Praktijkdag Het Nieuwe Belonen Dit is wat medewerkers willen, maar organisaties ook

Praktijkdag Het Nieuwe Belonen

Datum
Donderdag 28 juni 2018

Locatie
Hotel Veenendaal 
Bastion 73 
3905 NJ Veenendaal 

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting 
4e inschrijving 30% korting
5e en verder    40% korting

 
Beoordelingsgesprekken zijn frustratiegesprekken. Ze kosten bovendien veel tijd en leveren niks op.

Er bestaat een alternatief voor moderne bedrijven met volwassen medewerkers. Beloningsexpert Kilian Wawoe legt uit wat werkt:

 • belonen op basis van echte cijfers (HR-analytics)
 • prestaties alleen nog beoordelen met voldoet wel/niet
 • een nieuwe performance management cyclus en
 • tot slot een eerlijke verdeling in de vorm van een variabele winstdeling, teambeloning en eventueel een pro-sociale bonus

Organisaties moderniseren. Verantwoordelijkheid, zelfinzicht, samenwerking en onderling vertrouwen vormen de nieuwe fundamenten. Daar hoort ook een andere omgang tussen werknemer en werkgever bij. Zeker nu goede werknemers schaars worden, moeilijk te vinden en moeilijk te behouden.

Op deze Praktijkdag Het Nieuwe Belonen die op 28 juni a.s. plaats vindt geven vier koplopers uit de praktijk een kijkje in de keuken hoe zij hun beloningsbeleid ombouwen. U gaat naar huis met een concreet en vernieuwend plan voor uw eigen belonings- en personeelsbeleid.

Meld u vandaag nog aan en ontvang gratis het baanbrekende boek van Kilian Wawoe.9.00 Ontvangst met koffie en thee

9.30
Waarom weg met het oude belonen?
En wat komt ervoor in de plaats? U krijgt vandaag theorie, voorbeelden uit de praktijk en interactieve werkvormen en gaat naar huis met een concreet voorstel voor een nieuw beloningsbeleid.
Moderator en docent Kilian Wawoe, Organisatiepsycholoog en universitair docent Human Resources Management, Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek Het Nieuwe Belonen 

10.00
Het rijbewijsmodel: een nieuwe beoordelingssystematiek zonder willekeur
Hoe kan een nieuwe beloningssystematiek de manier waarop leidinggevenden naar hun medewerkers kijken veranderen?

Kilian Wawoe
 legt uit dat u medewerkers niet meer moet beoordelen op basis van een scorelijst met een cijfer, want wat zegt zo’n score? Veel beter is het om te zeggen: voldoet wel of niet. Zo heeft u pas echt een aanknopingspunt voor een eerlijk gesprek.

Koploper Martijn Mark, Expert Lead Performance Management, ING:

 • Waarom verdwijnt de klassieke HR-cyclus en wat komt er voor terug?
 • Hoe stelt u eerlijke beoordelingscriteria zonder willekeur vast?
 • Wie moet beoordelen? En hoe zorgt u ervoor dat dat objectief gebeurt?

Zelf aan de slag!

11.15 Koffie met een beloning

11.30
Een nieuwe manier van belonen; wat, waarom en hoe?
Een nieuwe manier van belonen vereist een cultuuromslag van jewelste.

Kilian Wawoe legt uit dat u moet belonen op basis van HR-analytics, oftewel het koppelen van data van personeel en bedrijfsresultaten. We moeten anders kijken naar wat we hebben. Hoe meet u nu hoe iemand écht presteert? Hoe neemt u medewerkers écht serieus door middel van een nieuwe manier van belonen?

Koploper Esther Raaijmakers, Manager Reward & Analytics Randstad:

 • Welke vorm van beloning stimuleert de intrinsieke motivatie?
 • Wat moet u belonen? Het resultaat of de inspanning?
 • Wat werkt wel, wat niet? Hoe zorgt u voor een prikkel op de lange termijn?

Zelf aan de slag!

12.45 Lunch

13.45
Het echte gesprek voeren en de voordelen en valkuilen van continue dialoog
Hoe zorgt u ervoor dat uw mensen het beste uit zichzelf halen om als organisatie uw doelen te realiseren?

Kilian Wawoe legt uit dat u doorlopend moet praten met uw werknemer en een nieuwe performance management cyclus moet creëren met veel aandacht voor coaching, competentieontwikkeling, feedback en doorlopende goal setting.

Koploper Esther Burger, Manager HR Development, T-Mobile:

 • “Wat is nu jouw bijdrage aan het resultaat?”
 • Welke feedback instrumenten werken wel, welke niet?
 • Hoe voert u ‘het echte gesprek’ in?

Zelf aan de slag!

15.00 Thee en fruit

15.15
Alternatief voor de prestatiebonus en teamprestaties meten en waarderen
Er gaan steeds meer stemmen op om teamprestaties te belonen in plaats van individuele prestaties.

Kilian Wawoe legt uit dat u een eerlijke variabele beloning in de vorm van een winstdeling moet bieden, in combinatie met een teambeloning en een zogenaamde pro-sociale bonus: een bonus die door collega’s is aangedragen bij uitzonderlijke performance. Wat houdt dat in?

