Opleiding De Vitality Manager Leer alles over duurzame inzetbaarheid van 8 ervaren Vitality Managers!

Opleiding De Vitality Manager

Data
Start dinsdag 17 september 2019
Overige data: 24/9, 1/10, 8/10, 29/10, 5/11/ en 19/11

Locatie 
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Prijs
€ 3495.00 excl. BTW

Geaccreditateerd voor arbeidsdeskundigen met 17 punten
De Vitality Manager geeft vorm aan duurzame inzetbaarheid met een beleid dat er voor zorgt dat medewerkers vitaal, competent, productief en daarmee duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

De Vitality Manager ofwel de Manager Duurzame Inzetbaarheid vervult een centrale rol als trekker, vormgever en versterker van dit beleid. 

De essentie van een op duurzame inzetbaarheid gericht vitaliteitsbeleid is dat organisaties een omgeving en context creëren waarin werknemers gezond en energiek blijven, betrokken zijn, zich kunnen ontwikkelen en toegevoegde waarde leveren en ervaren. Zowel medewerker als organisatie profiteren van deze WIN-WIN situatie.

Maar, hoe creëer je zo’n vitale organisatie met duurzaam inzetbare mensen? Wat werkt en wat niet? Welke beproefde theorieën en modellen helpen hierbij? En vooral: hoe werkt het in de praktijk? 

7 Vitality Managers van KLM, Daf Trucks, Signify (Philips Lighting), Gemeente Den Haag, DSM, Pon Holdings en Randstad maken jou in 7 dagen wegwijs in de mooie maar soms weerbarstige wereld van vitaliteit en duurzame inzetbaarheid. Bijgestaan door 2 top experts sluit je af met je eigen plan van aanpak. 

Je leert over de bouwstenen van duurzame inzetbaarheid:

 • Het fundament & visie
 • De onderzoeksfase: meten & diagnose
 • Opstellen van beleid dat past bij het DNA van jouw organisatie & interventies
 • De implementatie en communicatie
 • De dialoog
 • Vitaal leiderschap & cultuur
 • Het rendement

De Vitality Manager is een vormgever, verbinder en aanjager die de weg wijst naar vitale medewerkers en niet te vergeten naar een vitale organisatie.  

Wat krijg je?

 • Lessen uit de praktijk
 • 7 intensieve modules
 • 7 Vitality Managers
 • 2 top experts 
 • Bruikbare tools
 • Stappenplan
 • KoBaDi Certificaat
 • Diploma Vitality Manager

Voor iedereen die Vitaliteitsbeleid wil opzetten. Zowel bij grote als kleinere bedrijven.

Module 1 | Fundament & visie
17 september 2019

10.00 De opbouw van de opleiding

Yvonne van den Berg | Hoofddocent

11.00 Duurzame inzetbaarheid: wat is het?
Het is geen rechte weg, maar 'a bumpy road’.
Guido Welter | Directeur NPDI

14.00 Een leven lang ontwikkelen
Een continu proces dat steeds meer aandacht behoeft
Yvonne van den Berg

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen

Module 2 | Meten en investeren
24 september 2019

10.00 Randstad: Waar zit de pijn?
Waarom doen we dit? Waarmee gaan we beginnen? Wat is in ons bedrijf belangrijk?
Esther Raaijmakers | Manager Reward & Analytics | Randstad

13.00 Budget neutraal investeren in vitaliteit: het kan! Pon Fit, sinds 2006

Een programma dat langzamerhand steeds omvatttender werd. En nu een voorbeeld is voor Sociale Zaken en Volksgezondheid. 
Rik Jan Modderkolk | International Health Manager | Pon Holdings

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen.

Module 3 | Opstellen beleid & interventies
1 oktober 2019 

10.00 DAF Trucks: veel resultaat in korte tijd
Quick wins! Programma, draagvlak, uitrol.
Katja Wouters | Programma Manager Duurzame Inzetbaarheid | DAF Trucks

13.00 Gemeente Den Haag: Heb lef!
Wat is nodig om het vliegwiel aan te zetten?
Gert-Jan Aleman | Vitality Manager | Gemeente Den Haag

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen.

