Opleiding De Vitality Manager Leer alles over duurzame inzetbaarheid van 8 ervaren Vitality Managers!

Opleiding De Vitality Manager

Data
Start dinsdag 5 februari 2019
Overige data: 12 februari en 5,12,19 & 26 maart 2019

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Prijs
€ 2995.00 excl. BTW

Geaccreditateerd voor arbeidsdeskundigen met 17 punten

 
De Vitality Manager geeft vorm aan duurzame inzetbaarheid met een beleid dat er voor zorgt dat medewerkers vitaal, competent, productief en daarmee duurzaam inzetbaar zijn EN BLIJVEN.

De Vitality Manager ofwel de Manager Duurzame Inzetbaarheid vervult een centrale rol als trekker, vormgever en versterker van dit beleid. EEN BELEID VOOR Vitale organisaties DIE floreren, sterk, veerkrachtig en wendbaar ZIJN.

De essentie van een op duurzame inzetbaarheid gericht vitaliteitsbeleid is dat organisaties een omgeving en context creëren waarin werknemers gezond en energiek blijven, betrokken zijn, zich kunnen ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren en ervaren. Zowel medewerker als organisatie profiteren VAN DEZE WIN-WIN SITUATIE.

Maar, hoe creëer je zo’n vitale organisatie met duurzaam inzetbare mensen? Wat werkt en wat niet? Welke beproefde theorieën en modellen helpen hierbij? En vooral: hoe werkt het in de praktijk? 

8 Vitality Managers van KLM, Philips, Shell, Daf Trucks, Signify (Philips Lighting), Gemeente Den Haag, Pon Holdings en Randstad maken jou in 6 dagen wegwijs in de mooie maar soms weerbarstige wereld van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Bijgestaan door 3 top experts.

Met de Opleiding Vitality Manager leer je een beleid en aanpak vorm te geven dat inspireert en rendeert.

Je leert over:

 • Het fundament;
 • De onderzoeksfase voor het opstellen van beleid;
 • De vitaliteitsvergroters;
 • Het beleid dat past bij het DNA van jouw organisatie;
 • De implementatie en communicatie;
 • Het rendement
 • De vertaalslag maken naar je eigen organisatie

De Vitality Manager is een vormgever, verbinder en aanjager die de weg wijst naar vitale medewerkers en niet te vergeten naar een vitale organisatie.  

Wat krijg je?

 • 6 intensieve modules
 • 8 Vitality Managers
 • 3 top experts 
 • Bruikbare tools
 • Stappenplan
 • KoBaDi Certificaat
 • Certificaat Vitality Manager

Voor iedereen die Vitaliteitsbeleid wil opzetten. Zowel bij grote als kleinere bedrijven.

Module 1 | Het fundament
Dinsdag 5 februari 2019

10.00    Van verzuim tot duurzame inzetbaarheid
Schets van de volle breedte van bedrijfsgezondheid. Van verzuimmanagement, arbodienstverlening, verzekeraars, RI&E’s  tot vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Raakvlakken Arbo en HR. Waarom de  Vitality Manager hier kennis van moet hebben. En welk stuk neemt de Vitality Manager hiervan voor zijn rekening?
Met de hoofddocent werk je samen met alle gastdocenten gedurende de opleiding aan het Vitality Maturity Model. Met dit model zie je op welk niveau jouw organisatie zich bevindt en welke processtappen je kunt nemen met daarbij behorende doelen naar een volwassen vitaliteitsaanpak.
Yvonne van den Berg | Hoofddocent | Directeur Sociale Innovatie & Health | Signify (Philips)

11.00    Duurzame inzetbaarheid: wat is het?
Uit welke onderdelen bestaat duurzame inzetbaarheid? Welke modellen helpen DI te structureren?  Voorbeeld van een model is de DIX. Ontwikkeld door TNO en NPDI. Hoe werkt de Duurzame Inzetbaarheids Index in de praktijk? En hoe pas je het toe?  
Guido Welter | Gids en Startmotor Duurzame inzetbaarheid | NPDI

12.30    Lunch

13.30    Eerst visie en beleid
Een praktijkvoorbeeld van duurzame inzetbaarheid. Hoe past vitaliteit hierin? Wat is de huidige en wat is de toekomstige inzetbaarheid van de werknemerspopulatie? Toewerken naar integraal vitaliteitsmanagement. Vitaliteit als onderdeel van de HR cyclus (integraal).
Maaike Thijssen | Corporate VITALITY Expert

