Opleiding Programma Manager Duurzame Inzetbaarheid Bouwstenen voor een vitaal HR beleid

Data
Start dinsdag 29 september 2020 
Vervolg: dinsdag 27 oktober en 3, 10, 17, 24 november en 1 december 2020.

Locatie 
BOVAGHuis
Kosterijland 15, Bunnik

Investering 
Opleiding €2995 
Post Bachelor (facultatief): €750
(Alle prijzen zijn ex btw)

Geaccreditateerd voor arbeidsdeskundigen met 21 punten

Voor advies of meer informatie kun je bellen met Martine Mittertreiner: 06-52371033 of mailen naar info@gezondinbedrijf.com
Juist in deze onzekere tijden is aandacht voor een vitale populatie werknemers van het allergrootste belang.

Hoe creëer je een vitale organisatie met duurzaam inzetbare mensen? Wat werkt en wat niet? En vooral: welke bouwstenen zijn nodig om een DI-programma op te zetten?

Zeer ervaren Programma Managers van Daf Trucks, DSM, Gemeente Den Haag, Kremer, Pon Holdings en Signify (Philips Lighting) en ter zake deskundige experts op diverse deelgebeiden van DI (cultuur, leiderschap, kosten/baten en communicatie) maken jou wegwijs in de mooie maar soms weerbarstige wereld van vitaliteit & duurzame inzetbaarheid.

Deze opleiding is praktisch, Je sluit de opleiding af met de presentatie van een concreet Plan van Aanpak hoe jij als Programma-manager het duurzame inzetbaarheidsbeleid vorm gaat geven in jouw organisatie. Vaak zijn er al fragmentarische, losstaande initiatieven genomen maar succes hangt juist af van de verbinding tussen al deze onderdelen.

Wat zijn de belangrijkste bouwstenen in de opleiding?

  • Het opzetten van de programmastructuur om DI op de kaart te zetten
  • Het verzamelen van de juiste informatie over de pijnpunten in de organisatie
  • Het zoeken van oplossingen en het opstellen van beleid dat past bij jouw organisatie
  • Oplossingen bedenken die passen bij de organisatiecultuur van de organisatie
  • Het bedenken van interventies die passen bij het leiderschap in jouw organisatie
  • Het voeren van de juiste dialoog met de medewerkers, maar ook met stakeholders & ambassadeurs
  • Een kosten/baten analyse om de directie te overtuigen

Om het kwaliteitsniveau van deze opleiding te verankeren werken we samen met Hogeschool NCOI. Standaard krijg je na het volgen van de opleiding het Diploma Programma Manager Duurzame Inzetbaarheid en het KoBaDi Certificaat.
Je kunt tevens een Post HBO Certificaat krijgen door een examen opdracht uit te voeren die mede door Hogeschool NCOI wordt beoordeeld.

Een opleiding voor iedereen die duurzame inzetbaarheid naar een hoger niveau wil brengen. Zowel bij grote als kleinere bedrijven.

Oud-cursisten aan het woord:

Yildiz Neelen, Coördinator Gezondheid Gemeente Hoorn | Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
‘De opleiding sprak aan omdat er veel grote bedrijven op het programma staan. Zelf heb ik een iets kleiner budget dus ben benieuwd wat ik hieruit mee kan nemen voor mijn eigen organisatie. Hoe krijg je mensen in beweging? Veel mensen die bij ons mee doen hebben al interesse maar juist degene die je wil bereiken doen niet mee. De opleiding is ook leuk voor mijn netwerk. Een plek om vragen neer te leggen.

ik ben tevreden als ik input krijgt en als het beleid dat we nu hebben wel klopt. Hiermee kan ik spiegelen, een soort second opinion.’
Heeft de opleiding aan jouw verwachtingen voldaan?
De opleiding heeft zeker voldaan aan mijn verwachtingen. Met de gekregen input heb ik ons huidige beleid kunnen beoordelen. Onze basis is goed, de winst ligt in het onder de aandacht brengen van ons beleid en het betrekken van onze medewerkers. Hiervoor heb ik genoeg handvatten gekregen. Daarnaast was de opleiding waardevol om mijn netwerk uit te kunnen breiden.