Koploper Corine Hansen, Strategisch Organisatieadviseur, Gemeente Hollands Kroon

 • Hoe meet u teamprestaties en koppelt u daar een teambeloning aan?
 • Wat betekent 'toegevoegde waarde' en hoe waardeert u dat?
 • Welke valkuilen komt u tegen bij het losmaken uit een cao en loonschalen?

Zelf aan de slag!

16.30 De belangrijkste tips en tricks: wat neemt u mee naar huis!?

16.45 Borrel

Datum
Donderdag 28 juni 2018

Locatie
Hotel Veenendaal 
Bastion 73 
3905 NJ Veenendaal 

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 7 juni 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Kilian Wawoe

Kilian Wawoe (1972) studeerde af in Human Resources management aan de vakgroep organisatiepsychologie van de Universiteit Utrecht. Hij startte als management trainee bij ABN-AMRO, werkte bij die bank in verschillende Senior Human Resources functies in Nederland, België, Monaco en India. Naast zijn werk bij ABN-AMRO werkte Wawoe aan een proefschrift over prestatieverbetering bij teams aan de Vrije Universiteit, waarop hij in 2010 promoveerde.

Hij verliet de bank wegens onvrede met de bonuscultuur, een concept waar hij op dat moment onderzoek naar deed. In zijn boek ‘Bonus’ (2010) vertelt hij over zijn opgedane kennis over bonussen binnen het bankwezen.

Kilian Wawoe is momenteel docent Human Recources Management aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. Kilian is verder bekend van het populaire TV-programma ‘Wat verdien je?’ dat het laatste taboe van Nederland bespreekbaar maakt, namelijk je salaris. Meer dan 1,2 miljoen mensen kijken wekelijks naar dit programma, met deskundig commentaar van Kilian Wawoe, beloningsexpert en auteur van het recent verschenen boek ‘Het Nieuwe Belonen’.


Esther Raaijmakers

Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Esther Burger

Esther Burger is Manager HR Development bij T-Mobile. In een competitieve sector heeft deze telecomoperator de uitdaging elk talent van iedere medewerker te maximaliseren voor de organisatie doelen en voor het individu. Hiervoor creëert T-Mobile een omgeving waarbij elke medewerker in staat is om dit talent in te zetten.

Esther is samen met haar team verantwoordelijk voor het vertalen van people development: het mobiliseren van de talenten van ruim 1200 medewerkers. Daarnaast is het haar gelukt om Performance Management af te schaffen en om te zetten in ‘Great Conversations’, een hele belangrijke zet in het stimuleren van leren en ontwikkelen. Haar persoonlijk missie is om collega’s te ontketenen door hen te ontslaven, waarbij de medewerker niet 65% van zijn talenten in zet, maar de volle 100% van zijn/haar talenten. Naast innovaties op gebied van leren zijn nieuwe vormen van belonen en beoordelen zijn daarbij van essentieel belang.

 


Corine Hansen

Corine Hansen is strategische organisatieadviseur bij de Gemeente Hollands Kroon, een fusiegemeente (sinds 2012) in de kop van Noord-Holland van Anna Paulowna, Wieringen, Wieringermeer en Niedorp. Ze is nauw betrokken geweest bij het klaarstomen van de gemeentelijke organisatie om meer maatschappelijke initiatieven vanuit de burgers te laten slagen. Een veranderende omgeving vraagt namelijk om een andere organisatie en andere ambtenaren. Bij Hollands Kroon gaan ze daar heel ver in. Voorafgaand aan de ontwikkeling naar zelfsturende teams zijn er allerlei HR-instrumenten ontwikkeld. Deze HR-instrumenten vormen de basis voor de ontwikkeling naar zelfstandige en verantwoordelijke ambtenaren.


Martijn Mark

Martijn Mark is sinds 1991 werkzaam bij ING in diverse rollen. Momenteel is hij verantwoordelijk voor Performance Management bij ING Nederland. In deze rol houdt hij zich o.a. bezig met het implementeren van performance management modellen in de agile werkomgeving van ING. ING Bank zit midden in een transformatie van een traditionele bank naar een IT bedrijf dat bankdiensten aanbiedt om klanten te helpen hun doelen te realiseren op zakelijk en privé-vlak. Performance Management is één van de manieren om daaraan vorm te geven.

Een belangrijk element daarin is het principe van “continuous feedback”. Met “annual feedback” nemen ze geen genoegen meer bij ING. Zo is het in de sport heel normaal dat je voortdurend feedback krijgt. Tijdens de training, na iedere wedstrijd, enzovoort. Het boegbeeld van ING daarbij is bondscoach van het nationale dames voetbalteam, Sarina Wiegman. Deze trainster geeft haar voetbalsters constant feedback, zowel op techniek als op houding als op mindset. Zo kunnen zij zichzelf elke dag verbeteren. Het is de bedoeling dat de leidinggevenden bij ING leren ook zo feedback te geven aan hun medewerkers.