Praktijkdag Het Nieuwe Ambtenarenrecht (WNRA) Uw gids naar normalisering in 2020

Praktijkdag Het Nieuwe Ambtenarenrecht (WNRA)

Datum
Dinsdag 15 mei 2018

Locatie
BOVAGhuis, Bunnik

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
Ambtenaren worden werknemers. Op 1 januari 2020 treedt de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren (WNRA) in werking en gaat het civiele arbeidsrecht ook voor ambtenaren gelden.

Het jaar 2020 lijkt ver weg, maar het is een enorme verandering die heel veel werk met zich meebrengt:

• Welke cao kiest uw organisatie?
• Welk arbeidscontract gaat het worden?
• Hoe zet u individuele afspraken om naar het arbeidscontract?
• Waar moet u rekening mee houden in het geval van reorganisatie, ziekte of ontslag?
• Wat te doen met ICT, salarissystemen, budgettering, personeelshandboek en scholing?

Als werkgever, als HR moet u keuzes maken, vaak met instemming van uw OR. Wij zetten het voor u op een rij tijdens de Praktijkdag Het Nieuwe Ambtenarenrecht. U krijgt concrete informatie en adviezen om aan de nieuwe verplichtingen te voldoen. Hiermee voorkomt u administratieve chaos en vermijdt u extreme kosten en juridische risico’s.

Schrijf u samen met uw collega’s in en u krijgt tot maximaal 40% korting! Vergeet uw OR collega's niet!

09.15 Ontvangst met koffie en thee

09.45 Opening en inleiding: Wat komt er op u af met de WNRA?
• Wat zijn de wijzigingen, voor wie geldt de wet en voor wie niet?
• Wat moet u nu al aanpassen en waarop moet u zich voorbereiden?
• Is een cultuuromslag noodzakelijk?
Mr. Ed van Meer, Advocaat Ambtenaren- en Arbeidsrecht, en auteur van het boek ‘Het Nieuwe Ambtenarenrecht’

10.30 Wat u moet weten over het cao-recht en de nieuwe cao?
• Hoe kunt u invloed uitoefenen op de omzetting van de cao? Tips voor de besluitvorming
• Wilt u een sociaal plan vaststellen? Hoe werkt dat na de normalisatie?
• Van personeel mandaatbesluit naar volmachtregeling: wat houdt dat in en wat moet u regelen?
• Moet u interne regelingen aanpassen? Hoe past u straks uw uitwerkingsovereenkomst aan? Of uw mandaatregelingen?
  Of uw personeelshandboek of –reglement?
Mr. Koen Weijling, Advocaat Ambtenaren- en Arbeidsrecht, Stuiver & Weijling Advocaten

Case: Met welke (raam)cao gaat u werken? Welke onderliggende keuzes heeft u?

11.30 Koffiepauze

11.45 Knelpunten bij de omzetting naar het arbeidscontract
• Is het verstandig om met iedereen een individueel contract te sluiten?
• Hoe gaat u om met mensen die niet willen tekenen?
• Hoe gaat u om met individuele toezeggingen? Welke keuzes maakt u?
• En als u alle personeelsdossiers op individuele regelingen gaat doorspitten, hoe krijgt u dat zonder juridische risico’s
   en al te grote kosten voor elkaar?
Mr. Ed van Meer

12.45 Lunch

13.45 Wijzigingen en tips omtrent ontslag en ziekte in het arbeidsrecht
• Wat moet u aanpassen voor de nieuwe procesgang (kantonrechter)?
• Ontslagtrajecten: welke trajecten kunt u beter naar voren halen of welke niet?
• De kantonrechter kijkt anders tegen een dossier aan dan de bestuursrechter. Is het handiger om een disfunctioneringstraject nu nog te doorlopen of kan het dossier beter wachten?
• Wat gebeurt er met de bovenwettelijke uitkering en verhoudt die zich tot de transitievergoeding?
• Hoe gaat u om met de ketenregeling: 3 jaar in plaats van 2 jaar? Hoe zit het met het afspiegelingsbeginsel?
• Interne bezwaarregelingen, blijven die bestaan? Wat komt ervoor in de plaats?
Mr. Koen Weijling

Case: Hoe gaat u nu om met reorganisaties als in 2020 het arbeidsrecht geldt?

