Congres Burn-out preventie! 5 handvatten om langdurig verzuim te voorkomen

Congres Burn-out preventie!

Datum
Donderdag 15 maart 2018

Locatie
BOVAGhuis Bunnik

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting

Geaccrediteerd met 5 punten voor bedrijfsartsen & verzekeringsartsen en met 3 punten voor arbeidsdeskundigen

Burn-out heeft de afgelopen jaren een enorme vlucht genomen. Iemand met burn-out is lang uit de running. De kosten daarvoor worden op zo'n €60.000 per geval ingeschat. 

Hoe kunt u burn-out voorkomen binnen een organisatie? Veel organisaties reageren pas als het te laat is. En proberen dan de uitgevallen medewerker weer zo snel mogelijk terug te brengen naar een aanvaardbaar niveau. Waardoor de kans groot is dat de cyclus weer opnieuw begint.

De ene persoon is meer vatbaar voor burn-out dan de ander. En de ene leidinggevende is de andere niet. Maar ook een veeleisende bedrijfscultuur heeft een gigantische invloed op het welbevinden van de medewerkers.

Bovendien bezwijken mensen niet op hetzelfde moment onder de werkdruk. Waardoor het lijkt alsof het individuele gevallen zijn. Niets is minder waar.

Tijd voor actie vooraf. Tijd voor burn-out preventie. Hoe zie je een burn-out aankomen? Hoe ga je om met de signalen? Hoe beïnvloed je het gedrag en de cultuur binnen je organisatie, zodat ‘ze’ niet over het randje gaan?

Wij vroegen dé experts van Nederland hoe u burn-outverschijnselen voortijdig kunt herkennen en langdurig verzuim kunt voorkomen. Kom naar het Congres Burn-out Preventie! en word zelf een expert!

09.15 Ontvangst

09.45 Opening
Is burn-out een gevolg van veranderende werkomstandigheden of het ventiel voor veel mensen die werkdruk ervaren of onvrede voelen?
Vandaag 5 handvatten voor preventief beleid. Centrale vraag: Hoe vertaalt u de verworven inzichten naar de praktijk van leidinggevenden en medewerkers?
Dagvoorzitter: Paul ter Wal, Inzetbaarheidspecialist en auteur STECR werkwijzer burn-out en bevlogenheid

10.00 Praktische oefening mindfullness
Herstellen om een burn-out te voorkomen, huh?!? Energizer!
Sietske van Rossem, Programmamanager duurzame inzetbaarheid, Openbaar Vervoerder RET

10.15 Handvat 1: Herken vroegtijdig stress signalen 
• De cijfers en feiten over burn-out? Risicofactoren en oorzaken
• Hoe zit het met de millenials? Waarom juist zij?
• Op welke gedragingen, uitingen, psychische en fysieke aspecten moet u letten?
• Hoe herkent u vroegtijdig signalen en stressbeelden? Welke stresstypen hebben welke klachten?
• Hoe voorkomt u dat mensen ‘over het randje gaan’?
• Welke technieken kunt u direct toepassen om overmatige stress te verminderen?
Christina van der Feltz, Bijzonder Hoogleraar Sociale Psychiatrie, Universiteit van Tilburg

11.00 Welke tips neemt u mee voor de leidinggevende?

11.15 Koffie

11.30 Handvat 2: Effectief omgaan met werkdruk
• Waarom is de werkdruk zo hoog in de zorg, het onderwijs en dienstverlening? Welke arbeidsomstandigheden leiden tot hoge werkdruk en werkstress?
• Hoe meet u de (ervaren) werkdruk in uw organisatie?
• Hoe kunnen regelmogelijkheden of autonomie in het werk leiden tot een afname van burn-out?
• Met welke concrete stappen kunt u 20% organisatiecapaciteit vrijspelen?
Frans van Loef, Organisatiekundige, Free Capacity en auteur van diverse organisatie handboeken

12.00 Welke tips neemt u mee voor de leidinggevende?

12.15 Handvat 3: De invloed van mindfulness, slaap en werkvermogen op burn-out
• Werkt mindfulness bij iedereen? Hoe zit het met bewegen?
• De invloed van slaap op het voorkomen en herstellen van een burn-out
• Wat is waarheid en wat is quatsch over het herstel en terugkeer naar werk na een burn-out?
• Het huis van werkvermogen: hoe krijgt u mensen zo inzetbaar dat ze niet (meer) uitvallen?
Mark Droogers, Medisch Directeur, Enrgy in Business Group en Stafbedrijfsarts, Arbobutler

12.45 Welke tips neemt u mee voor de leidinggevende?

13.00 Lunch

13.45 Handvat 4: Vergroot de mentale veerkracht van uw medewerkers!
• Hoe meet u uw eigen mentale veerkracht? En hoe kunt u uw eigen veerkracht laten groeien?
• Hoe zorgt u voor een blijvende gedragsverandering?
• Kaf van koren scheiden: Wat moet u doen als uw medewerker ‘at risk’ is?
• Met welke concrete acties kunt u de schade door stress herstellen?
Michael Portzky, Neuro- en gezondheidszorgpsycholoog, KU Leuven

14.30 Praktische oefening om veerkracht te vergroten
Herstel en preventie van schade door stress, hoe doet uw medewerker dat eigenlijk in de praktijk?
Michael Portzky, Neuro- en gezondheidszorgpsycholoog, KU Leuven