16.00    Samenvatting en afronding met de hoofddocent (16.30)

Module 2 | Wat is de situatie?
Dinsdag 12 februari 2019

10.00    Randstad: Waar zit de pijn?
Data is cruciaal bij duurzame inzetbaarheid. Een onderbuikgevoel is leuk, maar cijfers laten vaak een verrassende waarheid zien. Er bestaan drie soorten onderzoek: rapportage, analyses en analytics.  Hoe staat jouw organisatie er voor? Wat is de 0-meting? Wat is er al aan informatie en data beschikbaar? En wat heb jij nog nodig? Op zoek naar de pijnpunten in de organisatie.
Esther Raaijmakers | Manager Reward & Analytics | Randstad

12.30 Lunch

13.30    Gemeente Den Haag: Interventies
De vertaling van data naar de praktijk. Hoe zagen de meetresultaten er uit? Welk beeld van de Gemeente Den Haag kwam naar voren? Wat betekent dat voor de vervolgstappen? Wat zet de Gemeente in. En hoe ontwikkelt het zich verder. Een praktijkvoorbeeld.
Gert-Jan Aleman | Vitality Manager | Gemeente Den Haag


16.00    Samenvatting en afronding met de hoofddocent (16.30)

Module 3
| Vitaliteitsvergroters
Dinsdag 5 maart 2019
10.00    The Why van de organisatie vertaald naar beleid
Vitaliteit is veel meer dan fysieke en mentale gezondheid van medewerkers. Aandacht voor kernwaarden, the Why van de organisatie, de fit tussen medewerker en organisatie. Hoe is de cultuur van de organisatie. Hoe wordt er samen gewerkt. Is er ruimte voor ontplooiing? Worden sterke punten benadrukt? Hoe zit het met beloning. Welke elementen zorgen voor bevlogenheid, betrokkenheid, vitaliteit? Het belang van Autonomie-Betrokkenheid-Competenties (ABC) en de kracht van positieve psychologie.
Paul ter Wal | Inzetbaarheidsspecialist | Directeur | Team Andare

12.30    Lunch

13.30    Shell: Veerkracht als hefboom
‘Bij stress gaat het om te weinig, niet om te veel’. Heeft iemand nou te weinig veerkracht of is de werkdruk te hoog? Mensen met meer veerkracht kunnen meer hebben en blijven vitaal. Ook als er veel van ze gevraagd wordt.
Shell introduceerde een veelomvattende aanpak onder de naam Resilience. Wat kunnen we leren van deze aanpak? Heeft het gedaan wat er van verwacht werd? En wat is de volgende stip op de horizon?
Liesbeth Verheugd |Health Manager | Shell

16.00    Samenvatting en afronding met de hoofddocent (16.30)

Module 4 | Opstellen van beleid: Maatwerk
Dinsdag 12 maart 2019

10.00    DAF Trucks: veel resultaat in korte tijd
Afstemmen en opstellen integraal beleid: stappen die werken. Programma, draagvlak, uitrol. Er is geen one size fits all. Past het beleid bij de kernwaarden van de organisatie?
Katja Wouters | Programma Manager Duurzame Inzetbaarheid | DAF Trucks

12.30    Lunch

13.30    KLM: geef gezondheidsbeleid vleugels!
Je hebt een mooie visie en het beleid staat stevig. Maar toch wil het thema gezondheid maar niet landen in de organisatie. Hoe zorg je ervoor dat die mooie plannen gaan werken en dat je beleid ook echt resultaat heeft? KLM neemt je mee op haar ontdekkingstocht. Onze inzichten over aanhaken bij de businessplanning, de rol van digitalisering en innovatie en de lol van fikkie stoken, delen we graag met je.
Rob Koelewijn | Vitality Manager | KLM Health Services

