Praktijkcursus Interne Verzuimregisseur Een nieuwe rol als procesbewaker van verzuim- en re-integratiebeleid

Praktijkcursus Interne Verzuimregisseur

Datum
Donderdag 20, 27 september en 4 oktober 2018

Locatie
BOVAGhuis, Bunnik
Kosterijland 15
Bunnik

Prijs
€1495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder    40% korting  
De privacyregels zetten de interne verzuimorganisatie op z’n kop. De leidinggevenden noch HR mogen gezondheids-, inclusief medische gegevens verwerken. Dat is voorbehouden aan de externe casemanager (in taakdelegatie) en de bedrijfsarts.

Het werkveld voor de werkgever wijzigt hiermee 180 graden. De werkgever, in de persoon van de Interne Verzuimregisseur, is procesbewaker. U bent bepalend voor de kwaliteit en de inrichting van uw verzuimbeleid, uw re-integratiebeleid, uw afspraken met alle providers. U kunt bovendien aandacht geven aan preventie en alle aspecten van verzuim die niet-medisch zijn. 

U bent de interne verzuimspecialist bij uitstek met kennis van Poortwachter, UWV, Privacy, Arbowet,  Arbeidsrecht, Stresspreventie en psychische problematiek, kosten en baten, de providerboog. En u weet hoe belangrijk het goede gesprek is. Al die verschillende disciplines maken het verzuimvakgebied uitdagend en complex. 

Met deze nieuwe actuele opleiding slaat u twee vliegen in één klap. U gaat rendement behalen met een vernieuwend en consistent verzuimbeleid dat tegelijkertijd privacybestendig is.

Dat gebeurt onder leiding van Paul ter Wal, onze ervaren kerndocent. Hij staat garant voor kennis en visie doorspekt met humor.

Wat eerdere deelnemers zeiden:

‘Echt, een compacte, intensieve, praktische opleiding van hoog niveau’

‘Veel praktische tips en voorbeelden die goed aansluiten bij de praktijk’

Na afloop ontvangt u het Certificaat Interne Verzuimregisseur

Dag 1 - Donderdag 20 september 2018
Nieuw beleid, nieuwe afspraken en arbeidsrecht

09.30 Ontvangst met koffie en thee

10.00 Welkom en kennismaking

10.15
Vernieuwen met inzetbaarheid
• Inzetbaarheidsbeleid? Wat is dat?
• Met een Poortwachter Privacy Proof model naar verzuimbeleid nieuwe stijl
• UWV versus arbeidsrecht: het 1,2,3-model
• Werken vanuit drie partijen met eigen verantwoordelijkheden: werkgever, werknemer en de externe deskundigen
• Regie op de processen WG

11.00
De inzetbaarheidsdriehoek in beeld!
• Afspraken met de bedrijfsarts: ziek of niet ziek? En dan?
• De externe case manager (taakdelegatie): triage en begeleiding
• Wie doet wat bij de werkgever? Privacy-issues.
• De cruciale maar onderschatte rol van de leidinggevende
• Hoe zit de werknemer in de wedstrijd?
• Second opinion en andere zaken uit de Nieuwe Arbowet

12.30 Lunch

13.30
Activerend arbeidsrecht: ken de regels!
• Geen arbeid, geen loon
• Loon opschorten of stopzetten?
• Het dossier
• Arbeidsrecht als hulpmiddel om de zaak vlot te trekken
• Ontslag en transitievergoeding
• Moeilijke gevallen
Mark Diebels, arbeidsrechtadvocaat

15.15 Verfrissing!

15.30 Arbeidsconflicten en ander gedonder
• Werken met de Werkwijzer Arbeidsconflicten
• Een subtiel spel
• Oefencases

16.15 Wat hebben we gedaan vandaag?

16.30 Afronding

Dag 2 - Donderdag 27 september 2018
Next step in inzetbaarheid, Psychische problemen, kosten en baten, werkgeluk

09.30 Ontvangst

10.00
De next step in inzetbaarheidsbeleid
• Bekneld tussen de verschillende partijen?
• Hoe houdt u zich staande in dit veld?
• Van problemen naar positieve oplossingen
• Van werkstress naar werkgeluk

11.00
Kosten en baten: de grondslag voor uw nieuwe inzetbaarheidsbeleid
• Wat kost een verzuimende medewerker nou echt? Weet u het zeker?
• Ieder dossier verdient een financiële paragraaf
• Ook na 2 jaar lopen de kosten door: maar hoe veel en hoe lang?
• Zijn verzuimkosten te vermijden of is het collateral damage?
• Inzicht in cijfers en kosten is cruciaal
Hendrik Jan van Pelt

12.30 Lunch

13.30
Van burn-out gevallen naar stresspreventie
• Wat stress met je doet. Houd je vast!
• Globaal onderscheid tussen een aantal veel voorkomende psychische klachten
• De meest passende handelwijze: voorkomen, bespreken en doorspelen aan de externe deskundige?
• Do’s en don’ts bij re-integratie
• Wat kunnen we leren van fout gelopen burn-out gevallen?

