ExpertOpleiding Actualiteiten Casemanagement Wat komt er op u af als casemanager?

ExpertOpleiding Actualiteiten Casemanagement

Datum
Donderdag 7, 14 en 21 februari 2019

Locatie 
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg  25
3542 DX Utrecht
(U kunt worden opgehaald vanaf station Maarssen).

Prijs
€1495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder    40% korting  
Jarenlang hebben we geleerd dat we er vanuit de werkgever alles aan moeten doen om medewerkers terug aan het werk te krijgen. Praten over ziekte en re-integratie hoorde daar zeker bij.

De nieuwe privacyregels zetten het traditionele beleid volledig op z’n kop. Werkgevers mogen zich niet meer met het medische deel van verzuim bemoeien. Dat is voorbehouden aan de bedrijfsarts en de externe casemanager (casemanager in taakdelegatie).

Dit betekent nogal wat. Want hoewel medewerkers bij hun werkgever vaak zonder gêne over hun ziekte praten, is dit niet meer zonder risico. Zeker niet als er zaken worden opgeschreven of gemaild.

Wat doet dit met de functie van de (interne) casemanager? Wat betekent dat voor uw rol? Wat doe je als casemanager of HR-medewerker om de grip op verzuim te behouden en te versterken?

Een cursus die u in 3 dagen op scherp zet. Wat wilt u, wat mag u en hoe doet u dat! U ontwikkelt u zelf en u ziet mogelijkheden voor een consistent verzuimbeleid dat tegelijkertijd privacybestendig is.

Dat gebeurt onder leiding van Paul ter Wal en een team van topsprekers met Willem van Rhenen, hoogleraar Engagement & Productivity aan de Business Universiteit Nyenrode én Chief Health Officer, Raad van Bestuur ArboUnie.

De sprekers zijn van hoog niveau, altijd duidelijk en met veel humor. Bent u casemanager en wilt u zich ontwikkelen binnen de huidige turbulente omstandigheden? Kom dan naar deze actualiteiten opleiding.


Testimonials:

'Verfrissend, vernieuwend en leuk!'

'Hele leerzame en bruikbare modules waar ik direct in de praktijk mee aan de slag wil en kan!'

'De bevlogenehid en het enthousiasme zijn heerlijk!!'

Dag 1 - Donderdag 7 februari 2019
Nieuw beleid, nieuwe afspraken en arbeidsrecht

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom en kennismaking

10.15 Alle actualiteiten op een rij
• Met een Poortwachter Privacy Proof model naar verzuimbeleid nieuwe stijl
• De moderne bedrijfsarts, second opinion en taakdelegatie
• Noodzaak voor nieuwe afspraken met uw arbodienst
• De zieke werknemer en de Wet Arbeidsmarkt in Beweging 
• Stress- en burn-outpreventie
• Het goede gesprek
Paul ter Wal, inzetbaarheidsspecialist en kerndocent

11.00 Van verzuim- naar inzetbaarheidsbeleid
• Afspraken met de bedrijfsarts: ziek of niet ziek? En dan?
• De externe case manager (taakdelegatie): triage en begeleiding
• Wie doet wat bij de werkgever? Privacy-issues.
• De cruciale maar onderschatte rol van de leidinggevende
• Hoe zit de werknemer in de wedstrijd?
• Second opinion en andere zaken uit de Nieuwe Arbowet
Paul ter Wal

12.30 Lunch

13.30 De zieke medewerker en activerend arbeidsrecht
• Geen arbeid, geen loon
• Loon opschorten of stopzetten?
• Het dossier
• Arbeidsrecht als hulpmiddel om de zaak vlot te trekken
• Ontslag en transitievergoeding
• De Wet Arbeidsmarkt in Beweging
Mark Diebels, arbeidsrechtadvocaat

15.15 Verfrissing!

15.30 Arbeidsconflicten en ander gedonder
• Werken met de Werkwijzer Arbeidsconflicten
• Een subtiel spel
• Oefencases
Paul ter Wal

16.15 Wat hebben we gedaan vandaag?

16.30 Afronding

Dag 2 - Donderdag 14 februari 2019
Next step in inzetbaarheid, Psychische problemen, kosten en baten, werkgeluk