16.00    Samenvatting en afronding met de hoofddocent (16.30)

Module 5 | Implementatie
Dinsdag 19 maart 2019
10.00    Partijen om mee te krijgen
De Vitality Manager is bij uitstek de spin in het web. Initiatiefnemer, verbinder en communicator. Hoe neem je de stakeholders mee? Hoe beïnvloed je gedrag? Denk hierbij aan medewerker en leidinggevenden.  Maar ook OR en management.
Daarnaast is een cruciale succesfactor is de samenwerking met (externe) partners zoals arbodienst, providers en zorgverzekeraar. Hoe lijn je deze professionele partijen zodanig op dat ze passen bij jouw organisatie DNA .
Koen Sturm | Managing Partner | H-Value

12.30 Lunch

13.30    Communicatie
Het in beweging krijgen van medewerkers begint met een doel/ambitie en een communicatiestrategie, welke onderdeel vormen van het communicatieplan. Hoe bouw je een dergelijk plan op, wat wil je bereiken, wie zijn je belangrijkste stakeholders, welke middelen zet je in? Aan de hand van een concrete praktijkcasus laten we zien hoe dit werkt en hoe je je eigen interne communicatie een gezicht kunt geven.
Yvonne van den Berg | Directeur Sociale Innovatie & Health | Signify (Philips)
Emile van der Linde, eigenaar GOED

16.00    Samenvatting en afronding met de hoofddocent (16.30)

Module 6 | Rendement
Dinsdag 26 maart 2019

09.30    Kosten Baten Duurzame Inzetbaarheid (met certificaat)
Met behulp van de Duurzame Inzetbaarheids Index (DIX) heb je het beleid gestructureerd. Nu wil je weten wat het doet! Wat levert duurzame inzetbaarheid op? Met deze aanpak krijg je kosten en baten (KoBaDi) in beeld. Een heldere methode om rendement zichtbaar te maken.
Guido Welter | NPDI

12.30    Lunch

13.30    Budget neutraal investeren in vitaliteit: het kan! Pon Fit, sinds 2006
Een visie met ambitie werd ontwikkeld in 2008; Pon wil het gezondste bedrijf van Nederland zijn, met 97,5 % inzetbaarheid. Waar staan we 10 jaar later?
Meten heeft vooral zin als je er wat mee doet; wat is de impact van o.a. lifestyle interventies, zoals BRAVO, op werkvermogen. Wat werkt en wat niet? (uitleg Net Employability Standard Pon).
Wet en regelgeving, kansen in ERD WGA; binnen 3 jaar is er binnen Pon geen arbeidsongeschiktheid meer. 
De grootste verandering in de zorg ontstaat in het bedrijfsleven; budget neutraal investeren in gezondheid is mogelijk. Innovaties en ontwikkelingen door anders te denken; investeren in gezondheid levert meer op dan het genezen van ziekte.
Rik Jan Modderkolk | International Health Manager | Pon Holdings

16.00    Eindafronding en blik op de toekomst met de hoofddocent. Waar sta je en waar ga je op
              inzetten in jouw organisatie?

16.30     Uitreiking Certificaat Vitality Manager

Datum
Dinsdag 5 februari 2019

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHTInvestering & korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, € 2995,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 15 januari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Accreditatie
Geaccrediteerd voor Arbeidsdeskundigen met 17 punten

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!


Guido Welter

Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.


Maaike Thijssen

Maaike richt zich als HR professional al ruim 20 jaar op het inzetbaar houden en beter laten presteren van medewerkers in organisaties. Zij werkte in verschillende internationale HR rollen bij bedrijven als Philips, VolkerWessels, Essent, Interpolis, Draka en ASML.

In 2012 heeft Maaike zich als Corporate Vitalitymanager bij ASML gespecialiseerd in het thema ‘vitaliteit als strategisch instrument voor duurzame inzetbaarheid’ en werd voor haar innovatieve aanpak in 2014 verkozen tot Vitaliteitsmanager van het jaar.

Sindsdien heeft Maaike een netwerk van zelfstandige professionals op het gebied van verzuim, vitaliteit en inzetbaarheid om zich heen verzameld  met wie zij samenwerkt om invulling te geven aan integraal vitaliteitsmanagement bij diverse grote organisaties.

Maaike is ervaringsdeskundige als het gaat over vitaal en bevlogen aan het werk zijn. Haar missie is het creëren van zoveel mogelijk vitale organisaties waar medewerkers mentaal en fysiek fit zijn voor de job, talenten optimaal benut worden en iedereen met plezier aan het werk blijft.

Voor meer informatie www.corporatevitalityexperts.nl


Esther Raaijmakers

Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Gert-Jan Aleman

Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of the year 2016.
Aleman is 42 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 10.000 stappen per dag. 


