Verzuim Update 2019 Alles wat u moet weten in één dag

Verzuim Update 2019

Datum
Dinsdag 6 november 2018

Locatie 
BOVAGhuis, Bunnik
Kosterijland 15 
3981 AJ Bunnik

Investering
€495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting!
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
Ook dit jaar presenteren wij u weer alle verzuimactualiteiten  in één dag. Er staat u veel te wachten in 2019.

Om maar met deur in huis te vallen: de verzuimpercentages stijgen weer. Burn-out neemt alarmerende vormen aan. Een groeiende groep ouderen gaat richting AOW. Claimbeoordelingen nemen toe. En loonsancties voelen over het algemeen zeer onrechtvaardig en pijnlijk.

2019 is ook het jaar dat uw privacyproof verzuimbeleid moet staan als een huis. De AP blijkt niet achterover te leunen. De rol van de bedrijfsarts verandert niet alleen onder invloed van de AVG, ook de relatie met uw arbodienst gaat er anders uit zien.

En wat doet dat met uw eigen verzuimbeleid en uw verzuimprotocol? Werkt u met interne of externe casemanagers? In taakdelegatie? En bent u voorbereid op een  second opinion?

Nieuwe wetgeving is op komst. Zoals de Wet Arbeidsmarkt in Balans. Maar ook wordt er gedacht over inkorting loondoorbetaling en verkorting premiedoorbetaling.

Kortom, werk aan de winkel. Verzuim heeft voortdurende aandacht nodig. Laat u inspireren en informeren op deze dag!

 

09.30 Welkom met koffie en thee

10.00 
Wat komt er in 2019 aan? Maak uw borst maar nat!
* Stijging verzuimcijfers
* Poortwachter Privacyproof
* Nieuwe regels, nieuw verzuimbeleid, nieuwe interne organisatie, nieuwe afspraken met
   arbodienst
* Even wennen of aardverschuiving?
Paul ter Wal | Inzetbaarheidsspecialist | Directeur | Andare

10.20
Voorbereiden op
Wet Arbeidsmarkt in Balans
*
Meer armslag?
* Ontslag en ziekte
* Transitievergoeding bij ziekte
* En andere juridische actualiteiten
Liane van de Vrugt | Advocaat | VéDéVé Legal

11.00 Koffiepauze

11.20
Oplossingen Poortwachter Privacy Proof
*
Poortwachter versus APG: onverenigbaar?
* Interne en externe casemanagers: hoe gaat u werken?
* Bedrijfsartsen en taakdelegatie
* Nieuwe afspraken met uw arbodienst
Paul ter Wal

12.00
Stel uw vraag aan het UWV!
U krijgt de gelegenheid een vraag te stellen aan de AD van het UWV. Wat u altijd al wilde weten. 
Carla van der Pluijm en Jack Woortman, Arbeidsdeskundigen UWV

12.30 Lunch

13.30    
WIA Actualiteiten
*
Beeldvorming en misverstanden
*
Waar loopt uw geld weg en wat kunt u er aan doen?
* Loonsanctieperikelen
* WGA van 10 naar 5 jaar?
*
Waak over uw premies
* Gemiste kansen bij No Risk
Paul Lammerts | Jurist Sociale Zekerheid | Dossiermeester

14.15    
De bedrijfsarts bepaalt, de werkgever betaalt?
* De nieuwe regelgeving legt veel bevoegdheid bij de bedrijfsarts
* Wat kunt u als werkgever nog wel doen?
* Afspraken maken en constructief samen werken: hoe doet u dat?
* Ervaringen met de second opinion
* Kunt u lezen en schrijven met uw bedrijfsarts?
Mark Droogers | Bedrijfsarts en Algemeen Directeur van de Enrgy in Business Group

15.00 Verfrissing

15.15 
Sturen op de relatie: durft u het?
* Hoe doe je dat?
* Het goede gesprek
* Verbinding maken
* Oprecht, transparant en eerlijk zijn
Sandra Niezink |  Inspirator, Educator, Stylist | Ssensemaker

16.00    
Bent u klaar voor 2019?
* Samenvatting, tips, laatste vragen
* Wat gaat u morgen als allereerste doen?

16.30 Afsluiting

Datum
Dinsdag 6 november 2018

Locatie
BOVAGhuis
Kosterijland 15
3981 AJ Bunnik

Investering & korting
De investering voor deze Update, is exclusief BTW, € 495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Wel krijgt elke extra deelnemer van dezelfde organisatie 10% extra korting. Dit loopt op tot 40%. 

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 16 oktober 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma, eventuele sponsoring of over ons? Neem dan gerust contact op met mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liane van de Vrugt

VédéVé Legal is de naam waaronder Mr. Liane van de Vrugt sinds 15 april 2005 zelfstandig haar werkzaamheden als advocaat verricht. Van 1996 tot april 2005 werkte Liane als advocaat/salary partner bij Wouters Advocaten & Notarissen/Andersen Legal dat in 2002 fuseerde met AKD.

Daarvoor werkte Liane als beambte bezwaar en beroep bij UWV. Zij is werkzaam op het gebied van het arbeidsrecht, loonbelasting, sociale zekerheid en pensioenen in nationale en internationale context.

Liane heeft tevens ruime ervaring als docent. Zij verzorgt onder meer trainingen en workshops op het gebied van het arbeidsrecht, sociaal zekerheidsrecht en de Wet Verbetering Poortwachter.

Liane draagt bij aan het “Holland Handbook” en de “Doing Business” gids van de World Bank.


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.


Paul Lammerts

Paul is werkgeversadviseur en jurist sociale zekerheid met uitgebreide expertise op het gebied van eigenrisicodragerschap voor Ziektewet en WGA en schadelastbeheersing voor werkgevers. Hij is gespecialiseerd in bezwaar-  en beroepszaken in het kader van de Ziektewet en de Wet WIA. Hij is buitengewoon actief als kennisdeler op LinkedIN. Paul schrijft regelmatig voor Ensie.nl, zie https://www.ensie.nl/paul-lammerts.


Mark Droogers

Mark Droogers is sinds 1 februari 2017 Bedrijfsarts en Medisch Directeur NRGY in Business Groep.

Iedereen heeft recht op werkvermogen. Op duurzaam werkvermogen. En om daar te komen is een radicale omwenteling in ons denken nodig. Het is nodig dat we niet meer accepteren dat het inzetten van een hulpbron in werk (mensen, dingen) gepaard gaat met verlies van waarde en het ontstaan van afval (werkelijk afval of een 50+ medewerker die ‘niet meer functioneert’).

Iedere dag werk ik aan dat ideaal. De sleutel ligt in het aanspreken en ondersteunen van mensen op hun kracht. Hoe precies, dat is iedere dag nog een hoopvolle zoektocht met de mensen die ik ontmoet.

Het Huis van Werkvermogen is een mooie kapstok gebleken om hierover in gesprek te gaan. Om daarna de vragen te stellen: Wat brengt je op dit moment tot bloei? En als je dat weet, met wie wil jij je verbinden?

Testimonial

‘Mark is a professional who is capable of clarifying very complex situations with a razorsharp insight. He won't stop until he is at the core of the matter...’