15.00 Thee

15.15 Handvat 5: Maak goede afspraken, voorkom uitval en bespoedig re-integratie
• Wat doet u als u een risicogeval ziet?
• Wat doet u als iemand zich burn-out meldt?
• Welke afspraken maakt u hierover met uw Arbodienst? Welke werkwijzer moet u volgen?
• Hoe kunt u de mens centraal stellen en tegelijkertijd ook de zakelijke kant bewaken?
Paul ter Wal, Inzetbaarheidspecialist en auteur STECR werkwijzer burn-out en bevlogenheid

15.50 En nu? Hoe verandert u de cultuur rondom werkdruk, werkstress en burn-out?
Aandacht, breinvriendelijkheid en grenzen bewaken. Maar wie is uiteindelijk verantwoordelijk? Hoe gaat u het gesprek aan? Welke tips voor de leidinggevende en directie neemt u mee naar huis?
Paul ter Wal, Inzetbaarheidspecialist en auteur werkwijzer burn-out en bevlogenheid

16.10 Praktische oefening mindfullness en stressreductie
Leuk al dat praten over stressreductie, werkdruk en mindfullness, maar hoe zit het met uw energieniveau aan het einde van deze dag? U ervaart zelf hoe mindfullness preventief kan werken.
Sietske van Rossem, Programmamanager duurzame inzetbaarheid, Openbaar Vervoerder RET

16.30 Afsluiting en borrel

 

Datum
Donderdag 15 maart 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 14
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 februari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Geaccrediteerd met 5 punten voor bedrijfsartsen & verzekeringsartsen en 3 punten voor arbeidsdeskundigen

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis

Prof.dr. Christina M. van der Feltz-Cornelis is hoogleraar Sociale Psychiatrie bij het dept. Tranzo aan de Universiteit van Tilburg. Deze bijzondere leerstoel is ingesteld vanwege GGZBreburg, waar zij inhoudelijk leidinggevend psychiater is van het Topklinisch Centrum voor Lichaam, Geest en Gezondheid.
Christina van der Feltz-Cornelis probeert wetenschap en de praktijk van de klinische zorg te verbinden door innovatief onderzoek gericht op verbetering van diagnostiek en behandelmethoden van psychische stoornissen en comorbide lichamelijke ziekten of lichamelijk onverklaarde klachten, en werkhervatting bij psychische stoornissen. Zij leidde de taskforce voor clinical research in ROAMER, een door de EU gefinancierd project gericht op het opzetten van een onderzoeksagenda voor mental health in Europa.


Frans van Loef

Voormalig CEO met ruim 20 jaar ervaring in Business Model vernieuwing en implementatie. Drijvende kracht achter succesvolle herpositioneringen in verschillende bedrijfstakken. Ondernemer met 3 MBO ervaringen in samenwerking met Private Equity.

Frans is oprichter van Freecapacity. Als expert op het gebied van organisatie effecitiviteit, ondersteunt hij organisaties in het aanscherpen van hun focus en het optimaal benutten van de beschikbare organisatie capaciteit, door met activiteiten te stoppen in plaats van te blijven stapelen (toevoegen) en door het effectief managen van schaarse managementtijd. Met behulp van een no-nonsense aanpak  kan zowel de vrij gemaakte capaciteit extra worden ingezet voor top prioriteiten als kan werkdruk reductie worden gerealiseerd. Werkt binnen verschillende bedrijfstakken. Auteur managementboek “Stoppen met stapelen”.

Daarnaast spreker, (top)managementcoach  en workshop organisator.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Michael Portzky

Michael Portzky studeerde af aan de Universiteit Gent als klinisch psycholoog met een dubbele maior binnen de richting Psychoanalyse en Experiëntiële Psychologie, doch ging daarna verder als diagnosticus en neuropsycholoog. Voor zijn toenmalige werkzaamheden in Nederland verwierf hij tevens de erkenning als Gezondheidszorgpsycholoog.
Hij is hoofd Diagnostiek van het Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge campus Gent, werkt deeltijds als psycholoog van het Palliatief Dagcentrum De Kust te Oostende, is vrij docent diagnostiek aan meerdere Hoge Scholen alsook binnen het Postgraduaat Psychodiagnostiek bij Volwassenen, en is een  ‘Op de Rol Erkend’ Gerechtsexpert voor Psychodiagnostiek.
Hij is tevens gekend als auteur van het boek Veerkracht, alsook van alle Nederlandstalige genormeerde vragenlijsten om mentale veerkracht te meten en/of het ‘palliatieve palet’.


Sietske van Rossum

Sietske van Rossum is adviseur duurzame inzetbaarheid bij stadvervoerder RET in Rotterdam. Daar zet zij haar specifieke kennis in op het terrein van duurzame inzetbaarheid, talentontwikkeling en arbeidsmarkt en houdt zij zich op strategisch niveau bezig met combi-functies, gezond roosteren, vitaliteitstrainingen, health scans en werknemersconferenties. Stress, slaap, voeding en beweging zijn ook zeer actuele thema’s bij de RET.

Daarnaast verzorgt Sietske voor VisieScope innovatie- en leiderschapsontwikkeling voor organisaties en teams. Zo geeft ze momenteel trainingen en workshops over vitaliteit, energiemanagement en mindfulness aan managers bij o.a. Ziggo en de gemeente Den Haag. Alles om werknemers gezond en vitaal te houden.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 februari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.