Paul ter Wal CSP

Paul ter Wal CSP is als internationaal spreker actief op het gebied van Accountability, Engagement en Duurzame Inzetbaarheid. Hij is ook in Nederland een veel gevraagd spreker en dagvoorzitter op zijn vakgebied.

Hij heeft na zijn rechtenstudie aan de Vrije Universiteit Amsterdam onder andere als programmamanager Arbeidstoeleiding gewerkt bij de Bedrijfsvereniging voor de Gezondheid (thans: UWV). Als consultant Zorgverzekering en accountmanager Arbeidstoeleiding heeft hij ervaring opgedaan bij SOVAC (thans: Cap Gemini).

Sinds 1995 is hij werkzaam op het gebied van “Werk, Inkomen en Economie” bij ANDARE BV. In deze hoedanigheid adviseert en begeleidt hij bedrijven en organisaties bij het (mee)ontwikkelen en implementeren van duurzame inzetbaarheidsconcepten, waarbij invulling wordt gegeven aan de voor die organisatie wenselijke aanpak van bevlogenheid, preventie, interventie en re-integratie.

Paul heeft drie boeken geschreven en diverse publicaties op zijn naam staan in o.a. Sociaal Bestek, Zorgvisie en andere vakbladen. Tevens is hij als gastdocent verbonden bij o.a. de Master Recht, Arbeid & Gezondheid van de Universiteit van Maastricht.


Liesbeth Verheugd

Liesbeth is in 1990 afgestudeerd als bedrijfsarts aan de katholieke Universiteit Nijmegen. Zij werkt sinds 2006 als Health Manager Benelux en Frankrijk voor Shell International.

Achievements: 
"Create a very passionate, innovative and high performing team with high engagement scores. 
People value me for the possibilities I give them to work on their own professional development. This both benefits my team as well as the business".


Katja Wouters

Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


Rob Koelewijn

De bevlogen KLM’er is al 17 jaar druk om de KLM-collega’s steeds fitter te krijgen. “Ik hoop zo de KLM van nieuwe brandstof te voorzien, niet om van A naar B te vliegen maar om steeds meer KLM’ers mee te krijgen in het streven naar gezonde werknemers en een gezonde werkplek.

Rob heeft Ergonomie gestudeerd aan de VU en daarna een MBA bij Avans+, bestaande uit de Masterclasses Organisatiekunde, verander management en strategisch management. Rob werkt al sinds 2003 bij KLM en is sinds oktober 2016 Vitality Manager bij KLM Health Services.

Rob Koeleman is op 25 september jl. uitgeroepen tot de Vitality Manager van 2018.


Koen Sturm

Koen Sturm is een vakkundige en gedreven professional / manager met meer dan 10 jaar ervaring in management-, advies- en projectrollen binnen de zakelijke dienstverlening.

Koen heeft grote affinititeit met het doorvoeren van veranderen in organisaties. De verandering kan liggen op verandering uit noodzaak of een continue verandering gefocust op ontwikkeling en vernieuwing van de organisaties.

Hij is een energieke en motiverende persoonlijkheid die mensen in beweging krijgt en resultaten behaald vanuit gezamenlijke verantwoordelijkheid, heldere doelstellingen en verbinding. Koen is resultaatgericht en gefocust; heeft sterke voorkeur voor organisaties die continu bezig zijn met ontwikkeling & vernieuwing

Specialties: changemanagement, organisatie-ontwikkeling, duurzame inzetbaarheid menselijk kapitaal, projectmanagement, ontwikkeling partnership in klantrelaties, keten op snijvlak van werk, gezondheid & inkomen.


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Emile van der Linde

 “Emile van der Linde is na zijn Hotelschool studie en loopbaan in hospitality en evenementen in 1998 gestart in de sociale zekerheidsbranche. Is (mede-) oprichter van meerdere arbodiensten, casemanagement- en re-integratie projecten .

Emile is als gastdocent verbonden aan meerdere instituten en een hogeschool rond arbeid en gezondheid vraagstukken.

Hij houdt zich bij voorkeur bezig met strategie- en propositie ontwikkeling waarin hij meerdere (aankomend-) ondernemers adviseert en soms ook participeert.”

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 22 januari 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.