Marieke de Jong, Vitaliteitsmanager Manager Xella | Waarom heb je voor deze opleiding gekozen?
‘Ik heb nog niets op dit gebied dus moet vanaf het begin gaan opbouwen.

Mij spreekt de combinatie van theorie en praktijk aan, zodat ik beleid op kan zetten en aan de slag kan.’
Heeft de opleiding aan jouw verwachtingen voldaan?
Veel meer dan dat! Ik ging na elke module vrolijk naar huis, borrelend met ideeën. De opleiding bracht  een schat aan ideeën en adviezen waar ik uit kon kiezen om het aan te laten sluiten aan de cultuur- en de medewerkers van Xella.
Het was een goede balans tussen theorie en praktijk die direct toepasbaar was, heel fijn!

Advies nodig? Bel dan met Martine Mittertreiner: 06-52371033 of mail: info@gezondinbedrijf.com

We streven er naar de lessen coronaproof op locatie te laten plaatsvinden. Mocht dat niet kunnen, door bijvoorbeeld een nieuwe lockdown, dan gaan we online. Daar hebben we ook uitstekende ervaringen mee.

Module 1 | Fundament & visie
Wat heeft jouw bedrijf nodig om vitaler te worden? Duurzame inzetbaarheid bestaat uit verschillende bouwstenen. Hoe kun je die bouwstenen optimaal inzetten om concrete stappen te maken? De opbouw en inhoud van de opleiding helpt om je eigen plan vorm te geven.

Module 2 | Meten en investeren 

Cijfers en data zijn belangrijk bij duurzame inzetbaarheid. Cijfers laten vaak een verrassende waarheid zien. Meten heeft zin als je er wat mee doet; wat is de impact van o.a. lifestyle interventies op werkvermogen. Wat werkt en wat niet?

Module 3 | Structuur & interventies
Afstemmen en opstellen integraal beleid: Programma, draagvlak, uitrol. Er is geen one size fits all.
Doorpakken met lef en de inzet van de juiste interventies.

Module 4 | Implementatie & dialoog 

Landt de boodschap van vitaliteit in de organisatie? Hoe geef je het beleid vleugels? Duurzame inzetbaarheid is geen trucje. Daar hoort ruimte voor de dialoog bij. Een belangrijke bouwsteen.

Module 5 | Leiderschap & vitaliteit
Er is een link tussen leiderschap en vitaliteit. Er is verbinding nodig tussen de uiteenlopende belangen van organisatie en medewerkers. Randvoorwaarde is een cultuur waar medewerkers regie willen, durven en mogen nemen op hun eigen vitaliteit en inzetbaarheid.

Module 6 | Rendement & verbeteren 

Wat kost het als medewerkers niet inzetbaar zijn? Welk beleid is effectief en welk beleid levert het meeste op? Kosten en baten van duurzame inzetbaarheid.
 
Module 7 | Presentatie van de eindopdrachten
De cursisten hebben gedurende de opleiding gewerkt aan een actieplan. Iedereen presenteert z’n eigen plan. Leren van elkaar.
En aansluitend uitreiking Certificaat Vitality Manager


Dagindeling per module:
09.30   Ontvangst met koffie en thee
10.00   Start programma
12.30   Lunch
13.30   Vervolg programma
15.00   Plan van aanpak
16.30   Afronding

Wilt u meer weten of advies over de opleiding? Neem dan gerust contact op met Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033


tinie klein2.jpg: JPEG image (8 KB)

Yvonne van den Berg-Hilbers

Het werkzame leven van Yvonne van den Berg laat zich kenschetsen als een ontdekkingsreis. Yvonne heeft een brede belangstelling op HR-vlak en ze volgt alle ontwikkelingen op de voet.

Haar leergierige karakter heeft haar een schat aan kennis van het HR-vak bezorgd, welke ze heden ten dage ten volle kan benutten in haar rol als Director Social Innovation & Health bij Signify (Philips Lighting).

Communicatie is key in haar rol en ze verrast management en medewerkers steeds weer met vernieuwende concepten en aanpakken, en profileert zich als een echte HR-marketeer. HR-vraagstukken op het gebied van duurzame inzetbaarheid, leiderschap en vitaliteit worden door haar vertaald in creatieve en innovatieve HR-oplossingen.