15.00 Verfrissing

15.15
Werken met vermogen = werkvermogen
• Een leven lang werken
• ‘Loskoppelen van een klacht en van ziekte en verzuim’
• Hoe houd je een heldere blik?
• 5 scenario’s van regie
Mark Droogers, Medisch Directeur en bedrijfsarts, Arbobutler

16.15 Wat hebben we vandaag gedaan?

16.30 Afronding

Dag 3 - Donderdag 4 oktober 2018
Grip op inzetbaarheid, gespreksvaardigheden en de touwtjes in handen

09.30 Ontvangst

10.00
Het goede gesprek als voorwaarde om tot inzetbaarheid te komen

10.15
Gesprek in actie
• Verbinding maken
• Stimuleren richting inzet
• Praktijkoefeningen
• Samenvatten en conclusies trekken
Watze Monsma, DOOR Training & Coaching

13.00 Lunch

14.00
Grip op inzetbaarheid: afspraken, providers en beperkingen
• Ken uw providers en laat ze tijdig inzetten
• Stel uw providerboog samen, passend bij uw verzuimbeleid
• Ken uw mogelijkheden en beperkingen, juridisch, organisatorisch en financieel
• Heeft u de touwtjes in handen?

15.00 Verfrissing

15.15
Werkgeluk: Happiness als bedrijfsmodel
• Waarom de mens centraal moet staan
• De bewezen kracht van bevlogen medewerkers
• Kan het ook in uw bedrijfscultuur?
• Het fundament van duurzame inzetbaarheid

16.00
Evaluatie en uitreiking van het Certificaat Interne Verzuimregisseur

16.30 Afsluiting

Datum
Donderdag 20, 27 september en 4 oktober 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €1495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 30 augustus 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Paul ter Wal

CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Hendrik Jan van Pelt

Hendrik Jan van Pelt werkt sinds 1990 in de verzekeringsbranche op het gebied van inkomensverzekeringen. Na het voltooien van zijn rechtenstudie met als specialisatie verzekeringsrecht heeft hij onder andere enkele jaren gewerkt als arbeidsdeskundige bij Bureau Cunningham Boschman. Hierna was hij als specialist verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen jarenlang onder andere werkzaam voor verzekeraars NieuwRotterdam, UAP-NieuwRotterdam en AXA. Naast management- en business developmentfuncties adviseerde hij het assurantie-intermediair op het gebied van verzuim- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en verzuimmanagementgerichte oplossingen. In de periode 2006-2010 werkte hij als senior-consultant bij Mandema & Partners. Hier gaf hij op basis van ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid adviezen zowel met betrekking tot verzuim- en reïntegratiebeleid als zorg- en inkomensverzekeringen aan o.a. grote (beursgenoteerde) bedrijven en instellingen. Vanaf augustus 2010 tot maart 2017 was van Pelt als mede-oprichter, -eigenaar en directeur werkzaam voor ENgage Werkgeversadvies.

Sinds maart 2017 is Van Pelt werkzaam als medeoprichter en Division Director werkzaam voor Advance B.V. Advance ondersteunt werkgevers zowel op organisatieniveau als individueel niveau. Op werkgeversniveau door o.a  het formuleren van beleid, inrichting van processen, communicatie rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid, WGA-casemanagement en het namens de Ziektewet eigenrisicodrager uitvoeren van de Ziektewet. Tevens ondersteunt Advance grootzakelijke ondernemingen bij de besluitvorming ‘Wel of geen Ziektewet- en/of WGA-eigenrisicodragerschap’. Op individueel niveau verzorgt Advance dossierbegeleiding van zieke en/of arbeidsongeschikte medewerkers, beroep en bezwaarzaken richting UWV, arbeidsdeskundige onderzoeken. Opdrachtgevers zijn verzekeraars, arbodiensten, intermediairs en andere adviesbureaus. 

Van Pelt heeft diverse publicaties op zijn naam staan in onder andere vakbladen als de Beursbengel en het Verzekeringsblad en is als vaste columnist verbonden aan het onderdeel ‘Ondernemen’ van De Financiële Telegraaf. Eind 2010 is Van Pelt door de vaste kamercommissie van de Tweede Kamer voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid gevraagd om als onafhankelijk deskundige deel te nemen aan de ronde tafelbijeenkomst met betrekking tot de vasttelling van de financieringssystematiek van de WGA. In 2010 en 2011 was Van Pelt jury-lid voor de jaarlijkse Financiële Dienstverleningsawards (‘Gouden Schilden’) en in 2011 en 2012 lid van de Kenniskring voor de STECR-richtlijn ‘WGA-Eigenrisicodragerschap’ die medio 2012 is opgeleverd. In 2013 is Van Pelt door de Kamercommissie uitgenodigd zijn mening te geven over de onderwerpen risque social en risque proffessionel.

 


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’


Watze Monsma

Watze Monsma is vanaf 2010 gecertificeerd DOOR® Trainer & Coach bij DOOR Training & Coaching. Daarvoor is hij altijd werkzaam geweest in commerciële (management) functies. Van 2003 tot 2010 was Watze Monsma verantwoordelijk voor het commerciële beleid van Humannet, een organisatie die een web-based verzuimapplicatie exploiteert. In deze periode is Watze intensief betrokken geweest bij verzuimproblematiek, de aanpak van verzuim en de inrichting van verzuimbeleid. Als trainer werkt Watze veel met casemanagers van Arbodiensten en werkgevers met het  eigen regie model. Belangrijke onderdelen van de training zijn gedrag en gesprekstechniek. Waarbij het primair gaat om ‘medewerkers in beweging te krijgen en te houden’ en ‘het voorkomen van weerstanden in plaats van te veroorzaken’.
Daarnaast is Watze Monsma gesprekspartner voor managementteams daar waar het gaat over commercieel beleid en verandermanagement.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 30 augustus 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.