Praktijkdag Vitale Arbeidsvoorwaarden Actualiteiten, Nieuwe Wet- & Regelgeving

Praktijkdag Vitale Arbeidsvoorwaarden

Datum
Dinsdag 9 oktober 2018

Locatie
BOVAGhuis Bunnik

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten
Wie wil ze niet? Vitale Arbeidsvoorwaarden! Arbeidsvoorwaarden die passen bij een levenslustige organisatie, arbeidsvoorwaarden waar medewerkers vrolijk van worden.

Wat vinden mensen op dit moment belangrijk? En hoe vertaalt u uw duurzaam inzetbaarheidsbeleid naar een helder pakket arbeidsvoorwaarden? Welke vitale arbeidsvoorwaarden spelen een belangrijke rol bij het behouden van uw medewerkers en het binnenhalen van nieuw talent?

U leert op deze praktijkdag van organisaties die dit proces al hebben doorlopen:

Zo zegt ASML: ´eerst visie en beleid dan de arbeidsvoorwaarden´.

De Gemeente Den Haag werkt met 'Het Haagse Vitaliteitspact': inzetten op behoud van vitaliteit van oudere medewerkers en medewerkers in fysieke functies.

Bij Randstad gaan inspanning en ontspanning hand in hand en dit uitgangspunt is de basis voor de arbeidsvoorwaarden. Denk hierbij aan een vitaliteitsscan maar ook diverse regelingen voor verschillende levensfases.

Maar u wilt uiteraard ook het laatste nieuws en slimme juridische en fiscale mogelijkheden horen. Wat kan wel en wat niet! Meld u snel aan voor de Praktijkdag Vitale Arbeidsvoorwaarden op dinsdag 9 oktober a.s.

09.30
Ontvangst met koffie en thee

10.00
Welkom door de dagvoorzitter Hans van der Spek
Directeur Kenniscentrum | Berenschot

10.10
In de praktijk: ASML
Eerst visie en beleid dan arbeidsvoorwaarden

• Wat is Duurzame Inzetbaarheid eigenlijk?
• Hoe past Vitaliteit hierin?
• Er bestaat geen one-size-fits-all
• Introductie Integraal Vitaliteitsmanagement
• Het vitaliseren van arbeidsvoorwaarden

Maaike Thijssen | Oprichter Corporate Vitality Experts | Vitaliteitsmanager van het jaar 2014

10.45
Vitaal beleid vertalen naar arbeidsvoorwaarden
• Hoe vertaal je vitaal beleid naar voorwaarden?
• Systematiek en implementatie?
• Organisatiedoelstellingen versus persoonlijke wensen van de werknemer
• Arbeidsvoorwaarden die meebewegen
• Recente CAO afspraken industrie, zorg, onderwijs etc.
• Kosten en baten
Hans van der Spek 

11.30 Koffie

11.50
In de Praktijk: Randstad
Van surfboard en skipas tot een betaalde stap terug
• Op welke wijze kun je je arbeidsvoorwaarden zo inrichten dat je iedere doelgroep in je bedrijf bereikt
• Een echte work-life balans creëren
• Vakantiedagen bijkopen
• Vrijwillig een stap terug doen met behoud van salaris het eerste jaar
• Opleiden en ontwikkelen zonder mitsen en maren
• Fiscaal vriendelijk sportabonnementen of sportattributen verrekenen
Esther Raaijmakers | Manager Reward & Analytics | Randstad groep

12.40 Lunch

13.40
In de Praktijk: Gemeente Den Haag
Vernieuwende vitale arbeidsvoorwaarden binnen de overheid
• Het Haagse Vitaliteitspact: inzetten op behoud van vitaliteit van oudere medewerkers en medewerkers in fysieke functies.
• Twee pijlers van het pact: De 60-plus-regeling en de Vitaliteitsvoorzieningen op maat!
• Het Individueel Keuzebudget: meer keuzevrijheid en zeggenschap voor medewerkers over hun arbeidsvoorwaarde
• Mantelzorgverlof: eenvoudig verlof doneren aan collega’s met mantelzorgtaken
Erik-Jan van den Berg | Concernadviseur arbeidsvoorwaarden | Gemeente Den Haag

14.30 
Generatieregelingen
• Langer doorwerken: Hoe houden we het vol?
• HR-beleid: in het belang van werkgever en werknemer
• Individueel inzicht geeft opluchting
• Flexibiliteit van pensioen
• En wat kost dat dan?
Peter van Klaveren | Directeur | Juist!

