Masterclass Poortwachter Privacy Proof Hoe heeft ú het georganiseerd?

Masterclass Poortwachter Privacy Proof

Datum
Dinsdag donderdag 6 december 2018

Locatie
BOVAGhuis, Bunnik
Kosterijland 15 
3981 AJ Bunnik

Prijs
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor 2 PE punten door NVvA
 

De Poortwachter regels en de nieuwe Arbowet dwingen u om een strak verzuimbeleid neer te zetten. Maar de nieuwe Privacyregels zetten uw volledige verzuimbeleid en -organisatie op z'n kop.

Van de Autoriteit Persoonsgegevens mag u als werkgever helemaal niets meer noteren dat met ziekte of gezondheid te maken heeft. Behalve als de bedrijfsarts het u communiceert.

U mag over alles praten met uw medewerker zolang het niet medisch is. Als het medisch is mag u niks meer. En dat heeft gigantische gevolgen voor de case manager en uw verzuimbegeleiding. Dit is een ware omwenteling voor HR en de casemanager.

Hoe heeft u het georganiseerd? Wie is eindverantwoordelijk? Wie bewaakt het verzuimproces? Hoe werkt het met taakdelegatie?

De relatie met een zieke medewerker is ingewikkeld en kan frustrerend zijn. Daarom is het zo belangrijk om te weten wat u wanneer moet doen. Waar de grenzen liggen en hoe u met de verschillende betrokken partijen omgaat. Paul ter Wal zegt: "We moeten leren dat we, als werkgever, geen medische gegevens nodig hebben".

Geen juridisch geneuzel, maar een hands-on workshop. Bedoeld om dure fouten te voorkomen en uw verzuimbeleid te vernieuwen.

Dit is wat uw collega's zeiden van deze met een 9 beoordeelde Masterclass:

  • 'Ik had een saai juridisch verhaal verwacht, maar dat was het helemaal niet. Het was leuk, leerzaam en heel praktisch.'
  • 'Zeer inspirerend, super interessant'
  • 'Leerzaam met goede tips voor de praktijk'
  • 'Echt een leuke training, toepasbaar op iedere organisatie'

Hoe blijft u binnen alle wettelijke kaders en toch effectief?

 

09.30 Ontvangst

10.00 Poortwachter, Privacy en Arbowet: verzuimbeleid nieuwe stijl
          • Welke regels moet u kennen? 
          • De wetgeving dwingt ons om op een andere manier te werken
          • Wie neemt de regie? Wie is de case manager? Kan Eigen Regie nog?
          • Naar vakvolwassenheid

10.45 Nieuwe rollen en verantwoordelijkheden door de AVG (Privacy Wetgeving)
          • Wat mag u wel en wat mag u zeker niet
          • Beleidsregels zieke werknemer
          • Taakdelegatie en samenwerking met Arbodienst: verzuimbegeleiding of procesbewaking
          • Uw privacyproof verzuimprotocol: hoe ziet dat er uit?

11.30 Koffie

11.45 Van ziekmelding tot Plan van Aanpak (binnen de nieuwe kaders)
          • Wat is een ziekmelding? Accepteren of niet? Wat schrijft u op?
          • De rol van de bedrijfsarts, huisarts en andere (para)medici
          • De problematiek van frequent verzuim
          • Dreigt er langdurig verzuim? 
          • Probleemanalyse (Bedrijfsarts) en Plan van Aanpak (werkgever en werknemer)

12.30 Lunch

13.30 Pro-actief re-integreren: Afstemming met externe case manager / bedrijfsarts
         • Arbeidsrechtelijke activeringsinstrumenten – wees niet bang ze ook in te zetten
         • Van tijdscontingent naar procescontingent re-integreren
         • De inzet van second opinion en deskundigenoordeel
         • Wat doet u met: Geen benutbare mogelijkheden
         • FML (Functie mogelijkheden Lijst) en IZP (Inzetbaarheidsprofiel)
         • Passend werk (1e en 2e spoor): hoe dan? 
         • Het opschudmoment en ‘Lourdes’-momenten

14.30 Verfrissing

14.45 Arbeidsconflicten en lastige gevallen
         • Let op! Kans op medicalisering
         • Volg STECR Werkwijzer Arbeidsconflicten 6
         • Drie mogelijkheden: geen conflict, wel ziek / wel conflict, niet ziek / wel conflict, ook ziek

15.30 Hoe voorkomt u een loonsanctie?
         • Wat verwacht het UWV van uw re-integratieverslag (RIV)?
         • Hoe maakt u een consistent dossier?
         • Wat als er toch een sanctie wordt opgelegd?

16.15 Wat u nog wilde weten, maar niet durfde te vragen

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 6 december 2018

Locatie
BOVAGhuis
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 115 november 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.