Congres Ouderenbeleid Werken aan Fifty Up!

Congres Ouderenbeleid

Datum
Donderdag 22 november 2018

Locatie
BOVAGhuis Bunnik

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten
50plus vormt de grootste groep werknemers op de huidige krappe arbeidsmarkt. De gemiddelde leeftijd in organisaties schiet omhoog.

Hoe u het ook wendt of keert, dit vraagt om actie. Want we hebben de 50plussers hard nodig.

  • Hoe houdt u ouderen vitaal en inzetbaar tot 67?
  • Wat hebben ouderen nodig om de snelle veranderingen bij te benen?
  • Hoe creëert u optimale samenwerking tussen oud en jong?
  • Investeren loont, want hoe ouder hoe productiever

Neem uw organisatie onder de loep en ga bijvoorbeeld eens in gesprek met uw 40 en 50 plussers. Over hun werkenergie, hun passie en hun ambities.

Maar u kunt nog zo veel meer doen. En dat laten Pon, Philips en RET op dit congres zien. Zij pakken met succes diverse vraagstukken rondom de interne vergrijzing aan. Niets doen, is geen optie.

Ook het nieuwe kabinet is zich bewust van deze problematiek en lanceert plannen om werkgevers en werknemers hierin te ondersteunen.

Donderdag 22 november 2018 is een positieve en praktische dag over vergrijzing en ontgroening.

Grijs en vitaal! Het kan! Wat wordt úw Fifty Up!- beleid?

Testimonials:

‘Inspirerend.’ Bernadette Meertens, Beleidsadvsieur, Rabobank


‘Zeer goed, een verrijking van mijn eigen inzichten’. Sonja Vermeer, beleidsadviseur HRM, GR. Drechtsteden.

‘Goed georganiseerd en goede inhoud.’ Hubert Kivit, OR-lid, PWN Drinkwater en Natuurbeheer

‘Verschillende invalshoeken, mooi congres.’ Corine Kappers, Coördinator Reintegratie, Scania Production Zwolle

‘Mooie combinatie tussen inspiratie en praktijk. A. Vermij, P&O manager, Jeveka (Technische Groothandel)

 


09.30  
Oud en versleten in 2018? Hoe zit het nu echt!
• Fabels over ouderen
• Duurzame inzetbaarheid en leeftijd
• Ontgroening en vergrijzing als onderdeel van uw Strategisch HRM
• Wat kunt u slim en goed doen?
• Leerwaarde van de functie
Beatrice van der Heijden, Hoogleraar Strategisch HRM en Hoofd van de vakgroep Strategisch HRM, Radboud Universiteit Nijmegen.

10.30
Uit de praktijk van … Openbaar Vervoerbedrijf RET; Anders kijken naar werk biedt mogelijkheden:
• Vroeger met 61 uit dienst. Nu 7 jaar erbij!
• Onderzoek RET 2017 : hoe staan medewerkers tegenover nieuwe dingen leren ?
• Outsourcen van werkzaamheden onder de loop als extra tool
• Uitwisselen personeel met gesloten beurzen
• Praktische innovaties
Anja Tissingh, Casemanager RET & Heleen Homburg Mobiliteitsadviseur RET

11.15 Pauze

11.45 
Succesvolle re- en demotie: essentieel voor mobiliteit
• Vernieuwende denkbeelden over inzetbaarheid, loopbaanpaden en beloningen
• Welke stappen zijn er in een demotietraject te onderscheiden?
• Acceptatie: bevorderende en belemmerende factoren bij demotietrajecten
• Praktische tips en aanbevelingen
Richard Jongsma, Auteur: ‘Demotie, het laatste taboe doorbroken’, HR-professional, spreker en gastdocent HRM bij Stenden University.

12.30 Lunch

13.30
De nieuwe generatie senioren eigentijds inzetten: het kan!
• Hoe houdt u uw seniore medewerkers betrokken en bij de tijd?
• Hoe vitaliseer je een vergrijzende organisatie?
• Hoe maakt u uw bedrijf aantrekkelijk voor alle generaties?
• Welke sociale trends hebben invloed op onze bedrijfscultuur
• Praktijkvoorbeelden van wat wel werkt en wat zeker niet
Aart Bontekoning, Organisatiepsycholoog, Veranderkundige en Generatie expert

14.30
Uit de praktijk van… Philips Lighting BV: Van Active Aging naar Carrièrewendingen
• Meer bewustwording en de dialoog
• Inzet van de koerskaart Werk & Toekomst
• Verhalen maken het verschil
• Een veranderende context vraagt om een vernieuwende aanpak
Yvonne van den Berg, Director Social Innovation & Health, Philips Lighting BV

15.15 Verfrissing

15.30
Uit de praktijk van… Pon: Aging workforce? Engaging workforce!
Aanpassen aan snel veranderende tijden, hoe doe je dat?
• Gezonder oud worden, wanneer begin je daarmee?
• Hoe ouder hoe productiever bij Pon
• Correlaties tussen werkvermogen en leeftijd 
Rik-Jan Modderkolk, International Health Manager, Pon

16.15
Wat wordt uw 50 up!- beleid?
Samen met Beatrice van der Heijden werken we aan de kern van uw ouderen beleid. U gaat met een concreet A4-tje naar huis. 10 punten om mee aan de slag te gaan.

