Praktijkopleiding Specialist Verzuim & Inzetbaarheid Corporate Verzuim- en Inzetbaarheidbeleid

Praktijkopleiding Specialist Verzuim & Inzetbaarheid

Datum
Start dinsdag 28 mei 2019 van 10.00u-16.30u

Overige data: 
25-6, 3-09, 17-09, 1-10, 29-10, 12-11, 26-11, 10-12, 17-12 (examen)

De modules zijn ook los bij volgen. Voor meer informatie, neem contact op met met Martine 06-52371033

Locatie 
De Tinfabriek Naarden
Amsterdamsestraatweg 5
1411 AW Naarden
(U kunt, indien gewenst, opgehaald worden van station Naarden Bussum)


 

 
Voor wie is deze praktijkopleiding? 
Voor de verzuimverantwoordelijke binnen een organisatie, de vormgever en bewaker van het inzetbaarheidbeleid, actief onder welke benaming ook. Degene die de verzuimprocessen in de gaten houdt. Zowel de ziekteverzuimdossiers en re-integratie, als het grotere geheel van de verzuimorganisatie. Deelnemers hebben een hbo+ denkniveau en een aantal jaren ervaring op verzuimgebied.

Waarom deze praktijkopleiding?
Omdat in veel organisaties het verzuim nog steeds hoog is en zelfs stijgende. Maar ook omdat de privacyregels de verzuimaanpak in tweeën hebben geknipt. Er is een medisch deel en een niet- medisch deel met daartussen Chinese muren. Het medische deel zijn de bedrijfsarts, andere medische deskundigen en casemanagers in taakdelegatie.
Het niet-medische deel omvat de inrichting en uitvoering van het verzuim- en inzetbaarheidsbeleid van uw organisatie.

Deze Opleiding maakt u tot Specialist Verzuim en Inzetbaarheid, een volwaardig beleidsmatig en strategisch partner van het management.

De nadruk ligt op een beleid dat aan alle wetgeving en regels voldoet en tegelijkertijd mensgericht is. Vanuit de gedachte dat die insteek uiteindelijk leidt tot efficiënte schadelastbeheersing en een krachtig plan om personeel optimaal inzetbaar te houden en uitval te voorkomen.

Verzuim is een veelkoppig monster. Het is de resultante van gedrag, bedrijfscultuur, HR- en Arbobeleid,  wetgeving en financiën. Veel partijen en belangen spelen een rol, zoals bijvoorbeeld uw arbodienst, uw providers, de verzekeraars en het UWV. 

Wie bepaalt welke route gevolgd wordt? Bent u dat?

Wist u dit? 

De verzuimkosten van 1 langdurig zieke werknemer (€35.000 salaris /50% a.o./incl. loondoorbetaling) zijn:
jaar 1 en 2:     €410 p/d      107.000
jaar 3 en 4:     2*24.500       49.000
jaar 5 tm 12:   8*7.158         57.000 +
Totaal                               213.000  (
Kosten inclusief stijging van WGA gedifferentieerde WhK-premie: € 256.000)

Een bedrijf van 1000 mw’s met gemiddeld 4% verzuim heeft aan jaarlijkse kosten minimaal: € 4.280.400.

Een Specialist Verzuim en Inzetbaarheid kan het verzuim met de nieuw opgedane kennis verminderen met minimaal 0,5 tot 1%, resp. € 535.050 tot € 1.070.100. Deze Specialist verdient zich (bij een salaris van 45.000) 10 tot 20 keer terug. 

 Overzicht Programma:

 1. Dinsdag 28 mei 2019
  Verzuim en inzetbaarheid
 2. Dinsdag 11 juni 2019
  Poortwachter Privacy Proof 
 3. Dinsdag 25 juni 2019
  Next step in verzuim en inzetbaarheid 
 4. Dinsdag 3 september 2019
  Uitvoering ZW-Flex, WGA & WGA-ZW (Ziektewet) 
 5. Dinsdag 17 september 2019
  Pijnpunten van de organisatie 
 6. Dinsdag 1 oktober 2019
  Risicomanagement en verzekeringsopties 
 7. Dinsdag 29 oktober 2019
  Het verzuimplan 
 8. Dinsdag 12 november 2019
  Het inkopen van arbodienstverlening en gerelateerde interventies 
 9. Dinsdag 26 november 2019
  De regisseur 
 10. Dinsdag 10 december 2019
  De trends 
  Examen: 17 december 2019