Opleiding Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®) Met opname in Register Casemanager (RCMT®)

Opleiding Casemanager in Taakdelegatie (RCMT®)

 

 

Eén van de belangrijkste ontwikkelingen op dit moment in Arbo-land is het Casemanagement in Taakdelegatie. Doordat een werkgever na een ziekmelding geen vragen mag stellen die medisch van aard zijn is er grote behoefte aan een professional die dit gesprek wel kan voeren. Dat kan een bedrijfsarts zijn, maar het kan ook heel goed de Casemanager in Taakdelegatie zijn. 

Onlangs op 3 mei is De Werkwijzer Taakdelegatie verschenen. Gemaakt door alle belangrijke partijen in het Arboveld en het Ministerie van SZW. 

De Casemanager in Taakdelegatie neemt onder strikte voorwaarden taken over van de bedrijfsarts en voert voor de werkgever de regie tijdens het reïntegratieproces van de verzuimende werknemer. Hiermee worden zowel bedrijfsarts als werkgever ontlast en ondersteund. Deze werkwijze wordt ondersteund door de NVAB (Vereniging van Bedrijfsartsen).

Deze overzichtelijke en complete opleiding met nascholing* is door Hogeschool NCOI aangemerkt als Post Bachelor opleiding en leidt tot opname in ons Register Casemanager Taakdelegatie (RCMT®). Hiermee garanderen wij hoogwaardige kwaliteit, afgestemd op de eisen gesteld door bedrijfsartsen, arbodiensten en werkgevers.

Voor wie?
De opleiding is uitermate geschikt voor iedereen die een zorg-, arbo- of personeelsachtergrond heeft en HBO-denkniveau. Uiteraard is ervaring met verzuim een pré. Ook voor mensen die een switch in hun carrière willen maken, is deze opleiding een stevige basis.

*Het nascholingstraject bestaat uit minimaal 2 Masterclasses en 1 intervisiemiddag per jaar.