Met ingang van 2016 combineert Yvonne het werken in loondienst met een rol als zelfstandig ondernemer en treedt hiermee in de rol van ‘hybride professional’. Ze heeft hiervoor gekozen omdat ze erin gelooft dat ze haar blikveld, kennis en ervaring nog verder kan verruimen door ook bij andere bedrijven/opdrachtgevers in de keuken te mogen kijken. Goed voor haarzelf en voor haar klanten!

Yvonne zorgt als hoofddocent van de Opleiding Programma Manager Duurzame Inzetbaarheid voor de rode draad en helpt de cursisten stappen te maken met hun plan van aanpak.


Aukje Nauta

Aukje Nauta (1967) is arbeids- & organisatiepsycholoog en mede-eigenaar van Factor Vijf Organisatieontwikkeling en bijzonder hoogleraar 'Enhancing individuals in a dynamic work context' vanwege Sioo aan de Universiteit Leiden.
Tot 2016 was ze bijzonder hoogleraar 'Employability in werkrelaties' vanwege de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek aan de Universiteit van Amsterdam, en kroonlid SER. Aukje studeerde organisatiepsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Promoveerde op conflicthantering in organisaties. Werkte achtereenvolgens bij TNO en Randstad.

Interessegebieden: duurzame inzetbaarheid, vernieuwing van arbeidsrelaties, conflicthantering en organisatieontwikkeling.

Aukje is één van de docenten van de Opleiding De Vitality Manager. 


Rik-Jan Modderkolk

Rik-Jan Modderkolk (1965) zet zich in voor inzetbaarheid op het werk, zodat mensen met veel plezier en in goede gezondheid tot aan 67e of misschien wel 72e werkzaam kunnen zijn voor Pon. Dit vraagt anders denken en verschuiven van aandacht. Bijvoorbeeld van genezen van ziekte naar investeren in gezondheid. Ook vraagt dit samenwerking tussen diverse betrokkenen, zowel intern als extern. Uiteindelijk zijn de financiele revenuen dusdanig groot dat investeren in gezondheid budget neutraal mogelijk moet zijn. 

Rik-Jan Modderkolk is nu 9 jaar international Health Manager bij Pon en weet steeds weer nieuwe doelen te realiseren. Hij werd in 2011 “Health manager van het jaar” op het Gezond in Bedrijf Event.

 


Gert-Jan Aleman

Gert-Jan Aleman is na een carrière bij Randstad en de NS en een masterstudie Strategisch HR in 2014 begonnen als manager van het Arbo Centrum van de Gemeente Den Haag. Samen met zijn enthousiaste team probeert hij de Gemeente te begeleiden bij het verhogen van de inzetbaarheid van de medewerkers en het vitaler krijgen van de organisatie.
In 2016 won hij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager of te year 2016.
Aleman is 44 jaar en woont in Rijswijk. Hij sport 5 keer per week en zet minimaal 8000 stappen per dag. 


Sandra Niezink

Succes vraagt om emotioneel intelligente en creatieve mensen die over sociale en emotionele vaardigheden beschikken en mentaal gezond zijn. In de 21ste eeuw worden visie, beïnvloeding en het vermogen om waardevolle relaties aan te gaan steeds belangrijker. Het zijn de zachte succesfactoren die je helpen om jezelf te kunnen leiden om te ontwikkelen en te groeien. En het zijn dezelfde factoren die grote impact hebben op mensen die je tegenkomt in je werk en daarbuiten.

In mijn trainingen, workshops, presentaties en sessies gaat het in essentie over JOU ... in relatie tot je team, je taak en je (werk)omgeving. Daarin gaat het over mindset en gedrag, passie en daadkracht.

Vergroot de kwaliteit van je denken, handelen en communiceren.

