Hoe kiest u uw Arbodienst? Naar een up-to-date arbo-contract

Hoe kiest u uw Arbodienst?

Datum
Dinsdag 15 mei 2018

Locatie
BOVAGhuis, Bunnik

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
Vanaf 1 juli 2017 is de Arbowet gewijzigd en moet u werken met een basiscontract met bedrijfsarts of arbodienst. Voor verzuimexperts betekent dit dat u een nieuw arbocontract moet opstellen met uw bedrijfsarts of arbodienst.

Voor de lopende arbocontracten geldt een overgangsrecht van een jaar. Het is dus slim het huidige contract met uw arbodienstverlener onder de loep te nemen.

En hoe beter uw arbodienst bij u past, hoe beter de kwaliteit van uw verzuimbeleid. 


Een paar voorbeelden:

  • Wie doet op welke manier het casemanagement?
  • Wat houdt 'in taakdelegatie’ precies in?
  • Hoe lang mag een gesprek met de bedrijfsarts duren?
  • Wat zijn de afspraken over ‘externe deskundigen’?
  • Hoe voldoet u aan de privacywet? Wie noteert ‘gezondheidsgegevens’?
  • Wie doet de ‘second opinion’?

Het zijn zaken waar u de bepalende stem in heeft. Het is uw beleid, uw geld, het zijn uw mensen!

Profiteer van twee ervaren kenners van de verzuimmarkt. Zij helpen u om op een gestructureerde wijze uw afspraken tegen het licht te houden. Zodat u voor een goede prijs krijgt wat bij u past.
Deze Masterclass is niet voor niets beoordeeld met een 8,6!

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Verzuimbeleid nieuwe stijl
• Nieuwe Arbowet en privacyregels: nieuwe eisen
• Arbo- en verzuimbeleid anders inrichten
• Visie op verzuim-, preventie- en inzetbaarheidsbeleid
• Wat zijn uw doelstellingen?
Paul ter Wal
Inzetbaarheidsspecialist en directeur Andare

10.30 Interne- en externe samenwerking
• Verzuimvisie laten aansluiten op de organisatiecultuur: maatwerk!
• Rollen, taken, afspraken met betrokken partijen
• Professioneel casemanagement inzetten
• Wie heeft de regie en op welke manier?
Paul ter Wal

11.00 Koffiepauze

11.20 Resultaten van een up-to-date verzuimbeleid

• Wat betekenen de cijfers achter het verzuimpercentage?
• Besparing in tijd en kosten rond arbo en verzuim
• Verzuimkosten versus providerkosten: het rendement
• Wat mag het kosten?
Paul ter Wal

12.30 Lunch

13.30 Wat moet en wat mag u verwachten van uw arbodienst?

• Wilt u dat de arbodienst doet wat u wilt? Of is het omgekeerd?
• Inrichten van een optimaal casemanagement met externe deskundigen
• Preventie-advies? Of zit u daar niet op te wachten?
• Wat moet en wat mag?
Emile van der Linde
Aanjager en oprichter van GOED


14.15 Afspraken maken: hoe doe je dat?
• Aansluiten op uw arbo- en verzuimbeleid
• Doorlooptijd van interventies, de bijbehorende procedures en communicatiemomenten
• Keuze van externe providers
• De second opinion
Paul ter Wal / Emile van der Linde

14.45 Een verfrissende onderbreking

15.00 Hoe gaat u samenwerken met uw arbodienst?
• Uw pakket van eisen
• Hoe beoordeelt u de aanbieding van de arbodienst?
• Afspraken over de ‘performance’ in Service Level Agreements (SLA’s)
• Resultaatomschrijving en afrekenafspraken maken én meten
Emile van der Linde

15.45 Hoe gaat u de volgende keer kiezen? Wat gaat u anders doen?

16.30 Afronding

Datum
Dinsdag 15 mei 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 24 april 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”