09.30 Ontvangst

10.00 De next step in inzetbaarheidsbeleid
• Bekneld tussen de verschillende partijen?
• Hoe houdt u zich staande in dit veld?
• Van problemen naar positieve oplossingen
• Van werkstress naar werkgeluk
Paul ter Wal

11.00 Kosten en baten: de grondslag voor uw nieuwe inzetbaarheidsbeleid
• Wat kost een verzuimende medewerker nou echt? Weet u het zeker?
• Ieder dossier verdient een financiële paragraaf
• Ook na 2 jaar lopen de kosten door: maar hoe veel en hoe lang?
• Zijn verzuimkosten te vermijden of is het collateral damage?
• Inzicht in cijfers en kosten is cruciaal
Hendrik Jan van Pelt, divisie directeur Advance BV

12.30 Lunch

13.30 Van burn-out gevallen naar stresspreventie
• Wat stress met je doet. Houd je vast!
• Globaal onderscheid tussen een aantal veel voorkomende psychische klachten
• De meest passende handelwijze: voorkomen, bespreken en doorspelen aan de externe deskundige?
• Do’s en don’ts bij re-integratie: Wat kunnen we leren van fout gelopen burn-out gevallen?
• Van leeglopen naar opladen
Willem van Rhenen, Chief Health Officer, Raad van bestuur ArboUnie

15.00 Verfrissing

15.15 Werken met vermogen = werkvermogen
• Een leven lang werken
• ‘Loskoppelen van een klacht en van ziekte en verzuim’
• Hoe houd je een heldere blik?
• 5 scenario’s van regie
Mark Droogers, Bedrijfsarts en Algemeen Directeur van de Enrgy in Business Group

16.15 Wat hebben we vandaag gedaan?

16.30 Afronding

Dag 3 - Donderdag 21 februari 2019
Grip op inzetbaarheid, gespreksvaardigheden en de touwtjes in handen

09.30 Ontvangst

10.00 Het goede gesprek als voorwaarde om tot inzetbaarheid te komen

10.15 Gesprek in actie
• Verbinding maken
• Stimuleren richting inzet
• Praktijkoefeningen
• Samenvatten en conclusies trekken
Watze Monsma, DOOR Training & Coaching

13.00 Lunch

14.00 Grip op inzetbaarheid: afspraken, providers en beperkingen
• Ken uw providers en laat ze tijdig inzetten
• Stel uw providerboog samen, passend bij uw verzuimbeleid
• Ken uw mogelijkheden en beperkingen, juridisch, organisatorisch en financieel
• Heeft u de touwtjes in handen?
Paul ter Wal

15.00 Verfrissing

15.15 Werkgeluk: Happiness als bedrijfsmodel
• Waarom de mens centraal moet staan
• De bewezen kracht van bevlogen medewerkers
• Kan het ook in uw bedrijfscultuur?
• Het fundament van duurzame inzetbaarheid
Paul ter Wal

16.00 Evaluatie en uitreiking van het Certificaat Interne Verzuimregisseur

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 7,14 en 21 februari 2019

Locatie
Carlton President Hotel Utrecht
Floraweg  25
3542 DX Utrecht
(U kunt worden opgehaald vanaf station Maarssen)

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €1495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 4 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Enthousiast over onze programma’s? Neem nu een 10 rittenkaart met een flinke korting! 10 hoogwaardige opleidingen voor € 3500 in plaats van €4.950. Uw hele bedrijf mag hiervan gebruik maken, de rittenkaart is niet persoonsgebonden. 