  • Leer moedige gesprekken te voeren vanuit vertrouwen.
  • Leer met andere ogen te kijken naar problemen en onverwachte oplossingen te bedenken.
  • Leer met de ogen van anderen naar jezelf te kijken en word je bewust van je onbewuste opvattingen en gedrag.

www.sandraniezink.nl

hello@sandraniezink.nl

 


Katja Wouters

Katja is sinds juli 2016 Programma manager Duurzame Inzetbaarheid bij DAF Trucks NV. Ze is verantwoordelijk voor projecten en oplossingen op he gebied van 'employability', sociale innovatie, mobiliteit, vitaliteit en gezondheid. Katja heeft gestudeerd aan de technische Universiteit Eindhoven en is afgestudeerd  Master of Science, Industrial Engineering and management science


Ingrid Veraart

Ingrid Veraart is sinds 2018 HR Manager bij Kremer met de verantwoordelijkheid voor de duurzame inzetbaarheid van de medewerkers.

'Wij als organisatie focussen ons op de bevlogenheid van de medewerker. We zetten assessments in om te kijken waar talenten liggen, hoe iemand zich kan ontwikkelen en hoe hij of zij het beste kan worden ingezet binnen de organisatie.

Wij als organisatie willen samen werken aan een innovatieve toekomst. Dit doen we middels het duurzaam inzetten van de talenten van onze medewerkers.

We vinden het belangrijk dat een medewerker een persoonlijke groei kan maken, plezier heeft in zijn werk, vitaal is,  bevlogen is maar bovenal eigen ondernemerschap toont'.


Muriƫl Thijssen

Muriël is bedrijfsarts en reeds enige jaren Director DSM Fit. Daarvoor heeft zij als manager haar sporen verdiend bij ArboUnie.
Zij is een deskundig en gedreven manager en bedrijfsarts, die vanuit haar passie: “streven naar gezondere werknemers”, organisaties weet te prikkelen om stappen te maken richting het sturen op inzetbaarheid. Het mooie is dat zij dit niet alleen vanuit medisch perspectief doet, maar ook vanuit Leiderschap en Cultuur. En daar is misschien wel de grootste winst te halen. Zij doet dit met een team enthousiaste professionals. In 2017 won zij de landelijke Gezond in Bedrijf verkiezing tot Vitality Manager van het jaar.


Thimo Kooiman

Ik geniet ervan wanneer mensen of groepen in beweging komen en verantwoordelijkheid nemen om veranderingen in gang te zetten. Mijn geluksmomenten ontstaan wanneer ik kan bijdragen aan het (opnieuw) ontdekken van mogelijkheden en het losmaken van energie in complexe processen. Anderen faciliteer ik graag om eigen antwoorden te vinden en inspireer ik om tot ‘nieuwe’ oplossingen te komen. Ik sluit goed aan op context en werk moeiteloos in alle lagen van een organisatie. Altijd sta ik naast mensen en ik breng graag beweging waar het vast zit. 


Irma Doze

Irma is mede-eigenaar van AnalitiQs en expert in HR Analytics.

Zij heeft veel ervaring in het geven van workshops en het helpen van bedrijven om meer uit hun personeelscijfers en -data te halen. ‘Turning data into profit’ is haar passie.

In deze data liggen nieuwe inzichten en kansen verborgen waarmee bedrijven hun inzetbaarheid en bottom-line resultaten kunnen verbeteren.

De aanpak van Irma in projecten én trainingen wordt gekenmerkt door passie en resultaat. De combinatie van strategisch denken en hands-on uitvoering is haar favoriete manier van werken; de combinatie van theorie met cases en oefeningen is haar favoriete trainingsmethode.


Guido Welter

Na verschillende functies als HRM manager, HR consultant en innovatiemanager helpt Guido als Gids en Startmotor Duurzame Inzetbaarheid bedrijven bij het realiseren van DI op organisatie- en medewerker-niveau. Als adviespartner van het NPDI zet hij bij analyse, advies en programmamanagement kennis, online tooling (o.a. de DIX, organisatiescans en Kosten Baten tool duurzame inzetbaarheid (KOBA-DI tool) van TNO in. 

Ook is Guido ontwikkelpartner en trainer van de KOBA-DI tool. Inmiddels zijn er meer dan 250 adviseurs en HR functionarissen in het gebruik van de tool getraind.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding ontvangt u direct de bevestiging en factuur. De routebeschrijving en andere praktische informatie ontvangt u een week van te voren.
Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen. 
Gids in Bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van de opleiding te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 8 september 2020. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u  het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts  verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.