Masterclass Bezwaar en Beroep tegen UWV Een dag vol tips & trucs en do's and dont's

Masterclass Bezwaar en Beroep tegen UWV

Datum
Donderdag 1 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Prijs
€495.00 excl. BTW

Groepskorting ex BTW
2e inschrijving 10% korting €535.50
3e inschrijving 20% korting €476.00 
4e inschrijving 30% korting €416.50 
5e en verder    40% korting €357.00 
In 2017 legde het UWV in 10% van de gevallen een loonsanctie op. Dat is iets om even bij stil te staan want een loonsanctie heeft grote financiële consequenties voor u als werkgever. Niet alleen betaalt u langer loon door, maar het werkt ook 10 jaar lang door in de premies.

Het is van groot belang om inzicht te hebben in hoe het UWV tot een beslissing komt. Waar moet u aan voldoen? En vervolgens, hoe gaat u hier mee om? Wat doet u als u het niet eens bent met een oordeel?

Dirk Thuijs, advocaat arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht laat u zien hoe het UWV tot een oordeel komt en wat u daar aan kunt doen. Hij doet dat aan de hand van concrete cases en actuele voorbeelden.

Waar haalt u uw informatie vandaan en hoe schat u uw kansen in? Is het zinvol om bezwaar te maken of in beroep te gaan? U krijgt praktische antwoorden en u gaat zelf aan de slag. . 

Aan het einde van de dag gaat u naar huis met een kladblok vol tips & trucs en do’s and dont’s. En daarmee kunt u voorkomen dat de beslissing van het UWV uw organisatie heel veel geld kost.

Mocht u nog twijfelen? Deze training is beoordeeld met een 8,5

09.30 Ontvangst met koffie en thee  

10.00  
Opening & welkom

Waarom is het van zo´n groot belang om de risico’s in te schatten van een zieke (ex-) medewerker? Wat heeft u
hiervoor nodig? Welke acties kunt u ondernemen om schade te voorkomen?

10.15 Deel 1
Het eerste en tweede ziektejaar
• Poortwachterperiode: de basis voor bezwaar en beroep
• De civiele fase versus bestuurlijke fase 
• Hoofdrolspelers in het proces

Praktijkcasus I 
Afscheid nemen van een zieke werknemer
Uw werknemer valt uit met een burn-out. Vervolgens wilt u graag het dienstverband met de zieke
werknemer beëindigen. Wat zijn de sociaal verzekeringsrechtelijke risico’s en hoe zit het met de
re-integratie?

11.00 Koffie, verfrissingen en versnaperingen

11.15 Deel 2 
De bezwaarprocedure
• Bezwaar maken tegen besluiten van het UWV
• Hoe ziet het traject van een bezwaarprocedure eruit?
• Waar moet een bezwaarschrift aan voldoen?
• Waar moet u in bezwaar op letten?
• Wat is de rolverdeling van de deskundigen? UWV, bedrijfsarts, arbeidsdeskundige, Arbo-dienst,
   verzekeringsarts, arts-gemachtigde? 
• Tegen welke beslissingen van het UWV wordt vaak bezwaar aangetekend?

12.30 Lunch

13.30
Bezwaar maken
Op basis van een geanonimiseerde bezwaarprocedure krijgt u juridische en praktische handvatten om zelf bezwaar te maken.

Praktijkcasus II
Van 80-100 WGA naar IVA
Uw werknemer is een uitkering ingevolge WGA toegekend. De werknemer is volledig
arbeidsongeschikt maar volgens het UWV niet duurzaam.  Welke bezwaargronden voert u aan?

14.45 Middagpauze

15.00 Deel 3
De beroepsprocedure    
• Juridische vaardigheden tijdens de beroepsprocedure
• Hoe ziet het traject van een beroepsprocedure eruit?
• Wanneer gaat u in beroep?
• Hoe kijkt en oordeelt de bestuursrechter? 
• Hoe gaat het er praktisch gezien aan toe in een rechtszaal?
• Wet dwangsom
• De bestuurlijke lus
• Ook nog in hoger beroep?

16.30 Afsluiting met tips&tricks, do's en dont's!

Datum
Donderdag 1 februari 2018

Locatie
NH Hotel Jan Tabak
Amersfoortsestraatweg 27
1401 CV Bussum

Investering + korting
De investering voor deze masterclass bedraagt, exclusief BTW, €495,- per deelnemer. Dit bedrag is inclusief documentatie & catering. Onze masterclasses worden goed tot zeer goed beoordeeld. U krijgt diepgang, interactie, praktijkvoorbeeldenen ruimte voor inbreng voor eigen problematiek.

Algemene voorwaarden
Na ontvangst van uw aanmelding sturen wij uiterlijk 3 weken voor aanvang een bevestiging, factuur en routebeschrijving. Wij verzoeken u de factuur binnen 30 dagen te voldoen.
Gids in bedrijf | Gezond in Bedrijf behoudt zich het recht voor de locatie van het congres te wisselen. Deelnemers worden hierover tijdig geïnformeerd.

Annulering
Annulering is, uitsluitend schriftelijk, mogelijk t/m 18 januari 2018. Wij berekenen u dan, exclusief BTW, € 49,50 administratiekosten. Na deze datum bent u het volledige inschrijfgeld verschuldigd. Indien u onverwachts verhinderd bent is vervanging uiteraard mogelijk. Gelieve dit tijdig aan ons door te geven.

Wilt u meer weten over dit programma of over ons? Neem dan gerust contact op mij:
Martine Mittertreiner: 035-6780123 of 06-52371033

mr. Dirk Thuijs

Dirk Thuijs is partner bij Keizerhof advocaten te Amsterdam. Zijn praktijk bestaat in hoofdzaak uit arbeidsrecht en sociaal verzekeringsrecht in de meest brede zin van het woord. Hij is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Amsterdam e.o. alsmede van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland.

Dirk Thuijs studeerde in 1996 af aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is na zijn studie eerst als procesjurist gaan werken voor het UWV om vervolgens over te stappen naar de advocatuur. In 2004 heeft hij de Postacademische Leergang Arbeidsrecht succesvol afgerond. Naast publicaties voor onder meer Euroforum Uitgeverij B.V. en het Juridisch Zakboek Arbeidsrecht van SDU Uitgevers, verzorgt hij diverse trainingen en cursussen op arbeidsrechtelijk/sociaalzekerheidsrechtelijk gebied.