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Hendrik Jan van Pelt

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht heeft hij onder andere enkele jaren gewerkt als arbeidsdeskundige bij Bureau Cunningham Boschman. Hierna was hij als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen jarenlang onder andere werkzaam voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Naast management- en business developmentfuncties adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. In de periode 2006-2010 werkte hij als senior-consultant bij Mandema & Partners. Hier gaf hij op basis van ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid adviezen zowel met betrekking tot verzuim- en reïntegratiebeleid als zorg- en inkomensverzekeringen aan o.a. grote (beursgenoteerde) bedrijven en instellingen. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 is Van Pelt werkzaam als medeoprichter en Division Director werkzaam voor Advance B.V. Advance ondersteunt werkgevers zowel op organisatieniveau als individueel niveau. Op werkgeversniveau door o.a  het formuleren van beleid, inrichting van processen, communicatie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, WGA-casemanagement en het namens de Ziektewet eigenrisicodrager uitvoeren van de Ziektewet. Tevens ondersteunt Advance grootzakelijke ondernemingen bij de besluitvorming ‘Wel of geen Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap’. Op individueel niveau verzorgt Advance dossierbegeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers, beroep en bezwaarzaken richting UWV, arbeidsdeskundige onderzoeken. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, arbodiensten, intermediairs en andere adviesbureaus. 

Van Pelt heeft diverse publicaties op zijn naam staan in onder andere vakbladen als de Beursbengel en het Verzekeringsblad en is als vaste columnist verbonden aan het onderdeel ‘Ondernemen’ van De Financiële Telegraaf. Eind 2010 is Van Pelt door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om als onafhankelijk deskundige deel te nemen aan de ronde tafelbijeenkomst met betrekking tot de vasttelling van de financieringssystematiek van de WGA. In 2010 en 2011 was Van Pelt jury-lid voor de jaarlijkse Financiële Dienstverleningsawards (‘Gouden Schilden’) en in 2011 en 2012 lid van de Kenniskring voor de STECR-richtlijn ‘WGA-Eigenrisicodragerschap’ die medio 2012 is opgeleverd. In 2013 is Van Pelt door de Kamercommissie uitgenodigd zijn mening te geven over de onderwerpen risque social en risque proffessionel.

 


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Watze Monsma

Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.


Willem van Rhenen

Prof. dr. Willem van Rhenen is sinds september 2017 Chief Health Officer, Raad van Bestuur ArboUnie en hoogleraar Engagement & Productivity aan de Business Universiteit Nyenrode.

In 2008 publiceerde Willem van Rhenen zijn proefschrift getiteld 'Van stress naar bevlogenheid" hetgeen verder is uitgewerkt in zijn oratie met de titel “bevlogenheid en productiviteit, elke dag belangrijk”.

Een groot gedeelte van zijn werkzame leven heeft hij gefunctioneerd als arts in de tropen, de kliniek en het bedrijfsleven. Vanuit die functies heeft hij veel mensen met stress gerelateerde klachten behandeld.

Voor zijn overstap naar ArboUnie heeft Willem gewerkt bij ArboNed. Sinds 2009 is Willem van Rhenen ook lid van de Nederlandse Kamer van Sociale Geneeskunde en lid van meerdere taakgroepen op het gebied van werk en gezondheid. Willem studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam.

Hij is (co-) auteur van talrijke wetenschappelijke artikelen en gastdocent (geweest) aan CorVu (AMC), NSPOH, Zorg & Cure, PSW, Universiteit Utrecht, Erasmus Universiteit en voor Gezond in Bedrijf.


Mark Diebels

Mark Diebels (1968) is arbeidsrechtadvocaat en partner bij KZO|O13 Advocaten in Tilburg. In zijn praktijk staat hij werkgevers, ondernemingsraden en werknemers bij in lastige arbeidsrechtelijke kwesties. De omschrijving van zijn kantoor: ‘mensen in de rechten’ geeft goed weer hoe hij zaken doet.

Daarnaast heeft Mark een aanstelling als universitair docent arbeidsrecht aan de Universiteit Utrecht. Hij heeft diverse boeken en artikelen geschreven over verschillende arbeidsrechtelijke onderwerpen. Zijn bijzondere aandacht gaat uit naar complexe verzuimproblematiek, gevoed door zijn proefschrift uit 2014 dat in het teken stond van re-integratie van de zieke werknemer. Mede naar aanleiding van zijn aanbevelingen heeft het kabinet uitgesproken de loondoorbetalingsplicht bij ziekte voor MKB-bedrijven te bekorten.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 4 februari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.