Masterclass Bezwaar en Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar en Beroep tegen UWV

Datum
Donderdag 1 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
€595.00 excl. BTW

Groepskorting ex BTW
2e inschrijving 10% korting €445.50
3e inschrijving 20% korting €396.00 
4e inschrijving 30% korting €346.50 
5e en verder    40% korting €297.00 
Er zijn verschillende situaties waarbij een beslissing van het UWV grote financiële consequenties heeft voor u als werkgever. Dat is bijvoorbeeld bij de gevreesde loonsanctie, een WIA-claimbeoordeling die 10 jaar doorwerkt in de premies of de beoordeling van een arbeidsongeschikte flexwerker (BeZaVa).

Het is van groot belang om inzicht te hebben in hoe het UWV tot een beslissing komt. Waar moet u aan voldoen? En vervolgens, hoe gaat u hier mee om? Wat doet u als u het niet eens bent met een oordeel?

Mr. Dirk Thuijs, advocaat arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht en Robert van den Boogard, bedrijfsarts en arts-gemachtigde in bezwaar en beroepszaken, laten u zien hoe u een oordeel kunt aanvechten. En dat doen zij aan de hand van concrete cases en actuele voorbeelden.

Waar haalt u uw informatie vandaan en hoe schat u uw kansen in? Is het zinvol om bezwaar te maken of in beroep te gaan? U krijgt antwoorden met een juridische en medische component. Kortom, een must voor excellent casemanagement.

Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een kladblok/laptop vol tips & trucs en do’s and dont’s. En daarmee kunt u voorkomen dat de beslissing van het UWV uw organisatie heel veel geld kost.

09.30 Ontvangst met koffie en thee  

10.00  Opening
          Waarom is het van belang om de risico’s in te schatten van een zieke (ex-) medewerker? Wat heeft u
          hiervoor nodig? Welke acties kunt u ondernemen om schade te voorkomen?

10.10 Deel 1
         Het eerste en tweede ziektejaar
       • Poortwachterperiode: de basis voor bezwaar en beroep
       • De civiele fase versus bestuurlijke fase 
       • Hoofdrolspelers in het proces

         Praktijkcasus I 
         Afscheid nemen van een zieke werknemer
         Uw werknemer valt uit met een burn-out. Vervolgens wilt u graag het dienstverband met de zieke
         werknemer beëindigen. Wat zijn de sociaal verzekeringsrechtelijke risico’s en hoe zit het met de
         re-integratie?

11.00 Koffie, verfrissingen en versnaperingen

11.15 Deel 2 
         De bezwaarprocedure
       • Bezwaar maken tegen besluiten van het UWV
       • Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
       • Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?
       • Waar moet u in bezwaar op letten?
       • Wat is de rolverdeling van de deskundigen? UWV, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, Arbo-dienst,
          verzekeringsarts, arts-gemachtigde? 
       • Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

12.30  Lunch

13.30 Ziek zijn versus ziek voelen
         Het spanningsveld tussen medische inzetbaarheidsvraagstukken en gemedicaliseerde
         (niet-medische) inzetbaarheidsvraagstukken 
       • Toegang tot de WIA/Kort overzicht WIA
       • Richtlijn duurzaamheid
       • Prognosestelling
       • Cliëntgebonden factoren
       • Multipathologie

Op basis van een geanonimiseerde bezwaarprocedure krijgt u juridische en praktische handvatten om zelf bezwaar te maken.

         Praktijkcasus II
         Van 80-100 WGA naar IVA
         Uw werknemer is een uitkering ingevolge WGA toegekend. De werknemer is volledig
         arbeidsongeschikt maar volgens het UWV niet duurzaam.  Welke bezwaargronden voert u aan?

14.45 Middagpauze

15.00 Deel 3
         De beroepsprocedure
         Juridische vaardigheden tijdens de beroepsprocedure 
      • Hoe ziet het traject van een beroepsprocedure eruit?
      • Wanneer gaat u in beroep?
      • Hoe kijkt en oordeelt de bestuursrechter? 
      • Hoe gaat het er praktisch gezien aan toe in een rechtszaal?
      • Wet dwangsom
      • De bestuurlijke lus
      • Ook nog in hoger beroep?

16.30 Afsluiting met tips

Datum
Donderdag 1 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering + korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Gids in bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van het congres te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 18 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

mr. Dirk Thuijs

Dirk Thuijs is partner bij Keizerhof advocaten te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat in hoofdzaak uit arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. alsmede van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dirk Thuijs studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is na zijn studie eerst als procesjurist gaan werken voor het UWV om vervolgens over te stappen naar de advocatuur. In 2004 heeft hij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht succesvol afgerond. Naast publicaties voor onder meer Euroforum Uitgeverij B.V. en het Juridisch Zakboek Arbeidsrecht van SDU Uitgevers, verzorgt hij diverse trainingen en cursussen op arbeidsrechtelijk/sociaalzekerheidsrechtelijk gebied.


Robert van den Boogard

Robert van den Boogard is in 1997 met onderscheiding afgestudeerd als arts aan de Universiteit van Antwerpen. Hij heeft zich na 2 klinische jaren gericht op bedrijfsgeneeskunde en later aanvulling gezocht in het werk als verzekeringsarts. In deze dubbelrol is hij regelmatig betrokken in re-integratievraagstukken, maar ook in bezwaar- en beroepszaken tegen het UWV.

Robert is founder van ZeneZ BV. Een medisch adviesbureau dat zich richt op bedrijfs- en verzekeringsgeneeskundige inzetbaarheidsvraagstukken. Robert is naast gastdocent voor de NSPOH ook enthousiast trainer in het gedragsmodel en re-integratieweerstand voor HRM adviseurs en casemanagers.

Extra deelnemers


Factuurgegevens
Stuur de factuur

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Gids in bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van het congres te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 25 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.