 maakte Jurgen van der Baan een vliegende start in verzuimmanagement. Intern opgeleid als casemanager bij de Facilicom-groep zag hij de resultaten die je als organisatie met het Eigen Regie-model kunt behalen. Door brede ervaring als (senior) casemanager bij grote werkgevers, een arbodienst, een inkomstenverzekeraar en een verzuimcentrale heeft Jurgen een goed beeld van trends en processen, maar vooral ook van werkzame modellen binnen verzuimmanagement. Sinds 2015 zet hij zijn kennis in als consultant bij TriageExpert. Daar levert hij inhoudelijke input voor de ontwikkeling van triages (beslisbomen), verzuimsystemen en projecten op het gebied van taakdelegatie.
In zijn vrije tijd deelt hij kennis en ongezouten meningen op het kritische platform ArboShock.nl en via artikelen op LinkedIn. Daar verbaast hij zich over ontwikkelingen in de arbowereld en sociale zekerheid en maakt hij zich af en toe oprecht kwaad. Vanuit zijn liefde voor het Eigen Regie-model heeft de botsing tussen strakke privacyregels en werkgeversverantwoordelijkheden zijn warme aandacht.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie, koffie/thee en verfrissingen. De groepskorting is van toepassing op deze opleiding.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. 
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.