16.45 Afronding

Datum
Donderdag 22 november 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 1 november 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Beatrice van der Heijden

Prof. dr. Beatrice van der Heijden is hoogleraar Business Administration, in het bijzonder Strategic Human Resource Management bij de Faculteit der Managementwetenschappen, Institute of Management Research, aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarnaast is ze tevens als hoogleraar Strategisch HRM verbonden aan de Open Universiteit Nederland. en aan Kingston University, London, UK. 

Zij studeerde Psychologie van Arbeid en Organisatie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en voltooide de opleiding in 1990. In 1998 promoveerde ze aan de Universiteit Twente op een onderzoek naar het meten en de ontwikkeling van professionele expertise gedurende de loopbaan. De dissertatie werd bekroond met de NITPB-prijs 1998 (Noordelijk Instituut voor Toegepaste Psychologie en Bedrijfspsychologie).

In 2000 verkreeg zij een NWO Aspasia grant en coordineerde vervolgens twee grootschalige Europese cross-culturele onderzoeken op het gebied van loopbaansucces. Haar expertise concentreert zich met name rond loopbaanontwikkeling, employability, leeftijdsstereotypering, en ouder worden in het werk. Beatrice is Associate Editor van het European Journal of Work and Organizational Psychology, van het German Journal of HRM, en van het tijdschrift Gedrag en Organisatie en heeft gepubliceerd in, onder andere, Journal of Vocational Behavior, HRM, Journal of Occupational and Organizational Psychology, and Career Development International.

 


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Aart Bontekoning

Generatie-expert en organisatiepsycholoog Aart Bontekoning onderzoekt al twintig jaar ‘generaties in organisaties.’ Hij is geboren op een boerderij, maar hij verdiepte zich in cultuurverandering vanuit de kracht van opvolgende generaties. In 2007 promoveerde hij daarop, nog steeds als enige in de wereld.

Zo’n 85% van de Nederlandse en Europese organisaties vergrijst spectaculair, tot 2035! In vrijwel alle branches. Om met een vergrijzende organisatie bij de tijd te blijven wordt een flinke uitdaging.
Zijn stelling: ‘De sociaal, economische en ecologische toekomst van Nederlandse (vergrijzende) organisaties is afhankelijk van de jeugdigheid van alle werkende generaties, van de oudste tot de jongste’. Die jeugdigheid zit in het gebied waar een generatie de meeste werkenergie van krijgt. Doen waar je de meeste werkenergie van krijgt is ook van belang voor alle professionals die langer gaan werken. Dan laad je de eigen ‘energie-batterij’ voortdurend op en gaat die langer mee.

In zijn laatste boek ‘Nieuwe generaties in vergrijzende organisaties’ beschrijft hij wat iedere werkende generatie kan doen om zelf vitaal te blijven en de eigen organisatie bij de tijd te houden.


Richard Jongsma

Richard Jongsma. Auteur van o.a.: ˜Demotie, het laatste taboe doorbroken & 'Demotieverhalen. Er was eens/oneens...', HR-professional, spreker en gastdocent HRM bij Stenden University.


Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Philips Lighting.

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!

Voor meer info, zie LinkedIn: https://nl.linkedin.com/in/passieyvonnevandenberg


Anja Tissingh

Anja is sinds 2013 Casemanager bij RET. Zij is een resultaatgerichte register casemanager die helder en krachtig communiceert. Het is haar sport om een zo goed mogelijk resultaat te behalen ook als het resultaat niet voor het oprapen ligt. Daarbij vindt zij het belangrijk dat de werkgever ook een goed werkgeverschap kan laten zien ondanks de lastige verzuim materie.


Heleen Homburg

Heleen Homburg is mobiliteitsadviseur RET sinds 2014. Ook is zij voorzitter van de Vereniging Facta non Farba Intersectoraal netwerk regio Rijnmond/Drechsteden.

In haar werk zoekt zij steeds de combinatie tussen LEREN-WERKEN-IN-DOOR-en UITSTROOM.
Als rode draad loopt het verbinden en verknopen van Onderwijs en Arbeidsmarkt door mijn carriere.Vernieuwende manieren voor het opleiden van kandidaten in de dagelijkse praktijk, zorgen voor betere aansluiting tussen onderwijs & arbeidsmarkt. Haar doel is het zorgen voor beter voorbereide beroeps beoefenaars door op te leiden in de dagelijkse praktijk in overleg met het bedrijfsleven.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 1 november 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.