Masterclass De Ziektewet Ziek uit dienst op kosten van de werkgever

Masterclass De Ziektewet

Datum
Dinsdag 16 november 2021

Locatie
Gardens Business Center Oudlaen | Utrecht

Prijs
€ 495.00 excl. BTW

Geaccrediteerd voor arbeidsdeskundigen met 2 punten
Een vergeten groep: werknemers die ziek uit dienst gaan. Die uit zicht verdwijnen en waar je wel 12 jaar voor betaalt. Dat zijn de mensen waar de Ziektewet voor is bedoeld. De mensen die niet onder de loondoorbetalingsverplichting vallen maar waar je net zo veel voor betaalt.

Door de gigantische toename van tijdelijke contracten en de verhoging van de pensioenleeftijd neemt het aantal mensen dat gebruik maakt van de Ziektewet explosief toe. De kosten hiervan komen volledig voor rekening van de oud-werkgever. Ook al heeft iemand maar één maand bij jouw bedrijf gewerkt!

Veel organisaties hebben de focus liggen op de ‘standaard’ loondoorbetaling van vaste medewerkers en hebben niet in de gaten wat de Ziektewet (ZW) bij hen aanricht.

Deze Masterclass De Ziektewet helpt je de complexe gevolgen in kaart te brengen en actie te ondernemen:

  1. Wat moet je doen als iemand de ZW in gaat?
  2. Hoe werk je samen met UWV en externe providers?
  3. Hoe houd je zicht op de re-integratie?
  4. Wat kost een zieke oud-medewerker? 

De cursus wordt verzorgd door de ervaren Ziektewetspecialist Wendij Luijkman.

Deze opleiding is bedoeld voor: Ziekteverzuimspecialisten, casemanagers en HR medewerkers.