Module 4 | Implementatie & Communicatie
8 oktober 2019

10.00 KLM: geef gezondheidsbeleid vleugels! Extra gas er op.
Hoe zorg je ervoor dat jouw mooie plannen gaan werken en dat je beleid ook echt resultaat heeft?
Rob Koelewijn | Vitality Manager | KLM Health Services

13.00 Dialoog: verbinding en contact
Het goede gesprek, de blinde vlek in veel organisaties
Sandra Niezink | trainer | Ssensemaker 

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen.

Module 5 | Vitaal Leiderschap & Cultuur
29 oktober 2019

10.00 Leiderschap maakt het verschil
De drie niveaus van leiderschap hebben verrassend veel impact.

13.00 Hoe krijg je het in de genen?
Duurzame Inzetbaarheid en Vitality kunnen alleen maar succesvol zijn als het “common sense” wordt.
Muriel Thijssen | Directeur DSM Fit

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen.

Module 6 | Rendement & Verbeteren
5 november 2019

10.00 Rendement meten: KoBaDi
Wat zijn de opbrengsten? De Kosten Baten Tool laat je zien wat Duurzame Inzetbaarheid kan opleveren.
Guido Welter | Directeur NPDI

15.00 Casus & werken aan jouw bouwstenen.


16.00 Toelichting eindopdracht 

Module 7 | Presentatie van de eindopdrachten
19 november 2019
En aansluitend uitreiking Certificaat Vitality Manager


Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
16.30   Afronding

Datum
Start dinsdag 17 september 2019

Locatie
Carlton President Hotel
Floraweg 25
3542 DX UTRECHT

Investering & korting
De investering voor deze opleiding bedraagt, exclusief BTW, € 3495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze opleidingen worden goed tot zeer goed beoordeeld. De docenten zijn de crème de la crème op hun vakgebied. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeelden en ruimte voor inbreng voor eigen problematiek. Er is een optimale verhouding tussen het aantal deelnemers en de docent.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 26 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Accreditatie
Geaccrediteerd voor Arbeidsdeskundigen met 17 punten

Mocht u meer willen weten over ons of over de programma's? Neem dan gerust contact op met
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!


Guido Welter

Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.


Esther Raaijmakers

Esther Raaijmakers helpt in haar rol als manager Rewards & HR Analytics de Randstad Groep voorop te laten lopen in de markt op het gebied van arbeidsvoorwaarden en performance management. Ze is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de eerste bedrijfscao bij Randstad. Hiervoor werkte ze als HR Business Partner bij Randstad Nederland.


Gert-Jan Aleman

Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of the year 2016.
Aleman is 42 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 10.000 stappen per dag. 


Katja Wouters

Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


Rob Koelewijn

De bevlogen KLM’er is al 17 jaar druk om de KLM-collega’s steeds fitter te krijgen. “Ik hoop zo de KLM van nieuwe brandstof te voorzien, niet om van A naar B te vliegen maar om steeds meer KLM’ers mee te krijgen in het streven naar gezonde werknemers en een gezonde werkplek.

Rob heeft Ergonomie gestudeerd aan de VU en daarna een MBA bij Avans+, bestaande uit de Masterclasses Organisatiekunde, verander management en strategisch management. Rob werkt al sinds 2003 bij KLM en is sinds oktober 2016 Vitality Manager bij KLM Health Services.

Rob Koeleman is op 25 september jl. uitgeroepen tot de Vitality Manager van 2018.


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Sandra Niezink

Met 20 jaar onderwijservaring binnen allerlei soorten onderwijs en vanuit verschillende expertises weet Sandra als geen ander wat er nodig is om mensen van binnenuit in beweging te zetten.

Sandra vraagt aandacht voor het merkbare boven het meetbare, voor relaties boven protocollen. “We zijn meer dan we weten en meer dan we meten en in die ongedefinieerde ‘tussenruimte’ ga ik op zoek naar de kern, inspiratie en drive van mensen die samenwerken en vind ik uit wat daarin gemeenschappelijke en aanvullende waarden zijn”.

Vanuit haar bedrijf SSensemaker en in samenwerking met team ANDARE zet zij haar expertise in op het gebied van innovatie en transformatie trainingen binnen organisaties.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 27 augustus 2019. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.