15.10 Middagbreak

15.30 Actualiteiten Wet & Regelgeving 2019/2020
• Tips en trucks: arbeidsrechtelijk slim formuleren en fiscaal vriendelijk financieren
• Ontwikkeling en Mobiliteit. Verplichting werkgever én werknemer tijdens dienstverband en bij exit (transitievergoeding) 
• Fiscaliteiten bijzondere categorieën medewerkers: flexwerkers, ouderen, zieken, mantelzorgers 
• Werk Kosten Regeling wat wordt aantrekkelijker? En wat kunt u beter vergeten?
• Subsidies op snijvlak arbeidsvoorwaarden en duurzame inzetbaarheid
• In de pijplijn in de kamer: Wet Arbeidsmarkt in Balans per 1 januari 2020 en meer
Pieter Snip | Kennismanager Wet & Regelgeving | ADP

16.10 Kernpunten benoemen: welke arbeidsvoorwaarden passen bij u?
Hans van der Spek

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 9 oktober 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent. Elke extra deelnemer van een organisatie krijgt 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 3 punten

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 17 september 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

Hans van der Spek

Hans van der Spek MMC RI (1961) studeerde Bedrijfseconomie aan de HEAO in Zwolle, waarna hij enige jaren werkzaam is geweest binnen de werkgebieden Finance, ICT en HRM. Daarnaast volgde hij met succes de studie AMBI (Informatica) en de Masteropleiding Management Consultancy aan de Vrije Universiteit Amsterdam.

Sinds 2009 is Hans als adviseur werkzaam bij Berenschot. Hij is gespecialiseerd in het meetbaar maken van de bijdrage van HRM aan het behalen van de organisatiestrategie en advisering over de mogelijkheden om deze bijdrage te vergroten. Hij is onder andere betrokken  bij projecten op het gebied van het meetbaar maken van de effecten van HR-beleid, onderzoek naar HR-vraagstukken, benchmarking van HRM, ondersteuning van reorganisaties en harmonisatie van arbeidsvoorwaarden. Hans is manager van het Kenniscentrum HRM en als zodanig betrokken en verantwoordelijk voor de diverse HR trend- en salarisonderzoeken.

Daarnaast is hij op freelance-basis ondermeer verbonden aan Avans+ en de Utrecht Business School .


Esther Raaijmakers

Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Erik-Jan van den Berg

Erik-Jan is concernadviseur arbeidsvoorwaarden/ Arbeidsjurist bij de Gemeente Den Haag

Erik-Jan heeft Nederlands Recht gestudeerd aan de Radboud Universiteit Nijmegen en is van 2010 tot 2015 werkzaam geweest als juridisch adviseur P&O bij de gemeente Zevenaar. En in 2015 gestart als arbeidsjurist bij de gemeente Den Haag.

Vanaf 2016 werkzaam als concernadviseur P&O met als aandachtsgebied arbeidsvoorwaarden en in die hoedanigheid betrokken geweest bij de totstandkoming van innovatieve arbeidsvoorwaarden als het generatiepact en het vitaliteitspact.


Peter van Klaveren

Peter studeerde Bedrijfs- Sociaaleconomisch Recht aan de Rijks Universiteit Utrecht. Hij behaalde een masterdegree in Marketing aan de Universiteit van Brabant. Tijdens zijn loopbaan bij ING heeft hij diverse commerciële- en directiefuncties bekleed bij zowel Nationale-Nederlanden, RVS als  ING-bank. Sinds februari 2017 werkt hij als directeur van Juist!, dochteronderneming van het Zweedse Söderberg & partners, om in Nederland de communicatie  richting werknemers op het gebied van pensioen technisch innovatief en persoonlijk te maken. 

 


Maaike Thijssen

Maaike richt zich als HR professional al ruim 20 jaar op het inzetbaar houden en beter laten presteren van medewerkers in organisaties. Zij werkte in verschillende internationale HR rollen bij bedrijven als Philips, VolkerWessels, Essent, Interpolis, Draka en ASML.

In 2012 heeft Maaike zich als Corporate Vitalitymanager bij ASML gespecialiseerd in het thema ‘vitaliteit als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid’ en werd voor haar innovatieve aanpak in 2014 verkozen tot Vitaliteitsmanager van het jaar.

Sindsdien heeft Maaike een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid om zich heen verzameld  met wie zij samenwerkt om invulling te geven aan integraal vitaliteitsmanagement bij diverse grote organisaties.

Maaike is ervaringsdeskundige als het gaat over vitaal en bevlogen aan het werk zijn. Haar missie is het creëren van zoveel mogelijk vitale organisaties waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn voor de job, talenten optimaal benut worden en iedereen met plezier aan het werk blijft.

Voor meer informatie www.corporatevitalityexperts.nl