14.45 Theepauze

15.00 In gesprek: wat moet HR regelen om voor 2020 klaar te zijn?
• Wanneer begint u met de voorbereiding? Welke acties zijn vereist? Wie zijn uw stakeholders?
• Welke lokale regelingen moeten op de schop?
• Wat betekenen de wijzigen voor de salarisadministratie, ICT-systemen, budgettering, personeelshandboek en omscholing?
• Hoe gaat u om met het verplicht gestelde integriteitsbeleid?
• Wat is de rol van de OR en hoe communiceert u de gevolgen van de WNRA?
Mr. Ed van Meer en Mr. Koen Weijling in gesprek met Ingrid Blom, Senior-Beleidsmedewerker, Unie van Waterschappen

16.15 Samenvatting en conclusies van de dag
Wat is nodig om de WNRA tot een succes te maken?
Mr. Ed van Meer

16.30 Afsluiting en borrel

Datum
Dinsdag 15 mei 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 24 april 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons, over het programma of over alle mogelijkheden? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Ed van Meer

Ed van Meer houdt zich al meer dan een kwart eeuw gepassioneerd bezig met het ambtenarenrecht en arbeidsrecht van de publieke sector vanuit diverse functies, waaronder die van vakbondsjurist, overheidsjurist en advocaat. Sinds kort is hij eigenaar van zijn eigen kantoor Van Meer Juridische Zaken & Advocatuur.

Ed is een ervaren, kundige en gedreven jurist die het klassieke juristenwerk uitstekend beheerst en ook niet schuwt. Het liefst treedt hij echter buiten de gebaande juridische paden. In de vrije ruimte, waarin hij vaak creatieve en vooral houdbare oplossingen voor zijn cliënten bedenkt, komt hij het beste tot zijn recht.

Via de VK&P Juridische Classroom verzorgt hij daarnaast tal van trainingen en lezingen op ambtenarenrechtelijk gebied. Een publicatie van zijn hand over de ‘normalisering’ haalde de parlementaire stukken. 

Vanuit een heldere kijk op wat er morgen nodig is schreef hij in 2017 het boek Het Nieuwe Ambtenarenrecht, de wet normalisering rechtspositie ambtenaren dat voor overheid en ambtenaren de gevolgen schetst die voortvloeien uit deze wet. 


Koen Weijling

Koen Weijling is Advocaat en mede-naamgever en -oprichter van Stuiver & Weijling Advocaten. Met bijna 25 jaar aan ervaring mag je Koen met recht specialist ambtenarenrecht en arbeidsrecht noemen. Daarnaast heeft hij een bijzondere belangstelling voor onderwijsrecht.

Hij is huisadvocaat van veel overheidswerkgevers en onderwijsinstellingen. Hij treedt ook op voor werknemers en ambtenaren. Koens drijfveer daarbij is het zoeken naar oplossingen in plaats van denken in problemen. Samenwerken is daarbij het sleutelwoord.

Als advocaat Ambtenarenrecht en Arbeidsrecht wordt hij dagelijks geconfronteerd met moeilijkheden in de samenwerking binnen organisaties, die leiden tot allerlei arbeidsconflicten. Juist dan is samenwerking en creativiteit van groot belang. 


Ingrid Blom

Ingrid Blom is senior beleidsmedewerker arbeidsvoorwaarden en personeelsbeleid bij de Unie van Waterschappen. In die hoedanigheid is zij verantwoordelijk voor het tot stand komen van de cao waterschappen. Hierbij kijkt zij specifiek naar de visie op werken en werkgeverschap, zorgt zij voor de strategische cao-agenda en is zij betrokken bij de onderhandelingen en het afsluiten van een cao-akkoord voor de waterschappen.

Na het aannemen van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren coördineert zij in de sector waterschappen de transitie van de arbeidsrelatie van publiekrecht naar het civielrecht per 1 januari 2020. Voordat Ingrid bij de Unie van Waterschappen in dienst ging, heeft zij diverse functies als hoofd P&O en P&O-adviseur gehad bij (semi) overheid en zakelijke dienstverlening.