Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar & Beroep tegen UWV

Data
Dinsdag 24 maart 2020

Locatie 
Hotel Veenendaal
Bastion 73
3905 NJ Veenendaal

Prijs 
€ 495.00 excl. BTW

Onze 'neem een collega mee'-korting! 
2e inschrijving 10% korting 
3e inschrijving 20% korting   
4e inschrijving 30% korting   
5e en verder    40% korting  

 Geaccreditateerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten
DEZE MASTERCLASS ZIT VOL!!!

‘Ik ben het niet eens met de beslissing van UWV. Wat nu?!’ 

Iedere case- of HR-manager weet dat UWV het enorm druk heeft, en dat er veel te weinig verzekeringsartsen zijn. Tel daarbij op dat de wetgeving rondom verzuim en arbeidsongeschiktheid uitermate complex is. Als u twijfelt aan een beslissing van het UWV of als u de medische beoordeling wilt (laten) toetsen, dan kunt u bezwaar indienen. Maar hoe werkt dat? Hoe dien je veilig een bezwaarschrift in, en wie heb je daarvoor nodig? Hoe om te gaan met medische gegevens? En welke inhoudelijke tips kunnen ervaren bezwaar- en beroepmakers mij geven?  

Dirk Thuijs, advocaat arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht laat u zien hoe het UWV tot een oordeel komt en wat u daar aan kunt doen. Waar haalt u uw informatie vandaan en hoe schat u uw kansen in? Is het zinvol om bezwaar te maken of in beroep te gaan?

Paul Lammerts, Juridisch Casemanager en door UWV erkend bijzonder gemachtigde, gaat met u de diepte in. Hij doet dat aan de hand van concrete casussen en actuele voorbeelden. U krijgt praktische tips en u gaat zelf aan de slag. Wat is nou slim om te doen? En waar haalt hij de mosterd vandaag?

Aan het einde van de dag, heeft u gelachen en getreurd, maar u gaat naar huis met een kladblok vol tips & trucs en do’s and don'ts. Waarmee u in het vervolg zelf kunt zorgen voor een adequaat bezwaar- of beroepstraject.